Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sự cố

Khi tìm cách đồng bộ thay đổi với bất cứ sổ tay nào trong Microsoft OneNote for Windows 10, OneNote 2016, OneNote for Mac, OneNote for iOS (iPad và iPhone) hoặc OneNote for Android, có thể xảy ra những lỗi sau:

Chúng tôi đã gặp phải sự cố khi đồng bộ sổ tay. (Mã lỗi: 0xE0000007)

Trạng thái

Nhóm sản phẩm OneNote đang tích cực điều tra về sự cố này. Chúng tôi xin lỗi về mọi sự bất tiện mà sự cố này có thể gây ra cho bạn và sẽ cập nhật bài viết này ngay khi có thêm thông tin.

Trong thời gian này, chúng tôi mời bạn dùng thử bất cứ hoặc tất cả những giải pháp thay thế sau đây để xem liệu chúng có giải quyết được sự cố không.

Các bước chung để giải quyết

Để loại trừ những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra lỗi 0xE0000007 với OneNote, hãy thực hiện như sau:

 1. Xác nhận rằng kết nối mạng trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn tốt bằng cách sử dụng trình duyệt hoặc một ứng dụng trên nền điện toán đám mây khác.

 2. Buộc OneNote đồng bộ sổ tay hiện tại bằng cách thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây, tùy vào phiên bản OneNote mà bạn đang sử dụng:

  • Trong OneNote for Windows 10, bấm nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ taycho đến khi bạn thấy danh sách sổ tay, bấm chuột phải vào tên sổ tay bạn muốn đồng bộ, bấm vào Đồng bộ, rồi bấm vào Đồng bộ Sổ tay Này.

  • Trong OneNote 2016, bấm vào Tệp > Xem Trạng thái Đồng bộ, rồi bấm vào Đồng bộ Ngay bên cạnh sổ tay mà bạn muốn đồng bộ.

   Lưu ý: Nếu bạn không chắc mình đang có phiên bản OneNote for Windows nào, hãy xem mục Điểm khác biệt giữa OneNote và OneNote 2016 là gì.

  • Trong OneNote for Mac, bấm nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ taycho đến khi bạn thấy danh sách sổ tay, giữ Control và bấm vào tên sổ tay mà bạn muốn đồng bộ, sau đó bấm vào Đồng bộ Sổ tay Này.

  • Trong OneNote for iOS, kéo danh sách Sổ tay (hoặc danh sách Ghi chú Gần đây) xuống để buộc tất cả các sổ tay đang mở đồng bộ. Nếu không, bạn có thể kéo danh sách mục hoặc danh sách trang xuống để buộc sổ tay hiện tại đồng bộ.

 3. Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản OneNote mới nhất dành cho máy tính hoặc thiết bị di động.

  Thực hiện bất cứ thao tác nào sau đây, tùy vào phiên bản OneNote mà bạn đang sử dụng:

  • Trong OneNote for Windows 10, bấm vào Bắt đầu, cuộn đến, rồi bấm vào ứng dụng Store. Trong ứng dụng Store, tìm kiếm OneNote, đi đến trang ứng dụng, rồi bấm nút Cập nhật, nếu có. (Nếu thay vào đó, nút này có nội dung Khởi chạy thì bạn đã có phiên bản mới nhất).

  • Trong OneNote 2016, bấm vào Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật ngay.

   Lưu ý: Nếu bạn không chắc mình đang có phiên bản OneNote for Windows nào, hãy xem mục Điểm khác biệt giữa OneNote và OneNote 2016 là gì.

  • Trong OneNote for Mac, mở ứng dụng App Store, rồi bấm vào Cập nhật ở phía trên cùng bên phải thanh công cụ.

   Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt OneNote for Mac như một phần của Microsoft Office, hãy xem mục Kiểm tra bản cập nhật trong OneNote for Mac.

  • Trong OneNote for iOS (iPad hoặc iPhone), mở ứng dụng App Store, rồi nhấn Cập nhật. Nếu có bản cập nhật OneNote, hãy nhấn vào Cập nhật bên cạnh đó hoặc nhấn vào Cập nhật Tất cả để cập nhật tất cả các ứng dụng.

  • Trong OneNote for Android, mở ứng dụng Cửa hàng Play, nhấn vào biểu tượng menu, rồi nhấn vào Ứng dụng & trò chơi của tôi. Nếu có bản cập nhật OneNote, hãy nhấn vào Cập nhật bên cạnh đó hoặc nhấn vào Cập nhật Tất cả để cập nhật tất cả các ứng dụng.

 4. Hãy chờ một khoảng thời gian vừa phải để xem lỗi có biến mất không. Trong một số trường hợp, lỗi có thể phát sinh do sự cố tạm thời với máy chủ của chúng tôi.

Hãy thử mở ghi chú của bạn trong OneNote cho web

Nếu các bước trước đó không giải quyết được sự cố cho bạn, hãy kiểm tra xem bạn có thể xem sổ tay trong OneNote cho web không.

