Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này là dành cho Microsoft .NET Framework để vô hiệu hoá RC4 trong Transport Layer Security (TLS) thông qua sửa đổi sổ đăng ký hệ thống. Sử dụng RC4 trong TLS có thể cho phép kẻ tấn công thực hiện cuộc tấn công người trong trung và khôi phục văn bản thuần từ khóa mã hóa.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành một tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT về bảo mật. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2960358

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tập tin đang được Cập Nhật được khoá được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

28-Aug-2013

16:50

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

14-Aug-2013

22:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

28-Aug-2013

17:08

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

28-Aug-2013

17:34

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,456

14-Aug-2013

22:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

14-Aug-2013

22:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

14-Aug-2013

22:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,320

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

14-Aug-2013

22:46

system.dll

4.0.30319.34111

3,479,680

09-Mar-2014

22:12

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

15-Nov-2013

17:22

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:26

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

15-Nov-2013

17:24

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

15-Nov-2013

17:37

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:25

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

15-Nov-2013

17:29

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,456

15-Nov-2013

17:21

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

15-Nov-2013

19:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

18:08

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

15-Nov-2013

17:59

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

15-Nov-2013

19:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

15-Nov-2013

17:49

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

17:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

15-Nov-2013

17:27

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

15-Nov-2013

17:33

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

15-Nov-2013

17:37

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,320

15-Nov-2013

17:31

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

15-Nov-2013

17:29

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

15-Nov-2013

17:32

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

15-Nov-2013

17:31

system.dll

4.0.30319.36118

3,479,688

21-Mar-2014

22:07

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

28-Aug-2013

16:57

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

28-Aug-2013

17:08

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

28-Aug-2013

17:34

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,448

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,312

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

14-Aug-2013

22:45

system.dll

4.0.30319.34111

3,479,680

09-Mar-2014

22:12

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

28-Aug-2013

16:57

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

28-Aug-2013

17:08

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

28-Aug-2013

17:34

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,448

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

14-Aug-2013

22:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,312

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

14-Aug-2013

22:43

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

14-Aug-2013

22:45

system.dll

4.0.30319.34111

3,479,680

09-Mar-2014

22:12

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

15-Nov-2013

17:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,448

15-Nov-2013

18:32

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

17:52

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

15-Nov-2013

18:00

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

15-Nov-2013

17:53

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

17:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

15-Nov-2013

18:34

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

15-Nov-2013

18:36

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

15-Nov-2013

18:40

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,312

15-Nov-2013

18:54

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

15-Nov-2013

18:49

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

15-Nov-2013

18:57

system.dll

4.0.30319.36118

3,479,688

21-Mar-2014

22:07

system.resources.dll

4.0.30319.33440

289,392

15-Nov-2013

17:36

system.resources.dll

4.0.30319.33440

249,968

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

257,136

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

350,320

15-Nov-2013

17:48

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,552

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,848

15-Nov-2013

17:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,184

15-Nov-2013

18:35

system.resources.dll

4.0.30319.33440

270,448

15-Nov-2013

18:32

system.resources.dll

4.0.30319.33440

262,256

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

17:52

system.resources.dll

4.0.30319.33440

283,760

15-Nov-2013

18:00

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,744

15-Nov-2013

17:53

system.resources.dll

4.0.30319.33440

238,192

15-Nov-2013

17:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,504

15-Nov-2013

17:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,576

15-Nov-2013

18:34

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,016

15-Nov-2013

18:42

system.resources.dll

4.0.30319.33440

252,528

15-Nov-2013

18:36

system.resources.dll

4.0.30319.33440

320,624

15-Nov-2013

18:40

system.resources.dll

4.0.30319.33440

243,312

15-Nov-2013

18:54

system.resources.dll

4.0.30319.33440

244,336

15-Nov-2013

18:49

system.resources.dll

4.0.30319.33440

223,856

15-Nov-2013

18:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

226,416

15-Nov-2013

18:57

system.dll

4.0.30319.36118

3,479,688

21-Mar-2014

22:07

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.33440

291,256

28-Aug-2013

16:58

system.resources.dll

4.0.30319.33440

251,840

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

246,712

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

259,000

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

352,192

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

255,424

28-Aug-2013

17:07

system.resources.dll

4.0.30319.33440

246,712

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

261,048

28-Aug-2013

17:35

system.resources.dll

4.0.30319.33440

272,320

14-Aug-2013

22:44

system.resources.dll

4.0.30319.33440

264,120

14-Aug-2013

22:49

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,376

14-Aug-2013

22:50

system.resources.dll

4.0.30319.33440

285,624

14-Aug-2013

22:50

system.resources.dll

4.0.30319.33440

263,616

14-Aug-2013

22:50

system.resources.dll

4.0.30319.33440

240,064

14-Aug-2013

22:47

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,368

14-Aug-2013

22:50

system.resources.dll

4.0.30319.33440

256,440

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

253,888

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

254,392

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

322,496

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

245,184

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

246,200

14-Aug-2013

22:45

system.resources.dll

4.0.30319.33440

225,720

14-Aug-2013

22:46

system.resources.dll

4.0.30319.33440

228,288

14-Aug-2013

22:45

system.dll

4.0.30319.34111

3,479,680

09-Mar-2014

22:12Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×