Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

11 dịch vụ Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1 có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong dịch vụ Cập Nhật 11.

 

Thông tin Bổ sung

Xây dựng số và tên tệp

Gói Cập Nhật

Xây dựng số

Dịch vụ Cập Nhật 11 dành cho Microsoft Dynamics CRM trực tuyến 8.0.1

8.0.1.0381

Để xác định xem tổ chức của bạn đã áp dụng bản cập nhật này, hãy kiểm tra số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM Online. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải, và sau đó bấm về.

Dịch vụ Cập Nhật 11 dành cho Microsoft Dynamics CRM trực tuyến 8.0.1

Dịch vụ Cập Nhật 11 giải quyết các vấn đề sau:

  • Trình cắm không đồng bộ hết thời gian chờ nguội tải.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×