Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi bạn chạy trình hướng dẫn nhập hoặc xuất trong Access, bạn có thể lưu các cài đặt bạn đã dùng làm đặc tả để có thể lặp lại thao tác bất cứ lúc nào. Đặc tả có chứa tất cả các thông tin mà Access cần lặp lại thao tác khi không cần phải cung cấp bất cứ thông tin đầu vào nào. Ví dụ: đặc tả nhập dữ liệu từ sổ làm việc Excel lưu trữ tên tệp Excel nguồn, tên cơ sở dữ liệu đích và các chi tiết khác, chẳng hạn như việc bạn gắn thêm dữ liệu vào bảng hiện có hoặc nhập dữ liệu vào bảng mới, thông tin quan trọng chính và tên trường.

Bạn có thể lưu thao tác nhập hoặc xuất liên quan đến mọi định dạng tệp được hỗ trợ trong Access. Bạn không thể lưu chi tiết các thao tác liên kết hoặc thao tác mà bạn chỉ xuất một phần biểu dữ liệu

Mặc dù mục tiêu chính của đặc tả là nhằm lưu tất cả các chi tiết chính để bạn có thể lặp lại thao tác nhập hoặc xuất mà không cần tới đầu vào người dùng, tuy nhiên, đặc tả vẫn còn rất linh hoạt. Ví dụ: bạn có thể thay đổi tên tệp nguồn hoặc tệp đích trước khi chạy lại đặc tả. Bằng cách này, bạn có thể dùng một đặc tả đơn với một vài tệp nguồn hoặc đích khác nhau.

Đặc tả xuất dữ liệu được định dạng sang Excel hoặc Word sẽ tôn trọng cài đặt bộ lọc và cột hiện tại của đối tượng nguồn trong Access. Nếu đối tượng nguồn (bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo) mở khi bạn chạy đặc tả, Access sẽ chỉ xuất dữ liệu hiện được hiển thị trong chế độ xem. Nếu đối tượng nguồn không mở, cài đặt được lưu gần đây nhất cùng với đối tượng đó sẽ xác định dữ liệu nào được xuất.

Tạo đặc tả nhập hoặc xuất

 1. Bắt đầu thao tác nhập hoặc xuất từ Access.

  Trình hướng dẫn nhập và xuất sẵn dùng trên tab Dữ liệu Bên ngoài. Trình hướng dẫn nhập nằm trong nhóm & Kết nối Nhập và trình hướng dẫn xuất nằm trong nhóm Xuất.

 2. Làm theo các hướng dẫn trong trình hướng dẫn. Sau khi bạn bấm OK hoặc Hoàn tất, đồng thời, nếu Access hoàn thành thao tác thành công, trang Lưu Bước Nhập hoặc trang Lưu Bước Xuất sẽ xuất hiện trong trình hướng dẫn.

 3. Trên trang trình hướng dẫn, bấm vào mục Lưu bước nhập hoặc Lưu bước xuất để lưu các chi tiết của thao tác dưới dạng một đặc tả.

  Access hiển thị một tập hợp điều khiển bổ sung. Hình sau đây hiển thị hộp thoại với các điều khiển sẵn dùng.

  Hộp thoại Lưu Các bước Nhập

 4. Trong hộp Lưu dưới dạng, nhập tên đặc tả.

 5. Trong hộp Mô tả, nhập mô tả nhằm giúp bạn hoặc những người dùng khác xác định các thao tác sau đó.

 6. Để tạo tác vụ Outlook nhắc bạn khi đến thời điểm lặp lại thao tác này, bấm vào mục Tạo Tác vụ Outlook.

 7. Bấm Lưu Nhập hoặc Lưu Xuất để lưu đặc tả. Access tạo và lưu trữ đặc tả trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

 8. Nếu bạn đã bấm Tạo Tác vụ Outlook trên trang Lưu Bước Nhập hoặc Lưu Bước Xuất của trình hướng dẫn, cửa sổ Tác vụ Outlook sẽ xuất hiện. Điền vào chi tiết tác vụ, rồi bấm Lưu & Đóng.

Tôi nên biết những gì khác?

Video: Lưu chi tiết thao tác nhập hoặc xuất

Đây là video bạn có thể xem hướng dẫn bạn qua ví dụ về cách lưu các chi tiết của thao tác nhập hoặc xuất. Video cũng hướng dẫn bạn cách tạo macro để chạy đặc tả nhập hoặc xuất đã lưu.

Lưu ý: Video này được ghi bằng Access 2010 nhưng các bước cơ bản tương tự cũng áp dụng cho các phiên bản mới hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×