Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng hành động macro QuitAccess để thoát khỏi Access. Hành động macro QuitAccess cũng có thể chỉ định một trong một vài tùy chọn để lưu đối tượng cơ sở dữ liệu trước khi thoát Access.

Lưu ý: Hành động macro này sẽ không được phép nếu cơ sở dữ liệu không đáng tin cậy.

Lưu ý: Bắt đầu từ Access 2010, hành động macro Thoát đã được đổi tên thành QuitAccess.

Thiết đặt

Hành động QuitAccess có đối số sau đây.

Đối số hành động

Mô tả

Tùy chọn

Xác định những gì sẽ xảy ra với đối tượng chưa lưu khi bạn thoát Khỏi Access. Bấm Vào Nhắc (để hiển thị hộp thoại hỏi có lưu từng đối tượng hay không), Lưu Tất cả (để lưu tất cả các đối tượng mà không cần nhắc bởi hộp thoại) hoặc Thoát (để thoát mà không lưu bất kỳ đối tượng nào) trong hộp Tùy chọn trong phần Đối số Hành động của ngăn Bộ dựng Macro. Mặc định là Lưu Tất cả.

Chú thích

Access không chạy bất kỳ hành động nào thực hiện theo hành động ThoátAccess trong một macro.

Bạn có thể sử dụng hành động này để thoát Khỏi Access mà không cần lời nhắc từ hộp thoại Lưu bằng cách sử dụng lệnh menu tùy chỉnh hoặc một nút trên biểu mẫu. Ví dụ: bạn có thể có một biểu mẫu cái mà bạn sử dụng để hiển thị các đối tượng trong không gian làm việc tùy chỉnh của mình. Biểu mẫu này có thể có nút Thoát chạy macro chứa hành động QuitAccess với đối số Options được đặt thành Lưu Tất cả.

Nếu bạn có bất kỳ đối tượng chưa lưu nào và tìm cách thoát khỏi Access, các hộp thoại xuất hiện sẽ giống như những đối tượng được hiển thị khi bạn sử dụng Lời nhắc về đối số Tùy chọn của hành động ThoátAccess.

Bạn có thể sử dụng hành động Lưu trong macro để lưu một đối tượng đã xác định mà không cần thoát khỏi Access hoặc đóng đối tượng đó.

Để chạy hành động QuitAccess trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA), hãy sử dụng phương pháp Thoát của đối tượng DoCmd.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×