Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Khi bạn in sang máy chủ Windows NT với hàng đợi được đính kèm vào thẻ Hewlett-Packard (HP), các công việc in có thể không bị loại bỏ khỏi hàng chờ in. Công việc in được gửi đến máy chủ in, nó sẽ in ra nhưng công việc in sẽ không bị loại bỏ khỏi hàng đợi.

Nguyên nhân

Hành vi này xảy ra khi trạng thái công việc nâng cao được chọn trong trình quản lý in. Tùy chọn này sẽ được tắt trong hầu hết các máy in. Để kiểm tra thiết đặt của trạng thái công việc nâng cao, hãy thực hiện như sau:

  1. Trong cửa sổ trình quản lý in, chọn máy in từ menu Tệp.

  2. Chọn thuộc tính.

  3. Từ menu in ra vào, hãy chọn máy in mạng.

  4. Chọn Hewlett-Packard Network Port, rồi chọn tùy chọn cổng.

Khi trạng thái công việc nâng cao được chọn là công việc sẽ không bị loại bỏ khỏi hàng chờ in, trừ khi máy in hỗ trợ giao tiếp hai chiều. Hàng đợi đang chờ xác nhận từ máy in mà công việc đã hoàn thành. Hầu hết các máy in không có khả năng gửi xác nhận.

Thông tin Bổ sung

HP LaserJet 4 hỗ trợ giao tiếp hai chiều. Một LaserJet với hệ thống in Windows cũng hỗ trợ giao tiếp hai chiều nhưng hệ thống in Windows không được hỗ trợ trong Windows NT 3,1.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×