Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn cấu hình các thiết đặt ngôn ngữ trong Microsoft Office Outlook Web App (OWA) sang tiếng Pháp trong môi trường của Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1).

  • Bạn nhận được yêu cầu họp.

  • Bạn chỉnh sửa phản hồi cho yêu cầu họp trước khi gửi trả lời bằng cách sử dụng OWA.

Trong trường hợp này, ngữ pháp của thông tin phản hồi cuộc họp không chính xác. Ví dụ:

  • Nếu bạn bấm , thông tin sẽ hiển thị "phân bố" oui, je. " Thay vào đó, thông tin sẽ hiển thị "oui, je được phân vị." Lưu ý "oui, je phân bố Perai" có nghĩa là "có, tôi sẽ tham dự".

  • Nếu bạn bấm vào dự kiến, thông tin sẽ hiển thị " ngang, jephân bố Pera peut-être." Thay vào đó, thông tin sẽ hiển thị "oui, je phân vị Perai peut-être." Lưu ý "oui, je phân bố Perai peut-être" nghĩa là "có, tôi có thể tham dự".

  • Nếu bạn bấm vào không, thông tin sẽ hiển thị "non, Je Ne phân bố Pera Pas." Thay vào đó, thông tin sẽ hiển thị "non, Je Ne phân cấp thay thế." Ghi chú "non, Je Ne phân bố Perai" có nghĩa là "không, tôi sẽ không tham dự."

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một mẫu ngữ pháp không chính xác được dùng trong bản dịch tiếng Pháp khi chủ đề là "I."

Giải pháp

Để giải quyết sự cố này, hãy cài đặt bản Cập Nhật rollup sau đây:

2582113 Mô tả Cập Nhật Rollup 5 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 1

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình thiết đặt ngôn ngữ cho OWA, hãy truy cập trang web Microsoft sau đây:

Thông tin chung về cách cấu hình thiết đặt ngôn ngữ cho Outlook Web App

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×