Giới thiệu

Bài viết này mô tả hotfix rollup 3000055 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2). Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "Thông tin".

Nhật hotfix này có sẵn cho hệ điều hành sau:

  • Windows Vista SP2

  • Windows Server 2008 SP2


Giải pháp

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có .NET Framework 2.0 SP2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.


Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

07-May-2014

23:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

07-May-2014

23:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

26-May-2014

07:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

241,664

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

07-May-2014

23:40

system.resources.dll

2.0.50727.4016

294,912

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

221,184

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

07-May-2014

23:40

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

196,608

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

266,240

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

26-May-2014

07:07

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

07-May-2014

23:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

77,824

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

77,824

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

86,016

07-May-2014

23:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

26-May-2014

07:07

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:17

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:17

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

684,032

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

593,920

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

07-May-2014

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

815,104

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

614,400

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

585,728

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

647,168

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

630,784

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

07-May-2014

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

626,688

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

602,112

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

753,664

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

598,016

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

26-May-2014

07:07

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

26-May-2014

07:07

system.dll

2.0.50727.7071

3,198,976

03-Jul-2014

22:17

big5.nlp

66,728

07-May-2014

23:44

bopomofo.nlp

82,172

07-May-2014

23:44

ksc.nlp

116,756

07-May-2014

23:44

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:57

normidna.nlp

59,342

07-May-2014

23:45

normnfc.nlp

45,794

07-May-2014

23:45

normnfd.nlp

39.284

07-May-2014

23:45

normnfkc.nlp

66,384

07-May-2014

23:45

normnfkd.nlp

60,294

07-May-2014

23:45

prc.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

prcp.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

sortkey.nlp

262,148

07-May-2014

23:45

sorttbls.nlp

20,320

07-May-2014

23:45

xjis.nlp

28,288

07-May-2014

23:46

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:17

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:57

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:57

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:57

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:17

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:17

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

07-May-2014

23:42

bopomofo.nlp

82,172

07-May-2014

23:42

ksc.nlp

116,756

07-May-2014

23:42

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,571,136

17-Sep-2014

22:56

normidna.nlp

59,342

07-May-2014

23:43

normnfc.nlp

45,794

07-May-2014

23:43

normnfd.nlp

39.284

07-May-2014

23:43

normnfkc.nlp

66,384

07-May-2014

23:43

normnfkd.nlp

60,294

07-May-2014

23:43

prc.nlp

83,748

07-May-2014

23:43

prcp.nlp

83,748

07-May-2014

23:43

sortkey.nlp

262,148

07-May-2014

23:43

sorttbls.nlp

20,320

07-May-2014

23:43

xjis.nlp

28,288

07-May-2014

23:43

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

43,160

03-Oct-2014

22:16

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

1,757,328

17-Sep-2014

22:56

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

10,007,192

17-Sep-2014

22:56

sos.dll

2.0.50727.8643

486,024

17-Sep-2014

22:56

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:16

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:16

system.dll

2.0.50727.7071

3,198,976

03-Jul-2014

22:18

webengine.dll

2.0.50727.8643

746,648

03-Oct-2014

22:16

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,296,128

03-Oct-2014

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

352,256

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

07-May-2014

23:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

425,984

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

331,776

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

07-May-2014

23:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

290,816

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

303,104

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

307,200

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

397,312

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

299,008

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

26-May-2014

07:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

241,664

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

07-May-2014

23:40

system.resources.dll

2.0.50727.4016

294,912

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

221,184

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

204,800

26-May-2014

07:02

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

07-May-2014

23:41

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

196,608

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

208,896

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

266,240

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

200,704

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

26-May-2014

07:03

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

07-May-2014

23:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

77,824

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

77,824

26-May-2014

07:02

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

86,016

07-May-2014

23:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

26-May-2014

07:03

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:17

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:17

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

684,032

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

593,920

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

07-May-2014

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

815,104

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

614,400

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

585,728

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

647,168

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

630,784

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

26-May-2014

07:02

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

07-May-2014

23:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

577,536

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

626,688

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

606,208

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

602,112

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

610,304

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

753,664

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

589,824

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

598,016

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

26-May-2014

07:03

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

26-May-2014

07:03

system.dll

2.0.50727.7071

3,198,976

03-Jul-2014

22:17

big5.nlp

66,728

07-May-2014

23:44

bopomofo.nlp

82,172

07-May-2014

23:44

ksc.nlp

116,756

07-May-2014

23:44

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:57

normidna.nlp

59,342

07-May-2014

23:45

normnfc.nlp

45,794

07-May-2014

23:45

normnfd.nlp

39.284

07-May-2014

23:45

normnfkc.nlp

66,384

07-May-2014

23:45

normnfkd.nlp

60,294

07-May-2014

23:45

prc.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

prcp.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

sortkey.nlp

262,148

07-May-2014

23:45

sorttbls.nlp

20,320

07-May-2014

23:45

xjis.nlp

28,288

07-May-2014

23:46

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:17

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:57

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:57

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:57

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:17

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:17

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên Windows Server 2008 SP2 và Windows Vista SP2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

