Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nguồn: hỗ trợ của Microsoft

PHÁT HÀNH NHANH

CÁC BÀI VIẾT PHÁT HÀNH NHANH CHÓNG CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TIẾP TỪ BÊN TRONG TỔ CHỨC HỖ TRỢ CỦA MICROSOFT. THÔNG TIN ĐƯỢC CHỨA Ở ĐÂY ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ PHẢN HỒI ĐỐI VỚI CHỦ ĐỀ MỚI NỔI HOẶC ĐỘC ĐÁO, HOẶC ĐƯỢC DỰ ĐỊNH ĐỂ BỔ SUNG THÔNG TIN CƠ SỞ KIẾN THỨC KHÁC.

GIỚI THIỆU

Bài viết này thảo luận về cách cài đặt và đặt cấu hình OLE cho điểm của các trình điều khiển bán hàng (OPOS) cho bộ đọc dải điện từ USB mini từ trong Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS).

Thông tin Bổ sung

Thông tin và giải pháp trong tài liệu này đại diện cho dạng xem hiện tại của Microsoft Corporation về những vấn đề này kể từ ngày xuất bản. Giải pháp này có sẵn thông qua Microsoft hoặc thông qua một nhà cung cấp bên thứ ba. Microsoft không đề xuất riêng bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc giải pháp bên thứ ba mà bài viết này có thể mô tả. Cũng có thể có những nhà cung cấp của bên thứ ba hoặc giải pháp của bên thứ ba khác mà bài viết này không mô tả. Vì Microsoft phải phản hồi để thay đổi điều kiện thị trường, thông tin này không nên được hiểu là một cam kết của Microsoft. Microsoft không thể đảm bảo hoặc xác nhận tính chính xác của bất kỳ thông tin nào hoặc bất kỳ giải pháp nào được Microsoft trình bày hoặc bằng bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào được đề cập.

Microsoft không bảo đảm và loại trừ tất cả các biểu thị, bảo hành và điều kiện cho dù thể hiện, ngụ ý hay định luật. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố, bảo hành hoặc điều kiện về quyền sở hữu, sự không vi phạm, điều kiện thoả mãn, khả năng bán sản phẩm và tính phù hợp một mục đích cụ thể, đối với bất kỳ dịch vụ, giải pháp, sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu hay thông tin nào khác. Trong mọi trường hợp, Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ giải pháp của bên thứ ba nào mà bài viết này đề cập.

Ghi chú liên hệ với MagTek để xác định xem liệu MSR có tương thích với các trình điều khiển OPOS hay không. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ MagTek, hãy gọi 651 415-6800.

Để thiết lập và cấu hình các trình điều khiển OPOS cho bộ đọc dải điện toán từ đầu của MagTek USB để nó có thể được sử dụng trong các hoạt động của Microsoft Dynamics RMS Store, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống bộ trượt USB MagTek & chèn cài đặt trình điều khiển bộ đọc từ trang web MagTek sau và lưu nó vào một vị trí dễ tìm thấy:
  http://www.magtek.com/support/software/demo_programs/usb_swipe_insert.asp

 2. Bấm đúp vào tệp cài đặt 99510026.exe.

 3. Chấp nhận tất cả các thiết đặt mặc định trong quá trình cài đặt.

 4. Bấm vào bắt đầu, bấm tất cả chương trình, bấm vào magtek, rồi bấm vào phần giới thiệu về magtek usbmsr.

 5. Bấm tải tệp và chọn thay đổi để Hid.txt từ thư mục \ Program Files Magtek\usbmsr.

 6. Đóng cửa sổ.

 7. Tải xuống trình cài đặt trình điều khiển USB MagTek (HID) trượt nhanh từ trang web MagTek sau và lưu nó vào một vị trí dễ tìm thấy:
  http://www.magtek.com/support/software/programming_tools/Drivers/usb_hid_swipe.asp

 8. Bấm đúp vào tệp cài đặt 99510069.exe. Sau đó, hãy giải nén các tệp cài đặt vào ổ đĩa cứng.

 9. Bấm đúp vào thư mục Win2KXP .

 10. Bấm chuột phải vào Mthidsr. inf , rồi bấm cài đặt.

 11. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 12. Nhập MTHIBCFG để mở Tiện ích cấu hình rồi bấm OK.

 13. Chọn một cổng sẵn dùng từ tiện ích cấu hình, rồi chọn OK.

 14. Khởi động lại máy tính.

 15. Đính kèm thiết bị của Magtek MSR vào bất kỳ cổng USB nào.

 16. Tải xuống cài đặt trình điều khiển MagTek và OPOS từ trang web MagTek sau đây và lưu nó vào một vị trí dễ dàng tìm thấy:
  http://www.magtek.com/support/software/programming_tools/Drivers/mtd_opos.asp

 17. Bấm đúp vào 99510013.exe tệp cài đặt. Sau đó, hãy giải nén các tệp cài đặt vào ổ đĩa cứng.

 18. Bấm đúp vào Setup.exe trong thư mục giải nén Disk1 để bắt đầu cài đặt.

 19. Trong quá trình cài đặt, hãy chấp nhận thiết đặt mặc định, ngoại trừ khi bạn được nhắc chọn các tính năng cần cài đặt. Bạn phải chọn các tùy chọn bộ đọc nhanh về hỗ trợ Oposcổng trượt nhanh.

