Hiện tượng

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật 1.0 Dynamics CRM cho Outlook 2016, bạn gặp phải lỗi sau khi theo dõi email:


"Không thể chèn khoá trùng lặp"


Khi bạn bấm vào chi tiết, bạn thấy các chi tiết bổ sung


"Không thể chèn khoá trùng lặp.

tại

Microsoft.Crm.AppIicationSMWrappers.CrmServiceForOutIook.E...

yêu cầu, Boolean wrapException)

Microsoft.Crm.AppIlcationSMWrappers.EmaiIForOutIook.Micros...

messageld, Chuỗi chủ đề, Chuỗi từ chuỗi để, Chuỗi cc, Chuỗi

BCC đôi receivedon, Chuỗi submitted8y, Chuỗi quan trọng,

Nội dung chuỗi, IDynamicEntltyCoIIectionForOutIook phần đính kèm

Int32 attachmentCount, IDynamicEntltyForOutIook extraProperties,

Chuỗi entityXmI chuỗi regardingld, Int64 regardingObjectType,

Chuỗi crmld, Int32 và thông báo) "Nguyên nhân

Unknown

Giải pháp

Cài đặt ngày 2016 Cập Nhật cho Dynamics 365 (Cập Nhật máy khách).  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Hỗ trợ của Microsoft.
Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×