Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dành cho gia đình

Bấm vào bên dưới để đi đến trang gia hạn Office và chọn các tùy chọn bạn muốn.

Nhận thêm trợ giúp gia hạn đăng ký
của bạn Gia hạn Microsoft 365

Dành cho doanh nghiệp

  1. Đi đến Trung tâm quản trị Microsoft 365.

  2. Đi đến trang đăng ký , bấm vào thanh toán và xem các đăng ký của bạn.

  3. Bấm kích hoạt lại cho đăng ký đã hết hạn.

Nhận thêm trợ giúp gia hạn đăng ký
của bạn Gia hạn Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×