Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Microsoft đã biết thông tin chi tiết đã được xuất bản về lớp lỗ hổng được gọi là suy thực thi bên kênh tấn công.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy đi tới ADV180002.

Thông tin

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update: FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

File hash information

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

SQLServer2016-KB4058559-x64.exe

E53CF3765B5CB0AC95BAAA705F2F26D7DA526667

F62587CF5DA35CDAB38753A534EE478F33B0CDDF51D8AC0F6981F9FF2B580BEE

Thông tin tệp SQL Server 2016

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch - mùa (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Mediainfo.xml

Không áp dụng

887

28-Dec-2017

15:19

Không áp dụng

Setup.exe

2015.130.2218.0

120,496

28-Dec-2017

10:27

x64

Setup.exe.config

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Sqlsetupbootstrapper.dll

2015.130.2218.0

272,048

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,488

30-Apr-2016

16:11

x64

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

37,940

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

130,925

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

126,093

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

82,264

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

33,216

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

121,684

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

123,374

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

80,805

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Mediainfo.xml

Không áp dụng

887

28-Dec-2017

15:19

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,429

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

911

11-Mar-2016

03:25

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

57,218

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

120,603

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,177

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Rssharepoint.msi

Không áp dụng

49,827,840

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Sppowerpivot.msi

Không áp dụng

89,305,088

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Sqlbrowser.msp

Không áp dụng

3,538,944

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sqlsupport.msi

Không áp dụng

2,916,352

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Udimk7u1.dll

2015.130.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:27

x64

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,558,912

09-Feb-2016

21:59

x64

Xmlrw.dll

2015.130.2218.0

319,152

28-Dec-2017

10:28

x64

Itjxmjod.dll

2015.130.2218.0

272,048

28-Dec-2017

10:25

x64

Setup.exe

2015.130.2218.0

120,496

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,488

30-Apr-2016

16:11

x64

Z0j2alsx.con

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

5krh6kno.rtf

Không áp dụng

217,372

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

6peoiyb-.rtf

Không áp dụng

150,443

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

9qauedru.rtf

Không áp dụng

122,030

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Crheegyc.rtf

Không áp dụng

217,367

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

D4zjucay.rtf

Không áp dụng

225,007

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,429

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

G9ucl7oj.rtf

Không áp dụng

246,999

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Joj8hucy.rtf

Không áp dụng

215,062

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Mtwp7yp5.rtf

Không áp dụng

215,065

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Pecr9llz.rtf

Không áp dụng

253,494

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Vt9lg4nr.rtf

Không áp dụng

528,116

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Xlprfqse.rtf

Không áp dụng

224,940

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Yw_1mdzl.rtf

Không áp dụng

133,388

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

_wjcqkw9.rtf

Không áp dụng

33,582

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

C_gxh6rl.chm

Không áp dụng

125,222

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

4eoi66yg.rtf

Không áp dụng

226,727

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Abtarqfj.rtf

Không áp dụng

229,055

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Aoi67lhb.rtf

Không áp dụng

229,060

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Fbwoqqs3.rtf

Không áp dụng

217,942

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Fvi_gr_5.rtf

Không áp dụng

134,331

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

G-vfmriz.rtf

Không áp dụng

110,608

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Le0jayhr.rtf

Không áp dụng

514,034

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Teifoe3g.rtf

Không áp dụng

262,791

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Wijfnvg-.rtf

Không áp dụng

252,854

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Wysge0cs.rtf

Không áp dụng

217,940

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Xorlchpb.rtf

Không áp dụng

226,720

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ybe-yasl.rtf

Không áp dụng

33,275

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Yweksakj.rtf

Không áp dụng

154,341

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Eowdmfr6.chm

Không áp dụng

125,087

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

00ksrghd.rtf

Không áp dụng

132,492

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

8dvdpjy9.rtf

Không áp dụng

116,105

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Cxdivbtw.rtf

Không áp dụng

175,280

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Dug05zfz.rtf

Không áp dụng

181,709

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,429

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Gocts2lr.rtf

Không áp dụng

104,438

23-Apr-2016

05:45

Không áp dụng

Jq3z04b3.rtf

Không áp dụng

325,948

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Niaguwss.rtf

Không áp dụng

175,278

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Oxtn51ua.rtf

Không áp dụng

247,220

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ps8zbjvm.rtf

Không áp dụng

210,333

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Umndsu2l.rtf

Không áp dụng

911

11-Mar-2016

03:25

Không áp dụng

Vf8yhcq7.rtf

Không áp dụng

181,803

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Vrl2qbo8.rtf

Không áp dụng

184,828

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Xxgdqgxo.rtf

Không áp dụng

184,754

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Y08hrljp.chm

Không áp dụng

120,603

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

-it9egjn.rtf

Không áp dụng

206,858

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

-ptsif7h.rtf

Không áp dụng

315,730

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

4ktdf_jw.rtf

Không áp dụng

333,243

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

6tg0ykeb.rtf

Không áp dụng

175,974

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

B83nqwsq.rtf

Không áp dụng

146,045

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Dwafvjdz.rtf

Không áp dụng

315,737

