Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tại sao một số hoặc tất cả thư của tôi bị thiếu trong danh sách Liên kết Điện thoại ?

Bạn có thể thấy thiếu tin nhắn trong Liên kết Điện thoại nếu bạn đang sử dụng một ứng dụng bên thứ ba làm nền tảng nhắn tin chính của bạn. Tin nhắn SMS và MMS thông thường sẽ hoạt động như mong đợi. 

Bạn cũng có thể cần đảm bảo mình có phiên bản mới nhất của ứng dụng Liên kết Điện thoại. Cập nhật ứng dụng bằng cách chuyển đến ứng dụng Microsoft Store và kiểm tra bản cập nhật. 

Lưu ý: Bạn có thể bị trì hoãn trong khi gửi hoặc đồng bộ thư nếu kết nối mạng của bạn chậm.

Nhắn tin RCS (dành cho một số thiết bị Samsung)

Tôi có thể gửi và nhận thư RCS (Dịch vụ Thông tin Đa phương thức) từ ứng dụng Liên kết Điện thoại ?

Có, nhưng chỉ một số thiết bị Samsung và mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động hỗ trợ RCS (nhắn tin nâng cao). 

Lưu ý: Ứng Liên kết Điện thoại hỗ trợ tải xuống hình ảnh có kích thước lên tới 2MB.

Tại sao tôi không thể biết liệu ai đó đang nhập tin nhắn hoặc đã đọc tin nhắn tôi gửi?

Hiện tại, các tính năng này của RCS không được hỗ trợ.

Thiết bị Samsung của tôi hỗ trợ RCS nhưng tôi không thể sử dụng RCS

Tính khả dụng của RCS được nhà cung cấp dịch vụ di động và vị trí của bạn xác định. RCS cũng chỉ được hỗ trợ nếu Samsung Messages được đặt làm ứng dụng nhắn tin mặc định của bạn.

Lưu ý: RCS hoạt động trên Liên kết Điện thoại khi tin nhắn mặc định của điện thoại là Samsung Message.

Nếu nghi ngờ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để xem RCS có được hỗ trợ hay không.

Tại sao một số hoặc tất cả thư của tôi bị thiếu trong danh sáchLiên kết Điện thoại ?

Thiếu thư trong Liên kết Điện thoại có thể là do các sự cố sau:

  • việc bạn sử dụng các ứng dụng bên thứ ba làm nền tảng nhắn tin chính.

  • ứng dụng tin nhắn của bạn đang mở trên iPhone®.

  • tin nhắn được gửi trực tiếp từ điện thoạiLiên kết Điện thoại đang mở.

Tại thời điểm này, chỉ có thể xem thư đã gửi và nhận bằng Liên kết Điện thoại có thể xem được. Tin nhắn gửi từ iPhone thực tế của bạn® sẽ không hiển thị.

Tại sao tôi không thể xem liệu ai đó đang nhập hay đã đọc tin nhắn của tôi?

Hiện tại, các tính năng RCS này không được hỗ trợ Liên kết Điện thoại.

Tại sao tin nhắn văn bản được gửi từ iPhone thực tế của tôi® không hiển thị trongLiên kết Điện thoại ?

Hiện tại, chỉ có thể xem tin nhắn đã gửi và nhận trong khi iPhone® và PC của bạn được ghép nối và được kết nối trong Liên kết Điện thoại.

Tại sao tôi không thể xem hoặc gửi thư nhóm trongLiên kết Điện thoại ?

Thư nhóm hiện không được hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×