Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Dấu hiệu 

Khi Unified Messaging (UM) được bật, bạn không thể sửa quy tắc gọi điện và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây: 

"Máy chủ đã EXHR-01599.EXCHRSV.contoso.comtrả  về một thông báo phản hồi không hợp lệ. Lỗi 0xe0434352 (Lỗi không xác định (0xe0434352)) từ EXHR-01599.EXHR 01599.EXCHRSV.contoso.com(IUMPlayOnPhone.ExecutePoPRequest)."

Giải pháp 

 Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật sau đây, tùy trường hợp:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×