 20. Trong cửa sổ Tiện ích MagTek MTD cấu hình, đặt tên thân thiện để được hỗ trợ bộ đọc trượt nhanh và cổng ảo là cổng mà bạn đã gán trong bước 13.

 21. Bấm cấu hình, chọn cổng vật lý thành USB, rồi bấm OK.

 22. Bấm Hoàn tất.

 23. Khởi động lại máy tính của bạn.

 24. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 25. Nhập CMD, rồi bấm OK.

 26. Nhập các lệnh sau từng bước sau bằng cách nhấn phím Enter :

  CD C:\Program files\Magtek\Mtdinstall

  Omtdcfg –c 0x01

  Omtdcfg -l
 27. Xác minh rằng các thiết bị Magtek được đặt cấu hình cho lớp thiết bị MSR được đặt là bộ đọc trượt nhanh cổng kết nối (cổng-hỗ trợ người đọc trượt nhanh 232), rồi bấm OK.

 28. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 29. Nhập lệnh sau đây, rồi bấm OK

  regsvr32 OMTDMSR.ocx
 30. Bấm OK khi bạn được nhắc với hộp thông báo sau đây:

  Hàm Illregisterserver trong OMTDMSR. ocx đã thành công.

 31. Khởi động lại máy tính của bạn.

 32. Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Chạy.

 33. Nhập c: Program Files\MagTek\MTDInstall\MSRExample.html, rồi bấm OK để mở ví dụ Magtek VBScript.

 34. Bấm vào mở/khiếu nại/bật.

 35. Bấm trong hộp thoại điều khiển ActiveX .

 36. Trượt nhanh thẻ có chứa một dải từ thông qua bộ đọc.

 37. Xác minh dữ liệu sọc từ tính xuất hiện trong dữ liệu theo dõi 1, theo dõi 2 dữ liệutheo dõi 3 hộp dữ liệu .

 38. Bấm vào Đóng.

 39. Bấm đúp vào tệp "MFCClient4CO.exe" trong thư mục sau đây để mở cửa sổ MSR QA Tester:
  C:\Program Files\MagTek\MTDInstall

 40. Chọn cổng trượt nhanh bằng bộ đọc. MSR rồi bấm mở.

 41. Trượt nhanh thẻ và dữ liệu phải được hiển thị như sau:

  <Swipe Card Anytime>

  Track 1: B^SUPERVISOR2^

  Track 2: 9227346343000050=496052
 42. Trong trình quản lý Operations Store, trênmenu cơ sở dữ liệu , hãy trỏ tới đăng ký, rồi bấm vào danh sách đăng ký.

 43. Chọn một đăng ký, rồi bấm thuộc tính. 44. Bấm vào tab MSR .

 45. Đánh dấu bộ đọc sọc từ tính được bật cho sổ đăng ký này, nhập Port-Powered bộ đọc trượt nhanh. MSR trong trường tên thiết bị opos, rồi bấm OK.

 46. Khởi động lại hoạt động Store POS.

Tham khảo

Để biết thêm thông tin về cách giải quyết lỗi mà thẻ tín dụng bị từ chối khi bạn đang sử dụng bộ đọc dải từ (MSR) trong Microsoft Dynamics RMS Store hoặc trong Microsoft Dynamics Point of Sale, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

836448 Thẻ tín dụng bị từ chối khi bạn đang sử dụng bộ đọc dải từ (MSR) trong Microsoft Dynamics RMS Store hoặc trong Microsoft Dynamics Point of Saleđể biết thêm thông tin về cách thiết lập và cấu hình "Ingenico i6550" MSR, chụp chữ ký, thiết bị ghim bàn phím số trong Microsoft Dynamics hệ thống quản lý bán lẻ 2,0, bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

935588 Làm thế nào để bật thiết bị "Ingenico i6550" trong Microsoft Dynamics Retail Store Systems Operations 2,0để biết thêm thông tin về cách thiết lập máy quét và thiết bị MSR để sử dụng với Microsoft Dynamics-Point of Sale, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

897005 Cách thiết lập các thiết bị quét và MSR để sử dụng với Microsoft Dynamics-Point of Sale

PHỦ

MICROSOFT VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỀ SỰ PHÙ HỢP, ĐỘ TIN CẬY HOẶC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN CHỨA TRONG CÁC TÀI LIỆU VÀ ĐỒ HỌA LIÊN QUAN ĐƯỢC PHÁT HÀNH TRÊN TRANG WEB NÀY ("TÀI LIỆU") CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO.

CÁC TÀI LIỆU CÓ THỂ BAO GỒM CÁC LỖI CHÍNH TẢ KỸ THUẬT HOẶC BIỂU ĐỒ VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP ÁP DỤNG CHO PHÉP, MICROSOFT VÀ/HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG THỂ TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BIỂU THỊ, BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN CHO DÙ THỂ HIỆN, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC TÀI LIỆU ĐÓ.

Tham khảo

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×