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Kwi1ao6g.rtf

Không áp dụng

847,241

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Mp-qghg2.rtf

Không áp dụng

312,839

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

O9vmzrby.rtf

Không áp dụng

366,518

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ravzhrbx.rtf

Không áp dụng

371,996

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Stoz2xpy.rtf

Không áp dụng

312,841

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Wglhojvv.rtf

Không áp dụng

37,540

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Z--oraww.rtf

Không áp dụng

333,248

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Bdwma3fm.chm

Không áp dụng

124,527

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

0hjkyrk6.rtf

Không áp dụng

503,125

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

7fqcqn2n.rtf

Không áp dụng

241,351

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

9me7g3eg.rtf

Không áp dụng

214,066

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Etraaeiz.rtf

Không áp dụng

207,967

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Gpyo5ozw.rtf

Không áp dụng

149,846

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Pwofepjl.rtf

Không áp dụng

211,067

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Pzqvzmxx.rtf

Không áp dụng

129,882

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Rbwbdlkb.rtf

Không áp dụng

211,071

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

S-nywmns.rtf

Không áp dụng

207,967

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Sn5f-spt.rtf

Không áp dụng

111,446

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ue-mwgkp.rtf

Không áp dụng

33,216

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

V6oeee4z.rtf

Không áp dụng

213,987

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Vyvnpva8.rtf

Không áp dụng

240,564

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Pddkwuki.chm

Không áp dụng

123,374

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

0buzfxlj.rtf

Không áp dụng

426,961

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

4pvk7j1-.rtf

Không áp dụng

192,358

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

7v33_bu4.rtf

Không áp dụng

511,179

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

9sobkmxi.rtf

Không áp dụng

420,036

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

B5tmrsia.rtf

Không áp dụng

263,562

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Jvmyzz8r.rtf

Không áp dụng

1,202,828

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

K80ld7k0.rtf

Không áp dụng

446,753

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Kaeqfsyp.rtf

Không áp dụng

512,771

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ni_ldx4j.rtf

Không áp dụng

229,793

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Siamfdgy.rtf

Không áp dụng

446,837

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Sxqu3rnd.rtf

Không áp dụng

37,434

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Ujnxrdu7.rtf

Không áp dụng

426,958

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Vftkcwkd.rtf

Không áp dụng

420,043

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hp4mcrw0.chm

Không áp dụng

130,852

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

9un316ka.rtf

Không áp dụng

363,230

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Btwki7my.rtf

Không áp dụng

204,090

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Cc5dovvf.rtf

Không áp dụng

359,089

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,423

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Giosua57.rtf

Không áp dụng

893,581

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Jka9o4qp.rtf

Không áp dụng

36,232

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

K1n_x7mg.rtf

Không áp dụng

415,365

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Mfjmr3vd.rtf

Không áp dụng

426,488

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

M_d7s2uw.rtf

Không áp dụng

162,275

23-Apr-2016

05:45

Không áp dụng

Pgpnaov1.rtf

Không áp dụng

349,829

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Qpvrssuk.rtf

Không áp dụng

236,857

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Tioctsd7.rtf

Không áp dụng

349,824

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

V7sytpea.rtf

Không áp dụng

363,213

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Vs33lljg.rtf

Không áp dụng

359,094

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Lzr_jlfq.chm

Không áp dụng

126,921

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Fgqydtxj.rtf

Không áp dụng

322,560

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

H3rgiyil.rtf

Không áp dụng

371,352

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hrx1ljfz.rtf

Không áp dụng

324,148

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hxui3hdw.rtf

Không áp dụng

324,159

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Knszl-cl.rtf

Không áp dụng

1,027,739

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ky30tnj8.rtf

Không áp dụng

381,549

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Mcn_-zvh.rtf

Không áp dụng

322,565

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Mhanzhba.rtf

Không áp dụng

342,075

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Nydk4jss.rtf

Không áp dụng

342,094

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Stgkv8fm.rtf

Không áp dụng

182,285

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

U8iiiedn.rtf

Không áp dụng

148,128

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Utm39x0p.rtf

Không áp dụng

215,863

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Yof1zspd.rtf

Không áp dụng

37,940

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Mmeaph8d.chm

Không áp dụng

126,093

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

A7hd9m97.rtf

Không áp dụng

493,416

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

C9vqx7l2.rtf

Không áp dụng

33,141

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

E-17l1ro.rtf

Không áp dụng

198,558

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Guwwblm8.rtf

Không áp dụng

198,560

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hknbacuf.rtf

Không áp dụng

128,379

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hohjgjv_.rtf

Không áp dụng

227,487

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Mczpsyp_.rtf

Không áp dụng

206,861

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Oohwqaez.rtf

Không áp dụng

234,958

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Rq-fqeer.rtf

Không áp dụng

213,395

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

T4hw0pse.rtf

Không áp dụng

213,474

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Tpcetvvm.rtf

Không áp dụng

206,861

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

V7hkrpci.rtf

Không áp dụng

111,251

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Xcm3yv-m.rtf

Không áp dụng

147,170

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

I6ar1_xi.chm

Không áp dụng

125,510

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

0bvvv3s8.rtf

Không áp dụng

1,324,556

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

1rqkok_w.rtf

Không áp dụng

451,847