 1. Trong trình duyệt của bạn, hãy truy nhập www.onedrive.com và đăng nhập bằng chính tài khoản bạn sử dụng với OneNote.

 2. Dẫn hướng đến thư mục chứa sổ tay mà bạn muốn mở (thường là Tài liệu hoặc Sổ tay), rồi bấm vào tên sổ tay để mở sổ tay trong OneNote cho web.

Tùy vào kết quả của các bước này, bạn nên tiếp tục như sau:

 • Nếu bạn có thể mở sổ tay trong OneNote cho web và bạn thấy tất cả những thay đổi và chỉnh sửa mới nhất của mình thì bạn có thể sử dụng OneNote cho web để hoàn thành công việc.

 • Nếu bạn có thể mở sổ tay trong OneNote cho web nhưng không thấy toàn bộ thay đổi mới nhất ở đó thì bạn phải đảm bảo là mình đã tạo bản sao các trang gốc chưa được đồng bộ với OneNote cho web. Để tạo bản sao, hãy quay lại ứng dụng OneNote chính của bạn (OneNote for Windows 10, OneNote 2016 hoặc OneNote for Mac) và sao chép các trang từ sổ tay hiện tại vào bất kỳ sổ tay nào khác không bị ảnh hưởng bởi lỗi 0xE0000007. Sau đó, bạn có thể mở sổ tay đó trong OneNote cho web.

 • Nếu bạn không thể mở sổ tay trong OneNote cho web khi đã đăng nhập thì có nghĩa là bạn không có quyền mở và chỉnh sửa sổ tay. Ví dụ: nếu sổ tay được ai đó chia sẻ với bạn thông qua OneDrive hoặc OneDrive for Business, hãy đảm bảo rằng chủ sở hữu sổ tay không thu hồi quyền mở và chỉnh sửa sổ tay của bạn.

Đóng và mở lại sổ tay hoặc các sổ tay bị ảnh hưởng bởi lỗi 0xE0000007

Nếu các bước trước đó không giải quyết được sự cố cho bạn thì bạn có thể đóng và mở lại sổ tay để buộc OneNote đồng bộ lại các ghi chú. Bạn chỉ nên thử cách này nếu bạn có bản sao lưu gần đây của các ghi chú gặp vấn đề.

Cảnh báo: Việc làm theo các bước bên dưới có thể dẫn đến mất dữ liệu. Cụ thể, khi gặp lỗi 0xE0000007, nếu bạn có thay đổi chưa đồng bộ đang chờ xử lý ở bất cứ sổ tay nào trong số sổ tay bị ảnh hưởng thì có thể bạn sẽ mất những thay đổi đó nếu tiếp tục. Bạn nên hiểu rằng nếu bạn chọn tiếp tục thực hiện các bước bên dưới thì không ai có thể khôi phục thông tin bị mất cho bạn, kể cả nhóm Hỗ trợ Kỹ thuật của Microsoft.

Nếu bạn chắc chắn mình không có bất cứ thay đổi quan trọng đang chờ xử lý nào với ghi chú hoặc nếu bạn không quan tâm đến việc có thể mất thay đổi chưa đồng bộ thì bạn có thể thử các thao tác sau, tùy theo phiên bản OneNote mà bạn đang sử dụng:

 • Trong OneNote for Windows 10, bấm nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ taycho đến khi bạn thấy danh sách sổ tay, bấm chuột phải vào sổ tay mà bạn muốn đóng, rồi bấm vào Đóng Sổ tay Này.

 • Trong OneNote 2016, bấm vào tên của sổ tay hiện tại để hiển thị thanh Sổ tay, bấm chuột phải vào sổ tay mà bạn muốn đóng, rồi bấm vào Đóng Sổ tay Này.

  Lưu ý: Nếu bạn không chắc mình đang có phiên bản OneNote for Windows nào, hãy xem mục Điểm khác biệt giữa OneNote và OneNote 2016 là gì.

 • Trong OneNote for Mac, bấm nút Hiển thị Sổ tay Nút Hiển thị Sổ tay cho đến khi bạn thấy danh sách sổ tay, giữ Control và bấm vào sổ tay mà bạn muốn đóng, sau đó bấm vào Đóng Sổ tay Này.

Sau khi đóng mọi sổ tay bị ảnh hưởng, hãy thử mở lại sổ tay. Nếu thao tác này không giải quyết được sự cố thì bạn có thể tạo một sổ tay mới, rồi sao chép các trang và mục từ sổ tay gốc (sổ tay bị ảnh hưởng bởi lỗi 0xE0000007) vào sổ tay mới, rồi đồng bộ các thay đổi ở đó cho đến khi tìm được giải pháp vĩnh viễn.

Xem thêm nội dung trợ giúp

Nếu bạn đang bị ảnh hưởng bởi sự cố này và tiếp tục gặp sự cố sau khi làm theo các bước trong bài viết này, vui lòng báo cáo trải nghiệm của bạn cho nhóm sản phẩm OneNote bằng cách truy nhập diễn đàn Cộng đồng OneNote cho phiên bản mà bạn đang sử dụng:

Cảm ơn bạn!

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×