Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Biểu dữ liệu con là biểu dữ liệu được lồng trong một biểu dữ liệu khác và chứa dữ liệu liên quan hoặc được nối với biểu dữ liệu đầu tiên. Microsoft Access tự động tạo biểu dữ liệu con khi bạn tạo bảng nằm trong bảng mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn luôn có thể thêm biểu dữ liệu con vào bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu (nếu biểu mẫu được lưu để hiển thị trong Dạng xem biểu dữ liệu ).

Bài viết này mô tả cách xác định và loại bỏ biểu con. Việc loại bỏ biểu dữ liệu con sẽ không xóa bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu mà nó được kết nối, cũng như không sửa đổi bất kỳ mối quan hệ nào giữa các bảng được liên kết.

Xác định bảng dữ liệu con

Trong dạng xem Biểu dữ liệu, bạn có thể biết liệu bảng, truy vấn hoặc biểu mẫu có biểu dữ liệu con hay không, vì chỉ báo bung rộng (dấu+) sẽ hiển thị. Nếu biểu dữ liệu con đang mở, dấu bung rộng sẽ thay đổi thành dấu -.

subdatsheets

Bảng dữ liệu con có thể được lồng trong một biểu dữ liệu con cho tối đa tám mức. Lợi ích của việc sử dụng biểu dữ liệu con là nó cho phép bạn xem thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu cùng một lúc. Ví dụ: trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwind, bảng Nhà cung cấp có một bảng quan hệ một - nhiều với bảng Sản phẩm; vì vậy, đối với mỗi hàng của bảng Nhà cung cấp trong dạng xem Biểu dữ liệu, bạn có thể xem và chỉnh sửa các hàng liên quan của bảng Sản phẩm trong một biểu dữ liệu con.

Loại bỏ biểu dữ liệu con

  1. Trong dạng xem Biểu dữ liệu, mở bảng hoặc truy vấn có chứa biểu dữ liệu con mà bạn muốn loại bỏ.

  2. Trên menu Bản ghi, bấm vào Xem thêm, trỏ tới Biểu dữ liệu con, rồi bấm vào Loại bỏ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×