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

6wyaroeq.rtf

Không áp dụng

1,339,068

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Egrefcfp.rtf

Không áp dụng

1,357,090

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Gv8y0w_f.rtf

Không áp dụng

1,357,085

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Hegcndfh.rtf

Không áp dụng

3,856,710

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Jwintq48.rtf

Không áp dụng

1,271,313

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Qvw95c4l.rtf

Không áp dụng

1,324,556

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Sl9djutu.rtf

Không áp dụng

1,339,082

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Smnqcdvg.rtf

Không áp dụng

697,093

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

T4usmodl.rtf

Không áp dụng

47,219

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Uiim5jx3.rtf

Không áp dụng

1,523,395

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Ytr2kglt.rtf

Không áp dụng

577,890

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Atzsd4it.chm

Không áp dụng

128,988

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

0k2-nhbq.rtf

Không áp dụng

148,022

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

0nqghvc6.rtf

Không áp dụng

245,348

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

49oaxg2c.rtf

Không áp dụng

215,325

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

8n6fjwfx.rtf

Không áp dụng

210,862

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

A8ydxobr.rtf

Không áp dụng

33,584

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Cylkbotb.rtf

Không áp dụng

215,325

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Eqg0xzxs.rtf

Không áp dụng

210,009

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,423

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Ik1uadbb.rtf

Không áp dụng

209,983

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

O2_s6rk6.rtf

Không áp dụng

129,365

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

T_cidfeq.rtf

Không áp dụng

210,864

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Wecfi6r_.rtf

Không áp dụng

236,277

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Yhuw6v7t.rtf

Không áp dụng

107,404

08-Apr-2016

07:07

Không áp dụng

Yky8wlxa.rtf

Không áp dụng

483,383

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Q4e28to6.chm

Không áp dụng

125,285

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

-8fx6kzf.dll

13.0.2218.0

51,376

28-Dec-2017

10:27

x86

-db-cyb-.dll

2015.130.2218.0

284,848

28-Dec-2017

10:27

x64

-k_fqhed.dll

13.0.2218.0

343,216

28-Dec-2017

10:27

x86

-vny8klu.xml

Không áp dụng

12,791

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

033bi478.dll

10.0.8224.42

685,224

13-Dec-2017

03:40

x86

0sa2ypyf.dll

13.0.2218.0

140,976

28-Dec-2017

10:27

x64

1a6j7hsh.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:27

x64

1gg26gog.dll

13.0.2218.0

383,152

28-Dec-2017

10:27

x86

2bif7vmb.con

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

4ijlwmy6.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:27

x86

4jkxxuk6.dll

13.0.2218.0

64,176

28-Dec-2017

10:27

x86

4m5jrkou.dll

13.0.2218.0

126,640

28-Dec-2017

10:27

x86

4xt9jybv.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

5y2bz6g-.xml

Không áp dụng

4.648 người

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

7bfr54ts.dll

13.0.1601.5

41,664

30-Apr-2016

16:12

x86

7dprewdl.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:27

x86

7i5tii90.dll

13.0.2218.0

134,320

28-Dec-2017

10:27

x86

7l13tzda.dll

13.0.1601.5

520,896

30-Apr-2016

16:12

x86

7naiu7ne.dll

13.0.2218.0

65,712

28-Dec-2017

10:27

x86

8sftu8to.dll

13.0.1601.5

69,320

30-Apr-2016

16:12

x86

9ng78ybo.dll

13.0.2218.0

113,328

28-Dec-2017

10:27

x86

A21j7cpx.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:27

x64

Addnode.xml

Không áp dụng

10,653

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Akh3wxjn.xml

Không áp dụng

183,030

15-Apr-2016

12:44

Không áp dụng

Amarbvvq.dll

13.0.2218.0

98,992

28-Dec-2017

10:27

x86

Arikqxd7.xml

Không áp dụng

1,403

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Bgvkxsqj.dll

13.0.2218.0

142,000

28-Dec-2017

10:27

x86

Bnjaecdt.dll

13.0.2218.0

179,376

28-Dec-2017

10:27

x86

Cfetxwxi.dll

13.0.2218.0

186,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Cu-je4yc.dll

13.0.14500.10

309,960

18-Apr-2016

07:49

x86

C_4qt5yj.dll

13.0.2218.0

117,424

28-Dec-2017

10:27

x86

Dmoh0f2a.dll

13.0.0.0

38,592

30-Apr-2016

16:10

x86

Dvrhb4xy.dll

13.0.2218.0

75.440

28-Dec-2017

10:27

x86

Ec5yzjnj.dll

13.0.2218.0

2,044,080

28-Dec-2017

10:27

x86

Eengn0am.dll

13.0.2218.0

164,016

28-Dec-2017

10:27

x86

Eew56xbo.dll

13.0.2218.0

85,680

28-Dec-2017

10:27

x86

Ejnlcky1.dll

13.0.1601.5

77,512

30-Apr-2016

16:10

x86

Ekl4yibf.dll

13.0.2218.0

42,672

28-Dec-2017

10:27

x86

Emwaa0d1.xml

Không áp dụng

5,423

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Eqgpl_sp.xml

Không áp dụng

17,588

19-Mar-2016

05:11

Không áp dụng

Esyaihpb.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:27

x86

Eukxdaqa.dll

13.0.2218.0

437,936

28-Dec-2017

10:27

x86

Ezp2pdki.exe

13.0.2218.0

67,760

28-Dec-2017

10:28

x64

F-pakjhr.dll

13.0.2218.0

236,720

28-Dec-2017

10:27

x86

F2kw33mm.xml

Không áp dụng

10.408 người

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

F6euptxr.dll

13.0.1601.5

36,032

30-Apr-2016

16:11

x86

F7baghjn.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Fck6biju.dll

13.0.2218.0

68,272

28-Dec-2017

10:27

x86

Fz1sgrhc.dll

13.0.2218.0

834,736

28-Dec-2017

10:27

x86

Gfeu13x-.dll

13.0.2218.0

238,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Gzaegzt-.dll

13.0.2218.0

406,704

28-Dec-2017

10:27

x86

Gzlifuik.dll

13.0.2218.0

74,416

28-Dec-2017

10:27

x86

Ha6bl5-g.dll

13.0.16107.4

1,451,712

21-Mar-2017

06:54

x86

Hgzkap8u.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Hkdlrfyk.con

Không áp dụng

724

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Hs4vhe6z.dll

13.0.16107.4

70,848

21-Mar-2017

06:54

x86

Hvyf24ng.dll

13.0.2218.0

1,156,784

28-Dec-2017

10:27

x86

Iorg0xmu.dll

13.0.2218.0

73,392

28-Dec-2017

10:27

x64

Ioxpsknb.dll

2015.130.2218.0

47,792

28-Dec-2017

10:27

x64

Iy7d4ut7.xml

Không áp dụng

13.860

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

J0ebngzj.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:27

x86

J1slftqz.exe

13.0.2218.0

433,328

28-Dec-2017

10:28

x64

Jcsrc-oa.exe

13.0.1601.5

48,832

30-Apr-2016

16:12

x86

Jkjxljgm.dll

13.0.1601.5

32,960

30-Apr-2016

16:12

x86

Jvjzva8z.dll

13.0.2218.0

703,664

28-Dec-2017

10:27

x86

Jvudfl73.dll

2015.130.2218.0

743,088

28-Dec-2017

10:27

x64

K-2un27e.dll

13.0.2218.0

128,176

28-Dec-2017

10:27

x86

K6nx3fsn.dll

13.0.2218.0

167,088

28-Dec-2017

10:27

x86

K6ox2tqr.dll

1.0.0.0

135,360

30-Apr-2016

16:10

x86

Knjic3g_.dll

13.0.2218.0

353,968

28-Dec-2017

10:27

x86

Knlmfuwb.dll

13.0.2218.0

70,832

28-Dec-2017

10:27

x86

Ktp73bk6.dll

13.0.2218.0

250,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Lbagsiwf.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:27

