Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

21 Dịch vụ Cập Nhật cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.2.2 có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và bản Cập Nhật được bao gồm trong dịch vụ Cập Nhật 21.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Gói Cập Nhật

Xây dựng số

Dịch vụ Cập Nhật 21 cho Microsoft Dynamics CRM 8.2.2 trực tuyến

8.2.2.2423

Để xác định xem tổ chức của bạn đã áp dụng bản cập nhật này, hãy kiểm tra số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM Online. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải, và sau đó bấm về.

Dịch vụ Cập Nhật 21 giải quyết các vấn đề sau:

Cải tiến hiệu suất

Danh sách chi tiết các vấn đề với giải pháp cải thiện tốc độ và chức năng động.

 • Các truy vấn GeoDB chạy mà sẽ tạo ra một tải không cần thiết

Hành vi không mong muốn

Các vấn đề chi tiết danh sách sau có giải pháp khắc phục các hành động được thực hiện trong động không hoạt động như dự định.

 • Máy chủ cho phép bổ sung hệ thống không được hỗ trợ .NET Framework phiên bản được đăng ký lỗi.

 • Sơ đồ trang web để làm việc tải tìm nâng cao tải ứng dụng, kết quả trong một bố trí giao diện khác với khách hàng đang chờ mặc định.

 • Trường dữ liệu ngày chỉ hiển thị ngày và giờ thay vì chỉ một ngày.

 • Gửi kiểm khuyến khích cuộc gọi trả lại kết quả đúng cũng còn.

 • Thông báo sai phát hiện trùng lặp được hiển thị ở Nhật bản dịch cho nút lưu .

 • Mã hóa sơ thuộc tính không được lưu trữ khi chọn tuỳ chọn 'bộ đệm ẩn mật mã hóa sơ thuộc tính vô hạn'.

Các chức năng

Danh sách chi tiết các vấn đề với giải pháp sửa mục trong động không hoạt động.

 • Hiện có thể ghi nút thêm không phản hồi trong trường hợp nhất định.

 • Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm chống lại tổ chức email hỗ trợ khách hàng buộc trên hẹn trong CRM.

 • Đồng bộ hóa liên lạc bị kẹt vào một vòng lặp Cập Nhật, đồng bộ hoá mỗi chu trình đồng bộ hoá các.

 • Khi áp dụng bản Cập Nhật DB, một số nhóm mất quyền truy cập vào một số chức năng DB.

 • Việc xử lý dòng không được nhập vào tổ chức như một phần của giải pháp.

 • Khi gán một trường hợp cho người dùng, người dùng tìm kiếm trường trả lại kết quả nào.

 • Ulà không thể mở sản phẩm trực tiếp từ cơ hội - trang ở trạng thái tải.

Thông báo lỗi, ngoại lệ và thất bại

Danh sách chi tiết vấn đề sau có giải pháp khắc phục hành động tạo ra lỗi, các ngoại lệ hoặc lỗi hệ thống hoặc cấu phần.

 • Lấy những từ kết quả CRM ngoại lệ không tham khảo.

 • Thông báo lỗi bật lên khi người dùng thêm giá danh mục mới.

 • Máy chủ báo cáo không thể khôi phục từ một lỗi truy cập cơ sở dữ liệu.

 • Lỗi đồng bộ hoá xoá siêu dữ liệu người dùng, ngăn chặn một ứng dụng tải.

 • Ngoại lệ chính trùng lặp xảy ra từ một ID trùng lặp nút trong cùng một nhóm.

 • Validations gây ra một số plugin đăng ký không thành công.

 • Sau khi người dùng lưu xuất bản tuỳ chỉnh vào biểu mẫu, chuẩn bị tùy chỉnh khách hàng và cố gắng để theo dõi một email và tạo một số liên lạc, xảy ra lỗi khi tải trang và giá trị tìm kiếm không được xác định.

Trở về danh sách phát hành

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×