07-May-2014

23:46

bopomofo.nlp

82,172

07-May-2014

23:46

ksc.nlp

116,756

07-May-2014

23:46

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,014,080

17-Sep-2014

22:53

normidna.nlp

59,342

07-May-2014

23:47

normnfc.nlp

45,794

07-May-2014

23:47

normnfd.nlp

39.284

07-May-2014

23:47

normnfkc.nlp

66,384

07-May-2014

23:47

normnfkd.nlp

60,294

07-May-2014

23:47

prc.nlp

83,748

07-May-2014

23:47

prcp.nlp

83,748

07-May-2014

23:47

sortkey.nlp

262,148

07-May-2014

23:47

sorttbls.nlp

20,320

07-May-2014

23:47

xjis.nlp

28,288

07-May-2014

23:48

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

83,088

03-Oct-2014

22:14

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

3,083,416

17-Sep-2014

22:53

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

20,403,856

17-Sep-2014

22:53

sos.dll

2.0.50727.8643

873,600

17-Sep-2014

22:53

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:14

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:14

system.dll

2.0.50727.7071

3,198,976

03-Jul-2014

22:15

webengine.dll

2.0.50727.8643

1,233,552

03-Oct-2014

22:14

system.web.dll

2.0.50727.8643

4,816,896

03-Oct-2014

22:14

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

315,392

07-May-2014

23:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

311,296

30-Jun-2014

21:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

348,160

07-May-2014

23:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

319,488

30-Jun-2014

21:51

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

30-Jun-2014

21:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4016

278,528

30-Jun-2014

21:52

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

07-May-2014

23:40

system.resources.dll

2.0.50727.4016

212,992

30-Jun-2014

21:51

system.resources.dll

2.0.50727.4016

233,472

07-May-2014

23:41

system.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

30-Jun-2014

21:51

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

30-Jun-2014

21:52

system.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

30-Jun-2014

21:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

07-May-2014

23:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

30-Jun-2014

21:51

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

86,016

07-May-2014

23:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

81,920

30-Jun-2014

21:51

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

30-Jun-2014

21:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.4016

73,728

30-Jun-2014

21:52

system.web.mobile.dll

2.0.50727.8643

835,584

03-Oct-2014

22:17

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.8643

98,304

03-Oct-2014

22:17

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

07-May-2014

23:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

30-Jun-2014

21:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

671,744

07-May-2014

23:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

622,592

30-Jun-2014

21:51

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

552,960

30-Jun-2014

21:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.4016

557,056

30-Jun-2014

21:52

system.dll

2.0.50727.7071

3,198,976

03-Jul-2014

22:17

big5.nlp

66,728

07-May-2014

23:44

bopomofo.nlp

82,172

07-May-2014

23:44

ksc.nlp

116,756

07-May-2014

23:44

mscorlib.dll

2.0.50727.8643

4,554,752

17-Sep-2014

22:57

normidna.nlp

59,342

07-May-2014

23:45

normnfc.nlp

45,794

07-May-2014

23:45

normnfd.nlp

39.284

07-May-2014

23:45

normnfkc.nlp

66,384

07-May-2014

23:45

normnfkd.nlp

60,294

07-May-2014

23:45

prc.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

prcp.nlp

83,748

07-May-2014

23:45

sortkey.nlp

262,148

07-May-2014

23:45

sorttbls.nlp

20,320

07-May-2014

23:45

xjis.nlp

28,288

07-May-2014

23:46

aspnet_wp.exe

2.0.50727.8643

31,376

03-Oct-2014

22:17

mscordacwks.dll

2.0.50727.8643

990,352

17-Sep-2014

22:57

mscorwks.dll

2.0.50727.8643

5,946,000

17-Sep-2014

22:57

sos.dll

2.0.50727.8643

389,760

17-Sep-2014

22:57

webengine.dll

2.0.50727.8643

437,400

03-Oct-2014

22:17

system.web.dll

2.0.50727.8643

5,287,936

03-Oct-2014

22:17Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề

Vấn đề 1Hồ sơ quản lý ứng dụng lỗi khi bạn cấu hình ứng dụng ASP.NET bằng .NET Framework 2.0 SP2.

Hotfix này sửa chữa các điều kiện mà ứng dụng lỗi vì sự cố này.

Vấn đề 2Bản sửa lỗi bảo mật mới đưa ra một sự phụ thuộc lỗi từ Thư viện lớp mạng và System.Configuration. Biểu hiện của vấn đề này xuất hiện khi bạn sử dụng triển khai liên lạc không hợp lệ.

Hotfix này di chuyển cấu hình từ App.Config để đăng ký:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319
SchUseStrongCrypto giá 1

Các khoá sau sẽ được kích hoạt và cho phép cấu hình mỗi tiến trình EXE đường dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\[Wow6432Node\]Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319\System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol

S:\Prj\console_pg\console_pg45\bin\Release\console_pg45.exe REG_SZ <SecurityProtocolType>
< RegistryKeyName: đường dẫn đầy đủ ứng dụng > REG_SZ < RegistryKeyValue:default ServicePointManager.SecurityProtocol giá trị >

Ví dụ:

  • S:\contoso\contoso_v1.exe REG_SZSsl3

  • S:\contoso\contoso_v2.exe REG_SZ Tls12, Tls11


Chú ý:

  • Cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 64-bit, đường dẫn Wow6432Node cần được bao gồm trong tên. (Điều này không áp dụng cho các ứng dụng 32-bit đang chạy trên hệ điều hành 32-bit.)

  • Phiên bản có tương ứng với .NET Framework ứng dụng sử dụng. Phiên bản này sẽ thay đổi với các phiên bản tương lai của .NET Framework.

  • Đường dẫn đầy đủ EXE sẽ được sử dụng ở dạng dài. Nếu ứng dụng được khởi động bằng cách sử dụng định dạng tên tệp ngắn 8.3, khoá đăng ký phải có định dạng tệp dài. Ví dụ: nếu bạn thực hiện C:\contoso\CONSOL~1.EXE, khoá đăng ký sẽ C:\contoso\contoso_v1.exe.

Vấn đề 3

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng, nhà Page.IsPostBack có thể không chính xác.

Bản cập nhật này bao gồm các giải pháp cho vấn đề này. Để đề nghị thực tế nhiều trang bài viết và biết thêm thông tin về EnableViewStateMac, hãy truy cập blog này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×