x86

Llerglug.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:27

x86

Ln8kjwug.uic

Không áp dụng

6,927

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

L_wugi6_.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:27

x86

Me4qmbbk.dll

13.0.2218.0

1,722,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Mneaavag.dll

1.1.26.0

167,728

25-Nov-2015

09:14

x86

Nc3v8lgn.dll

13.0.2218.0

71,856

28-Dec-2017

10:27

x64

Ngryj4-o.xml

Không áp dụng

18,625

19-Mar-2016

05:11

Không áp dụng

Nvntnrjq.dll

13.0.2218.0

702,640

28-Dec-2017

10:27

x86

Nzlzme34.dll

13.0.2218.0

231,600

28-Dec-2017

10:27

x86

Ocfo0d1g.con

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

P4iuzswl.xml

Không áp dụng

3,061

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Package.xsd

Không áp dụng

8,843

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Pfbafgaq.dll

13.0.2218.0

80,560

28-Dec-2017

10:27

x86

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

09-Feb-2016

21:59

x64

Pn5mn6xj.dll

13.0.1601.5

44,736

30-Apr-2016

16:12

x86

Prvtsglg.dll

13.0.2218.0

39,088

28-Dec-2017

10:27

x64

Pwbvjfm4.dll

13.0.2218.0

105,136

28-Dec-2017

10:28

x86

Qf3t_z23.dll

13.0.2218.0

399,024

28-Dec-2017

10:27

x86

Qgmtmsyc.dll

13.0.2218.0

453,808

28-Dec-2017

10:27

x86

Qgo8muf3.xml

Không áp dụng

14,551

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Qhq7juv0.xml

Không áp dụng

8,246

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Qj0limqa.exe

13.0.1601.5

48,320

30-Apr-2016

16:11

x64

Rgjyjdud.dll

13.0.2218.0

247,472

28-Dec-2017

10:27

x86

Rglw7ojl.dll

13.0.2218.0

432,816

28-Dec-2017

10:27

x86

Rsetup.exe

8.0.3000.14013

142,320

28-Dec-2017

00:33

x64

Rswhmv0o.dll

13.0.1601.5

127,680

30-Apr-2016

16:12

x86

Setuparp.exe

13.0.2218.0

81,584

28-Dec-2017

10:28

x64

Siygx8fp.con

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Sj4hhybp.dll

13.0.16107.4

4,126,912

21-Mar-2017

06:54

x86

Sqlboot.dll

2015.130.2218.0

186,544

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlcab.dll

2015.130.2218.0

151,728

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlconf.dll

2015.130.2218.0

64,688

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlmu.dll

2015.130.2218.0

104,112

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqlsccn.dll

2015.130.2218.0

102,576

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,488

30-Apr-2016

16:11

x64

Sts_kgfn.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:27

x86

Stvu7iyt.dll

13.0.2218.0

235,184

28-Dec-2017

10:27

x86

T2oez-2w.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:27

x86

T9_rizty.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:27

x86

Tlzw0ku6.dll

13.0.2218.0

429,232

28-Dec-2017

10:27

x86

Tod6hexe.dll

13.0.2218.0

765,616

28-Dec-2017

10:27

x86

Ttboyfav.dll

13.0.2218.0

187,056

28-Dec-2017

10:27

x86

Tyovlvd8.con

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Ucrwqch-.dll

13.0.1601.5

329,408

30-Apr-2016

16:12

x86

Vdeytpdo.dll

2015.130.2218.0

104,112

28-Dec-2017

10:27

x64

Vg4nl6zm.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

W7ji4kgi.dll

13.0.16107.4

512,704

21-Mar-2017

06:54

x86

Wkuyipdm.dll

13.0.2218.0

1,344,176

28-Dec-2017

10:27

x86

Wn0q2cd6.dll

13.0.2218.0

50,856

28-Dec-2017

10:27

x86

Woh6ynpo.xml

Không áp dụng

5,673

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Wquk4cba.dll

13.0.16107.4

167,616

21-Mar-2017

06:53

x86

Wsvjivpc.dll

13.0.0.0

52,928

30-Apr-2016

16:10

x86

Xi0bukpc.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

Xtpj40cy.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:27

x86

Xtwsdghr.dll

13.0.1601.5

321,728

30-Apr-2016

16:12

x86

Yamlxm8b.dll

13.0.0.0

93,376

30-Apr-2016

16:10

x86

Yum_z_aq.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:27

x86

Zygx8z9o.xml

Không áp dụng

4,946

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

_om8bpcm.dll

13.0.2218.0

39.600

28-Dec-2017

10:27

x64

_twmmyy3.dll

13.0.2218.0

70,320

28-Dec-2017

10:27

x86

-uesnnda.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

212lymxp.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

4x0smxz_.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

55cnzbwx.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

6nf4wccq.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

6wk0l3jo.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Aihlruta.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Albpwdzl.dll

13.0.2218.0

335,024

28-Dec-2017

10:28

x86

Bbqcsmfn.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:28

x86

Bmltksxh.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:28

x86

Bqgzgtsk.dll

13.0.2218.0

36,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Bsbs83_x.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

Bt8l5hk6.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

C5igovwj.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Cig5kjsx.dll

2015.130.2218.0

158,896

28-Dec-2017

10:28

x86

Crnmwxic.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

De-ueht8.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Dotxzhw_.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Epi8dbua.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Fg8t4kqu.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Gc5egjpn.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

G_-whm8k.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Hvxeqp5d.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

J1qdwkth.dll

13.0.2218.0

982,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Jebevfmy.dll

13.0.2218.0

53,936

28-Dec-2017

10:28

x86

Jre4mtol.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:28

x86

Kfrexxwp.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

Lccqts4b.dll

13.0.16107.4

859,328

21-Mar-2017

06:55

x86

Niexia--.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Nnm0htac.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Nzo3c1po.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Ojkblmyc.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Opukltw2.dll

