Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thật dễ dàng để tạo một mục lục nhanh đến các khu vực khác trong ghi chú của bạn. Bạn có thể tạo nối kết đến sổ tay, phần, trang và thậm chí là các đoạn văn cụ thể. 

Sao chép và dán nối kết đến sổ ghi chép

 1. Bấm chuột phải vào tên sổ tay mà nối kết sẽ trỏ tới.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Sao chép Nối kết đến Sổ ghi chép.

  Nối kết đến sổ tay đã chọn và tiêu đề sổ tay được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết hiển thị sổ tay đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng trở về trang trước sau khi bạn bấm vào một nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán liên kết đến một phần

 1. Bấm chuột phải vào tab của phần mà liên kết sẽ trỏ tới.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép liên kết đến phần.

  Liên kết đến phần đã chọn và tiêu đề của phần sẽ được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn nối kết mà khi được bấm vào sẽ hiển thị phần đích.

  Lưu ý: Để nhanh chóng trở về trang trước sau khi bạn bấm vào một nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán liên kết vào một trang

 1. Ở lề bên, bấm chuột phải vào tab của trang mà liên kết sẽ trỏ tới.

 2. Trên menu lối tắt, hãy bấm Sao chép Nối kết đến Trang.

  Liên kết đến trang đã chọn và tiêu đề trang được sao chép vào Bảng tạm.

 3. Bấm vào vị trí trên trang chứa nối kết.

 4. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn một nối kết hiển thị trang đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng trở về trang trước sau khi bạn bấm vào một nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Sao chép và dán liên kết đến đoạn văn

 1. Di chuyển con trỏ sang cạnh trái của đoạn văn bạn muốn liên kết.

 2. Bấm chuột phải vào mũi tên bốn đầu bên cạnh đoạn văn mà liên kết sẽ trỏ tới.

 3. Trên menu lối tắt, bấm vào Sao chép Liên kết đến Đoạn văn.

  Liên kết đến đoạn đã chọn và văn bản đoạn văn được sao chép vào Bảng tạm.

 4. Bấm vào vị trí trên trang chứa nối kết.

 5. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Dán.

  OneNote sẽ chèn một nối kết hiển thị đoạn văn đích khi được bấm vào.

  Mẹo: Để nhanh chóng trở về trang trước sau khi bạn bấm vào một nối kết, hãy bấm Quay lại trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×