Triệu chứng

Khi đến trang Màn hình > Máy tính, tôi không thấy nội dung của pivot máy và nhóm máy.

Không thể tải máy và nhóm máy

Nguyên nhân

Điều này có thể do sự cố mạng hoặc ngay cả khi sau khi tải lại trang mà trang vẫn tồn tại, điều này có thể do bạn không có vai trò đảo dữ liệu cần thiết để truy nhập vào máy và trang nhóm máy.

Giải pháp

Hãy liên hệ với người quản trị hệ thống đảo dữ liệu của bạn để cấp cho bạn vai trò bắt buộc. Đây là liên kết dẫn tới tài liệu để biết thêm thông tin về các vai trò bảo mật khác nhau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×