Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Di chuyển giữa các ngăn

Cách thực hiện

Nhấn

Di chuyển theo chiều kim đồng hồ giữa các ngăn dạng xem thông thường

F6

Di chuyển ngược chiều kim đồng hồ giữa các ngăn dạng xem thông thường

SHIFT+F6

Chuyển các dạng xem trong ngăn xem trước

Cách thực hiện

Nhấn

Dạng xem hình thu nhỏ

CTRL+T

Dạng xem Ảnh Đơn

CTRL+G

Chế độ xem filmstrip

CTRL+B

Phóng to hoặc thu nhỏ trên ảnh

Cách thực hiện

Nhấn

Phóng to

+

Thu nhỏ

-

Thu phóng để vừa

=

Chọn tất cả ảnh

Cách thực hiện

Nhấn

Chọn tất cả ảnh

CTRL+A

Chọn nhiều ảnh

Cách thực hiện

Nhấn

Một bức ảnh sang phải

SHIFT+MŨI TÊN PHẢI

Một bức ảnh sang trái

SHIFT+MŨI TÊN TRÁI

Một hàng lên trên

SHIFT+MŨI TÊN LÊN

Một hàng xuống dưới

SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Xóa và sao chép ảnh

Cách thực hiện

Nhấn

Xóa các bức ảnh đã chọn

DELETE

Cắt ảnh đã chọn

CTRL+X

Sao chép ảnh đã chọn

CTRL+C

Dán ảnh đã cắt hoặc sao chép

CTRL+V

Hoàn tác tác vụ cuối cùng

CTRL+Z

Màu, độ sáng và độ tương phản

Cách thực hiện

Nhấn

Màu, độ sáng và độ tương phản

CTRL+Q

Ngăn trợ giúp

Ngăn trợ giúp là một ngăn tác vụ cung cấp quyền truy nhập vào tất cả nội dung Trợ giúp của Office. Khi một ngăn tác vụ, ngăn trợ giúp sẽ xuất hiện như là một phần của ứng dụng hiện hoạt.

Cách thực hiện

Nhấn

Hiển thị ngăn trợ giúp

F1

Chọn mục tiếp theo trong ngăn trợ giúp

TAB

Chọn mục trước đó trong ngăn trợ giúp

SHIFT+TAB

Thực hiện hành động cho mục đã chọn

ENTER

Di chuyển trở lại ngăn tác vụ trước đó

ALT+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiếp đến ngăn tác vụ tiếp theo

ALT+MŨI TÊN PHẢI

Cửa sổ Trợ giúp

Cửa sổ trợ giúp sẽ hiển thị các chủ đề và nội dung Trợ giúp khác và xuất hiện dưới dạng một cửa sổ kế bên nhưng riêng biệt, ứng dụng hiện hoạt.

Cách thực hiện

Nhấn

Di chuyển trở lại chủ đề trợ giúp trước đó

ALT+MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiếp đến chủ đề trợ giúp tiếp theo

ALT+MŨI TÊN PHẢI

In chủ đề Trợ giúp hiện tại

CONTROL + P

Hiển thị menu lệnh cho cửa sổ trợ giúp; yêu cầu cửa sổ trợ giúp có tiêu điểm hiện hoạt (bấm vào một mục trong cửa sổ trợ giúp).

SHIFT+F10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×