Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng hành động macro RemoveAllTempVars trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để loại bỏ mọi biến tạm thời mà bạn đã tạo bằng cách sử dụng hành động macro SetTempVar .

Thiết đặt

Hành động macro RemoveAllTempVars không có bất kỳ đối số nào.

Chú thích

  • Bạn có thể có tối đa 255 biến số tạm thời được xác định cùng một lúc. Nếu bạn không loại bỏ một biến tạm thời, nó sẽ vẫn còn trong bộ nhớ cho đến khi bạn đóng cơ sở dữ liệu hoặc dự án. Bạn nên loại bỏ các biến số tạm thời khi sử dụng chúng xong.

  • Access tự động loại bỏ tất cả các biến số tạm thời khi bạn đóng cơ sở dữ liệu hoặc dự án.

  • Để loại bỏ một biến số tạm thời duy nhất, hãy sử dụng hành động RemoveTempVar và đặt đối số của biến đó thành tên của biến tạm thời mà bạn muốn loại bỏ.

  • Để chạy hành động RemoveAllTempVars trong mô-đun VBA, hãy sử dụng phương pháp RemoveAllcủa đối tượng TempVars .

Ví dụ

Macro sau đây minh họa cách tạo biến tạm thời, sử dụng biến đó trong điều kiện và hộp thông báo, rồi loại bỏ biến tạm thời bằng cách sử dụng hành động RemoveAllTempVars .

Điều kiện

Hành động

Đối số

SetTempVar

Name: MyVar

Biểu thức: InputBox("Enter a non-zero number" (Nhập số không).)

[TempVars]! [MyVar]<>0

Msgbox

Thông báo: ="Bạn đã nhập " & [TempVars]! [MyVar] & "."

Bíp:

Loại: Thông tin

RemoveAllTempVars

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×