Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Khi tìm cách nâng cấp lên Windows 11, bạn có thể gặp phải tình thế giữ lại  tính tương thích của bản nâng cấp và nhận được thông báo sau đây: 

  • VirtualBox.
    PC của bạn yêu cầu phiên bản mới nhất của ứng dụng này. Bấm vào Tìm hiểu Thêm để biết thêm thông tin về cách cập nhật ứng dụng này.

VirtualBox

Nguyên nhân

Microsoft và Oracle đã tìm thấy vấn đề về tính tương thích giữa VirtualBox và Windows 11. Khi Hyper-V hoặc Windows Hypervisor được cài đặt, bạn có thể không khởi động được máy ảo (VMs) và bạn có thể nhận được thông báo.

Để bảo vệ trải nghiệm nâng cấp của bạn, chúng tôi đã áp dụng giữ tính tương thích trên các thiết bị này khỏi việc cài đặt hoặc cung cấp bản Windows 11.

Cách giải quyết

Để giảm thiểu biện pháp bảo vệ, bạn phải loại bỏ tạm thời Hyper-V hoặc Windows Hypervisor cho đến khi vấn đề này được khắc phục với bản cập nhật kế hoạch Oracle sẽ phát hành vào tháng Mười năm 2021. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của Oracle bằng cách giám sát phiếu của chúng #20536.

Nếu bạn không còn sử dụng VirtualBox, việc gỡ cài đặt ứng dụng cũng sẽ giảm thiểu biện pháp bảo vệ. Xin lưu ý rằng nếu không có biện pháp bảo vệ nào khác ảnh hưởng đến thiết bị của bạn, có thể mất đến 48 giờ trước khi nâng cấp lên Windows 11 được cung cấp. 

Các bước tiếp theo

Oracle đã giải quyết vấn đề này trong VirtualBox 6.1.28 và các phiên bản mới hơn. Để loại bỏ trạng thái giữ lại bảo vệ trên thiết bị của bạn, bạn sẽ cần cập nhật lên VirtualBox 6.1.28 hoặc phiên bản mới hơn. Xin lưu ý rằng nếu không có biện pháp bảo vệ nào khác ảnh hưởng đến thiết bị của bạn, bạn có thể phải mất tối đa 48 giờ trước khi cập nhật lên Windows 11, phiên bản 21H2 được cung cấp. 

Quan trọng Nếu bạn không có VirtualBox được cài đặt nhưng đang nhận được lưu giữ bảo vệ này, bạn có thể có một ứng dụng dựa trên VirtualBox hoặc đã đóng gói VirtualBox trong quá trình cài đặt của chúng. Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng nào sử dụng hoặc tạo máy ảo hoặc hình ảnh hệ thống, bạn có thể cần cập nhật hoặc gỡ cài đặt chúng để loại bỏ giữ bảo vệ này.

Tham khảo

Các sản phẩm của bên thứ ba thảo luận trong bài viết này được sản xuất bởi những công ty độc lập với Microsoft. Chúng tôi không đảm bảo, bằng ngụ ý hay theo bất kỳ cách nào khác, về hiệu quả hoạt động hoặc mức độ tin cậy của những sản phẩm này.

Chúng tôi cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác của thông tin liên hệ bên thứ ba này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×