Tạo nhóm lớp học cho học viên của bạn là cần thiết khi sử dụng Microsoft nhóm cho lớp học của bạn. Là giáo viên mà bạn có thể muốn giới hạn khả năng sinh viên của mình để tạo nhóm riêng của họ. 

Để hạn chế học viên tạo nhóm lớp mới, bạn cần phải làm việc với người quản trị CNTT của bạn để thay đổi nhóm bảo mật của học viên trong Microsoft 365 cho trường học của bạn. Các nhóm là một phần của Microsoft 365, điều này có nghĩa là một nhóm bảo mật Microsoft 365 thiết lập để giới hạn người dùng tạo nhóm Microsoft 365 sẽ thực hiện đến các nhóm.

Các hướng dẫn cụ thể để thiết lập các quyền nhóm Microsoft 365 này được tìm thấy trong chủ đề quản lý những người có thể tạo nhóm Microsoft 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×