Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả hotfix rollup 3048796 có sẵn cho Microsoft .NET Framework 3.5. Để biết thêm thông tin về các hotfix rollup giải quyết, hãy xem phần "hotfix rollup này giải quyết các vấn đề".

Giải pháp

Microsoft hiện đã cung cấp bản cập nhật nóng được hỗ trợ. Tuy nhiên, nó là nhằm khắc phục chỉ sự cố mà bài viết này mô tả. Áp dụng cho các hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Để khắc phục sự cố này, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ khách hàng Microsoft để lấy hotfix. Để biết danh sách đầy đủ số điện thoại Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Microsoft và thông tin về chi phí hỗ trợ, ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh cho cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ Microsoft xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các vấn đề không phù hợp với bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.

Thông tin

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có các cài đặt .NET Framework 3.5.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn đóng tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Gói hotfix này không thay thế gói hotfix phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

06-Jul-2012

20:00

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

19:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

06-Jul-2012

19:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

09-Oct-2012

02:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

06-Jul-2012

19:59

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:01

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

06-Jul-2012

20:02

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:06

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:05

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

13-Sep-2012

22:04

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.8659

4,554,752

19-Mar-2015

22:07

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39.284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.8659

990,352

19-Mar-2015

22:07

mscorwks.dll

2.0.50727.8659

5,946,000

19-Mar-2015

22:07

sos.dll

2.0.50727.8659

389,768

19-Mar-2015

22:08

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

22-Jul-2013

22:14

bopomofo.nlp

82,172

22-Jul-2013

22:14

ksc.nlp

116,756

22-Jul-2013

22:14

mscorlib.dll

2.0.50727.8659

4,571,136

19-Mar-2015

22:08

normidna.nlp

59,342

22-Jul-2013

22:14

normnfc.nlp

45,794

22-Jul-2013

22:14

normnfd.nlp

39.284

22-Jul-2013

22:14

normnfkc.nlp

66,384

22-Jul-2013

22:14

normnfkd.nlp

60,294

22-Jul-2013

22:14

prc.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

prcp.nlp

83,748

22-Jul-2013

22:14

sortkey.nlp

262,148

22-Jul-2013

22:14

sorttbls.nlp

20,320

22-Jul-2013

22:14

xjis.nlp

28,288

22-Jul-2013

22:14

mscordacwks.dll

2.0.50727.8659

1,757,336

19-Mar-2015

22:08

mscorwks.dll

2.0.50727.8659

10,007,192

19-Mar-2015

22:08

sos.dll

2.0.50727.8659

486,016

19-Mar-2015

22:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

352,256

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

315,392

22-Jul-2013

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

425,984

06-Jul-2012

20:03

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

06-Jul-2012

20:04

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

311,296

22-Jul-2013

22:17

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

331,776

29-Oct-2014

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

315,392

29-Oct-2014

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

307,200

29-Oct-2014

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

348,160

22-Jul-2013

22:16

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

319,488

29-Oct-2014

18:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

290,816

29-Oct-2014

18:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

311,296

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

303,104

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

307,200

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

397,312

04-Oct-2012

20:58

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.4927

299,008

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.6400

278,528

08-Jan-2014

21:50

big5.nlp

66,728

06-Jul-2012

19:53

bopomofo.nlp

82,172

06-Jul-2012

19:53

ksc.nlp

116,756

06-Jul-2012

19:54

mscorlib.dll

2.0.50727.8659

4,554,752

19-Mar-2015

22:07

normidna.nlp

59,342

06-Jul-2012

19:55

normnfc.nlp

45,794

06-Jul-2012

19:55

normnfd.nlp

39.284

06-Jul-2012

19:55

normnfkc.nlp

66,384

06-Jul-2012

19:55

normnfkd.nlp

60,294

06-Jul-2012

19:55

prc.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

prcp.nlp

83,748

06-Jul-2012

19:55

sortkey.nlp

262,148

06-Jul-2012

19:55

sorttbls.nlp

20,320

06-Jul-2012

19:55

xjis.nlp

28,288

06-Jul-2012

19:55

mscordacwks.dll

2.0.50727.8659

990,352

19-Mar-2015

22:07

mscorwks.dll

2.0.50727.8659

5,946,000

19-Mar-2015

22:07

sos.dll

2.0.50727.8659

389,768

19-Mar-2015

22:08Hotfix rollup này giải quyết các vấn đềVấn đề 1

Gián đoạn xảy ra khi một ngoại lệ tràn ngăn xếp trên một chủ đề trong thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR). Bạn có thể gặp phải sự cố này trong một số điều kiện hiếm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×