13.0.2218.0

196,272

28-Dec-2017

10:28

x86

Oqcpkotg.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:28

x86

Pw-fqqgv.dll

13.0.2218.0

175,280

28-Dec-2017

10:28

x86

R1zfwfyz.dll

13.0.1601.5

20,168

30-Apr-2016

16:12

x86

R9jp7zqh.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:12

x86

Rocn8g3x.dll

13.0.2218.0

65,200

28-Dec-2017

10:28

x86

Te8scbhr.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Uesuxahe.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Vgpwd_hr.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Wbxc6k9p.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

Xezl36qd.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:28

x86

Xodninbv.dll

13.0.2218.0

1,046,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Xytmkabn.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Y0nk389z.dll

13.0.2218.0

78,504

28-Dec-2017

10:28

x86

Yd6tb_ik.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Yd_dkd9b.dll

13.0.1601.5

39,616

30-Apr-2016

16:12

x86

Yvbtesqx.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Yx2kwsts.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:28

x86

_t0rpfij.dll

13.0.2218.0

76,976

28-Dec-2017

10:28

x86

-jfug_wf.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:28

x86

-zn0wjl2.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

0e53xquq.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:28

x86

0jfijxt-.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

0zdsqpni.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

1jaftv_g.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:29

x86

20wodrlu.dll

13.0.2218.0

52,912

28-Dec-2017

10:28

x86

2nbh44sv.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

34f09_dg.dll

13.0.2218.0

335,536

28-Dec-2017

10:29

x86

4ii-ce4u.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

4kflatat.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

6jsc7euq.dll

13.0.2218.0

1,048,752

28-Dec-2017

10:28

x86

6r72scmc.dll

13.0.2218.0

966,320

28-Dec-2017

10:29

x86

78sn6gpq.dll

13.0.2218.0

59,056

28-Dec-2017

10:29

x86

8mysnof0.dll

13.0.2218.0

49,840

28-Dec-2017

10:28

x86

Btrn87dy.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Cs8nbbsd.dll

13.0.1601.5

20,168

30-Apr-2016

16:11

x86

Edrfxwn7.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Esviwv6m.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

F3jvo2t1.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Fwp-cxaw.dll

13.0.2218.0

85,168

28-Dec-2017

10:27

x86

Ho0isxkc.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

In40j8fn.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Jcpk9rwg.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Jtfjatj-.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Kmfm1twv.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

L5i7aapt.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

M3veos0u.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:11

x86

Npxuryip.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Obf6abi8.dll

13.0.2218.0

36,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Pdrwj7ml.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Ppv-9xr3.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Qe6jtbz4.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:11

x86

Ql0wsglr.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Qxzzdedx.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Ss166kxz.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Sxcy4vw2.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:28

x86

Tbcf3qh7.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Tmeccq9v.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Uae-n-v1.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Ujtx4l-n.dll

13.0.16107.4

864,960

21-Mar-2017

06:55

x86

Uoh2d9zz.dll

13.0.2218.0

175,280

28-Dec-2017

10:28

x86

Vx1wqikm.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Wdsm5oh6.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Wsfxtqub.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Ybna3bek.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Zbpgvnop.dll

13.0.2218.0

194,224

28-Dec-2017

10:28

x86

Zh8qs6sw.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:28

x86

Zo1lyp6w.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Zoo_bs-i.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

_rkqhzj7.dll

2015.130.2218.0

159,408

28-Dec-2017

10:29

x86

-bkqsudf.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

-m6lelgb.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

-ow6royt.dll

13.0.1601.5

51,392

30-Apr-2016

16:12

x86

0awzmz-l.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:11

x86

0mts2ghf.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

1fuhof4a.dll

13.0.2218.0

50,864

28-Dec-2017

10:29

x86

2r77o3_l.dll

13.0.2218.0

78.000

28-Dec-2017

10:29

x86

37ofsvo4.dll

13.0.2218.0

1,050,288

28-Dec-2017

10:29

x86

6viixfob.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

7tpyhfbu.dll

13.0.2218.0

88,240

28-Dec-2017

10:29

x86

8b1sahen.dll

13.0.2218.0

85,680

28-Dec-2017

10:27

x86

B8zuycow.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Deimz2bd.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

De_y4tdj.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:29

x86

Di-heqg-.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:28

x86

Du5wkcgc.dll

13.0.2218.0

61,104

28-Dec-2017

10:29

x86

Eeqmejds.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

G4fmo7ex.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Gneinq5e.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:29

x86

H6n2nrrc.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Hhplnk3j.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Hkcheg3_.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

Homoodj5.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:29

x86

Hx4diws8.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

Jarsorwl.dll

13.0.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Jjoewlrw.dll

13.0.2218.0

67,248

28-Dec-2017

10:29

x86

Kduryk5w.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Kzwvznmm.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Lbxwbqfl.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Mcssgxaq.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:29

x86

N0yp72tw.dll

13.0.16107.4

870,592

21-Mar-2017

06:55

x86

N3e8l1qg.dll

13.0.2218.0

47,792

28-Dec-2017

10:29

x86

Nfrgya7l.dll

2015.130.2218.0

160,944

28-Dec-2017

10:29

x86

Nscvsi8n.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Oufjorzm.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Pr0onhcv.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Prx24yfu.dll

13.0.2218.0

178,352

28-Dec-2017

10:29

x86

Pykmykck.dll

13.0.2218.0

198,832

28-Dec-2017

10:27

x86

Q8kapv_s.dll

13.0.2218.0

340,144

28-Dec-2017

10:29

x86

Qrgp2n81.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Ramvg0nb.dll

13.0.2218.0

44,720

28-Dec-2017

10:29

x86

Srix5dv7.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Sxvjaa-t.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Tvy3jyge.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

U4vevikb.dll

13.0.2218.0

891,568

28-Dec-2017

10:29

x86

Ud03znd6.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Vfamrkfo.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Wark_j1r.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Xmgqlssh.dll

13.0.1601.5

40,128

30-Apr-2016

16:12

x86

Yh4vs24k.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Zmt7zlb8.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

