Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có cả tài khoản Microsoft và tài khoản cơ quan hoặc trường học Microsoft 365, thật dễ dàng chuyển đổi giữa chúng mà không cần rời khỏi bất kỳ ứng dụng Office nào của bạn.

  1. Bấm vào tên và ảnh ở phía trên cùng bên phải của cửa sổ.

  2. Nếu bạn đã thêm tài khoản của mình vào Office, hãy bấm vào tên tài khoản. Nếu không, hãy chọn Đăng nhập bằng tài khoản khác và thực hiện theo những lời nhắc đăng nhập.

Xem thêm

Tài khoản trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×