Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Khi bạn tạo một danh sách đánh số trong tài liệu Microsoft Word, bảng có hai cấp độ số và bạn sau đó sao chép và dán danh sách một phần của tài liệu, số có thể thay đổi trong danh sách trẻ em.

Nguyên nhân

Hiện tượng này có thể xảy ra khi bạn khởi động lại số trong danh sách được sao chép, như trong ví dụ sau:

 1. Khởi động Microsoft Office Word 2003 hoặc Microsoft Word 2002, và sau đó tạo tài liệu mới.

 2. Trên menu công cụ định dạng , bấm đạn và số.

 3. Trên Numbered tab, chọn định dạng danh sách đánh số đầu tiên (số sau một thời gian), và sau đó bấm OK.

 4. Tạo tài liệu sau:
  1. Part 1
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  2. Part 2
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  3. Part 3

  This is separation text.

 5. Chọn tất cả văn bản, và sau đó trên menu chỉnh sửa , bấm sao.

 6. Đặt điểm chèn bên dưới dòng cuối cùng của văn bản, và sau đó trên menu chỉnh sửa , bấm dán.

  Tài liệu bây giờ trông giống như sau:
  1. Part 1
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  2. Part 2
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  3. Part 3

  This is separation text.

  4. Part 1
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  5. Part 2
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  6. Part 3

  This is separation text.
  Lưu ý rằng danh sách đánh số (với danh sách chữ) được khởi động lại số 4.

 7. Chọn văn bản bên cạnh đạn số 4.

 8. Trên menu công cụ định dạng , bấm đạn và số.

 9. Trên tab số , bấm Khởi động lại số và sau đó bấm OK. Danh sách đánh số giống như sau:
  1. Part 1
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  2. Part 2
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  3. Part 3

  This is separation text.

  1. Part 1
  a. This is a
  b. This is b
  c. This is c
  2. Part 2
  d. This is a
  e. This is b
  f. This is c
  3. Part 3

  This is separation text.

Lưu ý đạn thư trong phiên bản thứ hai dấu đầu dòng 2 được đánh số lại.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể phải tự ghi số lại danh sách chữ (hoặc phụ thuộc). Để tự ghi số lại danh sách, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn danh mục mà bạn muốn ghi số lại.

 2. Nhấn BACKSPACE.

 3. Nhập số điện thoại hoặc thư mà bạn muốn, và sau đó bấm TAB.

Lưu ý Giải pháp này có những thay đổi đối với các ký tự và số của danh mục bên dưới mục mà bạn thay đổi. Nếu những thay đổi xảy ra, tiếp tục làm việc xuống danh sách cho đến khi bạn sửa tất cả các số và chữ cái.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×