0wtpk38f.dll

13.0.2218.0

86,192

28-Dec-2017

10:29

x86

14sbw1j5.dll

2015.130.2218.0

157,360

28-Dec-2017

10:29

x86

3cg3fvxr.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

3ega86cp.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

4a5ugedb.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:29

x86

5gzzi9gv.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

63hhp_pb.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

8fn66ngk.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

8i72hgu7.dll

13.0.2218.0

1,045,168

28-Dec-2017

10:29

x86

8ojunnwy.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:29

x86

8qqmb6-f.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

A-sj4ogs.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:29

x86

Crlvhw5n.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Cty17egw.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Dejgljcy.dll

13.0.2218.0

172,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Dya57l0x.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:12

x86

E7l--x0q.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

Ec1vr5yt.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Eo7s8t33.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

Estluxfm.dll

13.0.2218.0

62,128

28-Dec-2017

10:29

x86

Eykzxuhh.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

E_dywmgm.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:29

x86

G8idn5wl.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:29

x86

Glabfku-.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Hlxca7vu.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Jmkt-nvz.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:29

x86

Juxgjrbs.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Jwc4qn5k.dll

13.0.2218.0

194,224

28-Dec-2017

10:29

x86

Kgb4ckom.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Kp6qwm78.dll

13.0.16107.4

833,216

21-Mar-2017

06:55

x86

Kwmlmfbp.dll

13.0.2218.0

65,712

28-Dec-2017

10:29

x86

Lud5zpbj.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:29

x86

Mkijvcju.dll

13.0.2218.0

977,072

28-Dec-2017

10:29

x86

Oby79xaq.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:28

x86

P225ndqo.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Pnifjgbw.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Prhii9l8.dll

13.0.2218.0

333,488

28-Dec-2017

10:29

x86

Qbwbwame.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Q_m1tcha.dll

13.0.2218.0

49,840

28-Dec-2017

10:29

x86

Rzwgrfro.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:12

x86

Suvpk1yo.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Tanjpwvz.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Tcfffct9.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:29

x86

Te5tz3xi.dll

13.0.2218.0

76,464

28-Dec-2017

10:29

x86

Umyywows.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:12

x86

Vc-dgy-h.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:29

x86

Wohwb4pt.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:29

x86

Wpeoiigr.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Wsvyq1qt.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Yslqm7o-.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

_jdx_mrj.dll

13.0.2218.0

53,424

28-Dec-2017

10:29

x86

1nq3ncpq.dll

13.0.2218.0

1,058,480

28-Dec-2017

10:28

x86

1u4w9rhs.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:28

x86

6pfewpwh.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:28

x86

6vqpa0pa.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Aew1gcxx.dll

13.0.2218.0

354,480

28-Dec-2017

10:28

x86

Alwotcud.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Bh2nj4dk.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Bu1xqofx.dll

13.0.2218.0

56,496

28-Dec-2017

10:28

x86

D8ravkgn.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

Ddybotj0.dll

13.0.1601.5

52,416

30-Apr-2016

16:11

x86

Dnasn3lo.dll

13.0.2218.0

81,584

28-Dec-2017

10:28

x86

Eqfxopru.dll

2015.130.2218.0

166,576

28-Dec-2017

10:28

x86

F5kopmzi.dll

13.0.2218.0

942,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Fkvocsgk.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:27

x86

Fpqrwxuh.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

H4nng534.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Hw5vgtr0.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:28

x86

Ioxsqmhw.dll

13.0.2218.0

91,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Kafvvor-.dll

13.0.2218.0

25,264

28-Dec-2017

10:28

x86

Kbc9ayxx.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Ko1kj7wl.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:11

x86

Lqmdjfbn.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Lqoiug9b.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:27

x86

Luzczvzx.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

P6li4yyz.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Pavvpgga.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:27

x86

Pc86mxli.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Pejrmt3h.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

Pfc6amr_.dll

13.0.16107.4

159,936

21-Mar-2017

06:55

x86

Plqojeuw.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:28

x86

Qg2j3zl0.dll

13.0.2218.0

51,888

28-Dec-2017

10:28

x86

Qmpgtkb9.dll

13.0.2218.0

34,992

28-Dec-2017

10:28

x86

Q_0pkxdo.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:27

x86

Re1jq_ic.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Rgb-qk3n.dll

2015.130.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Svu4kk9e.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:28

x86

Telmvbsc.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

T_u4bvod.dll

13.0.2218.0

56,496

28-Dec-2017

10:28

x86

Uka8wiia.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Vdaitjyq.dll

13.0.2218.0

70,320

28-Dec-2017

10:28

x86

W_8jrics.dll

13.0.2218.0

211,632

28-Dec-2017

10:28

x86

Xf6xh8wg.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:27

x86

Xvnfelhp.dll

13.0.16107.4

900,800

21-Mar-2017

06:55

x86

Xy87qlbv.dll

13.0.16107.4

857,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Yow3wcjm.dll

13.0.2218.0

191,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Ypv5injy.dll

13.0.1601.5

41,664

30-Apr-2016

16:11

x86

Z3vwgl3p.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Zjkdvlaq.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Zqykhyto.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Zs7w9uov.dll

13.0.16107.4

36,544

21-Mar-2017

06:55

x86

_cyqp7bv.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

-d7rcsld.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:29

x86

0vszznio.dll

13.0.16107.4

858,304

21-Mar-2017

06:55

x86

26voci6p.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

2nx3ira2.dll

13.0.2218.0

194,736

28-Dec-2017

10:28

x86

4zxojh_u.dll

13.0.1601.5

51,392

30-Apr-2016

16:10

x86

5x9meshk.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

6wp6k5pa.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

8c08jkl-.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Amhiv3id.dll

13.0.1601.5

40,136

30-Apr-2016

16:09

x86

At8udtkr.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:29

x86

Bvsfxt-5.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Cu08fpop.dll

13.0.2218.0

332,976

28-Dec-2017

10:29

x86

Cuwhtu73.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:28

x86

Cx-axkey.dll

13.0.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Dnl5kibd.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Ewgokkqe.dll

