Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

9 tháng năm 2014 Bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành lại và chứa các tệp Cập Nhật. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật này.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework 4 có thể cho phép nâng cao đặc quyền trên hệ thống máy chủ nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted bằng cách sử dụng trình duyệt web có thể chạy ứng dụng ASP.NET.

Bản Cập Nhật bảo mật này áp dụng cho Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, Windows Vista gói dịch vụ 2, Windows Server 2008 gói dịch vụ 2, Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bảo mật tư vấn 2905247 cho Microsoft .NET Framework.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Thông tin cài đặt

Trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này, đảm bảo rằng bạn giải quyết bất kỳ thông báo trạng thái xem lỗi xác thực mã (MAC) mà bạn có. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem Resolving xem trạng thái thông báo lỗi xác thực mã (MAC) trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có Windows Installer 3.1 hoặc phiên bản mới hơn được cài đặt trên máy tính.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Xem các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật Microsoft .NET Framework này.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 29011102656351.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình hoặc chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33.432 người

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

15.000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33.432 người

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

15.000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

261,792

28-May-2014

15:20

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

41,624

28-May-2014

15:06

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33.432 người

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,227,672

28-May-2014

15:06

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

16,536

28-May-2014

15:06

webengine.dll

4.0.30319.1025

15.000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

721,560

28-May-2014

15:06

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

261,792

28-May-2014

15:45

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

41,624

28-May-2014

15:32

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33.432 người

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,232,792

28-May-2014

15:32

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

16,536

28-May-2014

15:32

webengine.dll

4.0.30319.2042

15.000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

722,072

28-May-2014

15:32

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

545,440

28-May-2014

15:53

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.1025

192,672

28-May-2014

14:49

Setup.exe

10.0.30319.1025

78,992

28-May-2014

14:34

SetupEngine.dll

10.0.30319.1025

811,160

28-May-2014

14:34

SetupUi.dll

10.0.30319.1025

296,592

28-May-2014

14:34

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

81,048

28-May-2014

15:38

aspnet_wp.exe

4.0.30319.1025

33.432 người

28-May-2014

14:34

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.1025

1,867,440

28-May-2014

14:36

System.Web.dll

4.0.30319.1025

4,847,256

28-May-2014

15:38

System.Web.dll

4.0.30319.1025

5,257,880

28-May-2014

14:34

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.1025

835,752

28-May-2014

14:34

webengine.dll

4.0.30319.1025

26,264

28-May-2014

15:38

webengine.dll

4.0.30319.1025

15.000

28-May-2014

14:34

webengine4.dll

4.0.30319.1025

1,342,104

28-May-2014

15:38

webengine4.dll

4.0.30319.1025

496,280

28-May-2014

14:34

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

545,440

28-May-2014

16:21

ServiceModelReg.exe

4.0.30319.2042

192,672

28-May-2014

15:12

Setup.exe

10.0.30319.2042

78,992

28-May-2014

14:56

SetupEngine.dll

10.0.30319.2042

811,160

28-May-2014

14:56

SetupUi.dll

10.0.30319.2042

296,592

28-May-2014

14:56

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

81,048

28-May-2014

16:07

aspnet_wp.exe

4.0.30319.2042

33.432 người

28-May-2014

14:56

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.2042

1,867,440

28-May-2014

14:57

System.Web.dll

4.0.30319.2042

4,851,864

28-May-2014

16:07

System.Web.dll

4.0.30319.2042

5,263,000

28-May-2014

14:57

System.Web.Mobile.dll

4.0.30319.2042

835,752

28-May-2014

14:57

webengine.dll

4.0.30319.2042

26,264

28-May-2014

16:07

webengine.dll

4.0.30319.2042

15.000

28-May-2014

14:56

webengine4.dll

4.0.30319.2042

1,343,128

28-May-2014

16:07

webengine4.dll

4.0.30319.2042

496,280

28-May-2014

14:56Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×