Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các phím tắt có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi sử Bản đồ Bing.

Đến

Nhấn

Chuyển sang chế độ xem Đường

R

Chuyển sang chế độ xem Trên không

A

Chuyển sang dạng xem Trên không với nhãn

H

Chuyển sang dạng xem Tổng quan

O

Chuyển sang dạng xem Tổng quan có nhãn

B

Chuyển sang dạng xem Khảo sát Ordnance*

S

Phóng to

DẤU CỘNG (+)

Thu nhỏ

DẤU TRỪ (-)

Xoay sang phải trong dạng xem Từ trên cao

CTRL + MŨI TÊN PHẢI

Xoay sang trái trong dạng xem Từ trên cao

CTRL + MŨI TÊN TRÁI

Lưu ý: *Chỉ sẵn dùng ở một số thị trường

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×