Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng lưu như trong Word, Excel và PowerPoint đã được thay thế bằng cách Lưu bản sao. Để lưu bản sao của tệp, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào tệp > lưu bản sao.

  2. Chọn nơi bạn muốn lưu tệp.

  3. Nhập tên tệp và sau đó gõ nhẹ vào Lưu bản sao.

Quan trọng: Các ứng dụng Office tự động lưu khi bạn làm việc. Để tránh ghi đè tệp gốc của bạn, hãy lưu bản sao trước khi bạn bắt đầu thực hiện thay đổi.

Gõ nhẹ vào Tệp, rồi Sao đôi để lưu tài liệu với tên khác

Lưu tệp mới

Để lưu tệp mới tạo, hãy làm như sau:

  1. Gõ nhẹ vào Tệp > Tên.

  2. Trong danh sách vị trí ở bên trái của màn hình, hãy chọn dịch vụ điện toán đám mây của lựa chọn của bạn.

  3. Nhập tên tệp và gõ nhẹ vào Lưu.

-

-

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×