13.0.2218.0

848,560

28-Dec-2017

10:29

x86

Gd1y059w.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Grychf0r.dll

13.0.2218.0

179,376

28-Dec-2017

10:29

x86

Iznsdyym.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

K1npgici.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:29

x86

K7vym_oh.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Kcg1swwn.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

Kesw6gaw.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Kg8ozh5r.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Kmnuamlu.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Kslgkf88.dll

2015.130.2218.0

159,408

28-Dec-2017

10:29

x86

Lpm1vwvc.dll

13.0.2218.0

53,424

28-Dec-2017

10:28

x86

M0-k1kub.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:29

x86

N2wdnm8q.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Nkok4fbk.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Oili1qvl.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Ot4ojm0x.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:10

x86

Oznbz1qk.dll

13.0.14500.10

85,696

18-Apr-2016

08:20

x86

P8_wwdpx.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:29

x86

Pkzv4wlz.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Q9vl0d6g.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:29

x86

Rbnuuoy3.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:29

x86

Rdimujzs.dll

2015.130.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Sozubd7u.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

Spa5htby.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:29

x86

Tbu9xpzb.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:29

x86

Tg2dsaq_.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Vgqojhn2.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Vzvrbhqd.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

W8nx_eg0.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Wj-8qfs9.dll

13.0.2218.0

23,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Y_uxzd2i.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

Zef5pe-p.dll

13.0.2218.0

1,046,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Zulrsqxi.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Zvg3dzji.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

_ukkiunn.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:29

x86

1btyf8r1.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

323ns7fq.dll

13.0.2218.0

76,464

28-Dec-2017

10:28

x86

3r6yihfu.dll

13.0.16107.4

855,744

21-Mar-2017

06:55

x86

3s0udjmw.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

3s4jkodr.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:11

x86

6hbbe8jd.dll

13.0.2218.0

330,928

28-Dec-2017

10:28

x86

7cef-tqz.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

7goskggp.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

7z5pctdh.dll

13.0.1601.5

20,168

30-Apr-2016

16:10

x86

8t5r5u5a.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

9d87-a7w.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

9dpvc8kb.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

9l7pxe43.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

9omw_uhh.dll

13.0.16107.4

846,016

21-Mar-2017

06:55

x86

Abs1deaf.dll

13.0.2218.0

172,208

28-Dec-2017

10:28

x86

C1dnmtox.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Cub2a8ib.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Cytc8rzd.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

C_jqoglp.dll

13.0.2218.0

65,200

28-Dec-2017

10:28

x86

Duq0pndg.dll

13.0.2218.0

913,584

28-Dec-2017

10:28

x86

Eeal_28l.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Ggmzj2xq.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:28

x86

Gtcney-e.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Hxotyici.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

J-d0dv3o.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Jnb8i7an.dll

13.0.2218.0

49,328

28-Dec-2017

10:28

x86

Jr6avocj.dll

13.0.2218.0

54,960

28-Dec-2017

10:28

x86

Lntzn6bu.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Msg-dqi6.dll

13.0.2218.0

58,032

28-Dec-2017

10:28

x86

M_ncv9aa.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Oqqljyw1.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:28

x86

Pi_fwbnq.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

R5lvi2tl.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:28

x86

Rjrnn_nw.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:28

x86

Tjfy8t_f.dll

13.0.2218.0

52,912

28-Dec-2017

10:27

x86

U8sqxhdy.dll

13.0.14500.10

85,696

18-Apr-2016

08:20

x86

U8_r1jrn.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Unjki71f.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

V2w9yugm.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:11

x86

Vwtgdtm6.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

W-ihsb8j.dll

13.0.2218.0

190,640

28-Dec-2017

10:27

x86

Wqilev6s.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Xhq5sbyq.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:28

x86

Xje8is8i.dll

13.0.2218.0

1,045,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Y69hdc0_.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Ykfjrltk.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Ytikfn13.dll

2015.130.2218.0

157,872

28-Dec-2017

10:28

x86

Zcs9vwot.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

_okmqw2y.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

_qndlypf.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:27

x86

_r_cv04z.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

-9dxrond.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

2gdogucl.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

4nl3t-zb.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

4yoecllj.dll

2015.130.2218.0

28,848

28-Dec-2017

10:28

x86

6-lmougx.dll

13.0.2218.0

246,960

28-Dec-2017

10:27

x86

6av0yjh8.dll

13.0.2218.0

54,960

28-Dec-2017

10:28

x86

6_maqkyg.dll

13.0.1601.5

45,248

30-Apr-2016

16:12

x86

8bfru-nd.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:28

x86

A0lxubft.dll

2015.130.2218.0

176,304

28-Dec-2017

10:28

x86

Adom6ysj.dll

13.0.2218.0

54,960

28-Dec-2017

10:28

x86

Afzfpmic.dll

13.0.2218.0

74,416

28-Dec-2017

10:28

x86

Ahfln5ht.dll

13.0.1601.5

54,976

30-Apr-2016

16:12

x86

B1nrudwa.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

B3sgodig.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

C1pjyaqp.dll

13.0.2218.0

1,078,448

28-Dec-2017

10:28

x86

Cjdlug3y.dll

13.0.16107.4

27,840

21-Mar-2017

06:55

x86

Dsm5ec0s.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Frgh_sxa.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Fz_eeutk.dll

13.0.2218.0

48,304

28-Dec-2017

10:28

x86

Gtoeilfs.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Ikiw5ayd.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:28

x86

Isb9tiy3.dll

13.0.2218.0

57,520

28-Dec-2017

10:28

x86

Iw-9fqlk.dll

13.0.2218.0

383,656

28-Dec-2017

10:28

x86

I_5iqphg.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Jkd_-kbv.dll

13.0.2218.0

79,024

28-Dec-2017

10:28

x86

Jn1a0rzb.dll

13.0.2218.0

1,235,632

28-Dec-2017

10:28

x86

Kcrywwkh.dll

13.0.16107.4

163,520

21-Mar-2017

06:55

x86

Lmprj_p6.dll

13.0.2218.0

203,952

28-Dec-2017

10:28

x86

Lv0hfpnj.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Mdb6ilwo.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Mirjh7e7.dll

