Tab nhà phát triển không được hiển thị theo mặc định, nhưng bạn có thể thêm nó vào ribbon.

  1. Trên tab tệp , đi tới tùy chọn > tùy chỉnh ruy-băng.

  2. Bên dưới tùy chỉnh ruy-băng và bên dưới tab chính, hãy chọn hộp kiểm nhà phát triển .

Sau khi bạn hiển thị tab, tab nhà phát triển vẫn hiển thị, trừ khi bạn xóa hộp kiểm hoặc phải cài đặt lại chương trình Microsoft Office.

Tab nhà phát triển là nơi để đi đến khi bạn muốn thực hiện hoặc dùng những điều sau đây:

  • Viết macro.

  • Chạy macro mà bạn đã ghi trước đó.

  • Sử dụng lệnh XML.

  • Sử dụng điều khiển ActiveX.

  • Tạo các ứng dụng để sử dụng với các chương trình Microsoft Office.

  • Sử dụng các điều khiển biểu mẫu trong Microsoft Excel.

  • Làm việc với các ShapeSheet trong Microsoft Visio.

  • Tạo hình dạng và mẫu tô mới trong Microsoft Visio.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×