13.0.16107.4

1,082,560

21-Mar-2017

06:55

x86

Mvuzm5uh.dll

13.0.2218.0

86,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Nayncitl.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Oezyiobe.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:28

x86

On7tqygt.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:12

x86

Pjlvnnsf.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Prmicmei.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Q2guy89k.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Sluseoeo.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Tlbdr7tz.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:28

x86

U6mp0hrx.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Uofx-okw.dll

13.0.2218.0

25,264

28-Dec-2017

10:28

x86

Vfgc3wib.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Vng8dfsb.dll

13.0.2218.0

59,056

28-Dec-2017

10:28

x86

Vohzxs6l.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Wf46q0zp.dll

13.0.2218.0

66,224

28-Dec-2017

10:28

x86

Wuinb5pz.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Xs2pq-pb.dll

13.0.16107.4

858,816

21-Mar-2017

06:55

x86

Xvbcz-yr.dll

13.0.2218.0

61,104

28-Dec-2017

10:27

x86

Ycony6sy.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

_8ofssp1.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

2jbtvnvw.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

96gtz5hc.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Aayi3agx.dll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Drufqvkm.dll

13.0.2218.0

172,208

28-Dec-2017

10:28

x86

Ja6q6z8h.dll

13.0.1601.5

20,168

30-Apr-2016

16:12

x86

Kfbfl79l.dll

13.0.2218.0

49,840

28-Dec-2017

10:28

x86

Cbxdyyuy.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:29

x86

I8lilf7t.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Jtxdy5qx.dll

13.0.2218.0

173,232

28-Dec-2017

10:29

x86

O1_tps6t.dll

13.0.1601.5

20,160

30-Apr-2016

16:12

x86

Q9fzbb--.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Uqnzjl4e.dll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

-56a6yjy.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

2czdz-_1.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

3ornxsft.dll

13.0.16107.4

24,256

21-Mar-2017

06:55

x86

4wolhzqg.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

5egpk7sm.dll

13.0.2218.0

37,040

28-Dec-2017

10:28

x86

5_uv0c5t.dll

13.0.16107.4

155,328

21-Mar-2017

06:55

x86

6utzr9cc.dll

13.0.2218.0

53,936

28-Dec-2017

10:28

x86

A18y1lg8.dll

2015.130.2218.0

149,680

28-Dec-2017

10:28

x86

Afwc0rxn.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Antstvdt.dll

13.0.2218.0

161,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Awixsuxv.dll

13.0.16107.4

854,720

21-Mar-2017

06:55

x86

Byt_4owv.dll

13.0.2218.0

310,960

28-Dec-2017

10:28

x86

D2fijgf2.dll

13.0.16107.4

750,272

21-Mar-2017

06:55

x86

D5gmigwf.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Dt2sqvuw.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:28

x86

Edrc-g84.dll

13.0.2218.0

31,408

28-Dec-2017

10:28

x86

Ejv_dav2.dll

13.0.2218.0

72,368

28-Dec-2017

10:28

x86

Evznku1c.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

H2v4ts_0.dll

13.0.2218.0

1,033,904

28-Dec-2017

10:28

x86

Ioetuq7m.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

Iohwjpjj.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Jbaw038x.dll

13.0.1601.5

37,064

30-Apr-2016

16:12

x86

Johoplrq.dll

13.0.2218.0

37,552

28-Dec-2017

10:28

x86

Jwe3fpwx.dll

13.0.2218.0

43,184

28-Dec-2017

10:28

x86

Kbfatzqp.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:29

x86

Krxlxnhb.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

L3h9iyal.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

L5gps6wt.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:28

x86

Mprmtwqk.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

N-jicpej.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

N0yn54kg.dll

13.0.1601.5

49,856

30-Apr-2016

16:12

x86

Ocmw4l8w.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Pjp2k225.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Smqz1c5u.dll

13.0.2218.0

32,432

28-Dec-2017

10:29

x86

Soj8ttdx.dll

13.0.2218.0

57,008

28-Dec-2017

10:28

x86

Spz3y-uj.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Srqgupi3.dll

13.0.2218.0

759,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Sxvtnstb.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

T3asbul1.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:28

x86

Veirrxpo.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Vthv_e0t.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

W5baubcn.dll

13.0.2218.0

39,088

28-Dec-2017

10:28

x86

Xy8zdajc.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Yp5s9w6g.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

_oc2dhya.dll

13.0.2218.0

55,984

28-Dec-2017

10:28

x86

4ke265-l.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

5yso8gpf.dll

13.0.2218.0

31,408

28-Dec-2017

10:28

x86

6-s0fy8f.dll

13.0.16107.4

155,840

21-Mar-2017

06:55

x86

A5avnmhi.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:28

x86

Btqy8ao4.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:28

x86

Cb7sbscm.dll

13.0.2218.0

54,448

28-Dec-2017

10:27

x86

Czc0-til.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

Dboonlqy.dll

13.0.2218.0

37,552

28-Dec-2017

10:28

x86

Disng9uh.dll

13.0.2218.0

32,432

28-Dec-2017

10:27

x86

Eevlkt5x.dll

13.0.2218.0

751,792

28-Dec-2017

10:28

x86

Fgno7wnn.dll

13.0.2218.0

53,936

28-Dec-2017

10:28

x86

Fr8ieq5d.dll

13.0.2218.0

37,040

28-Dec-2017

10:28

x86

J9qff103.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Jhn0uhbo.dll

13.0.1601.5

37,064

30-Apr-2016

16:11

x86

K6lmhsk_.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Kvqfmvk-.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Lmttyjnj.dll

13.0.2218.0

1,034,416

28-Dec-2017

10:28

x86

Mzcagqm1.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

N_ypwtfr.dll

13.0.16107.4

757,440

21-Mar-2017

06:55

x86

Oltgw9kx.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:29

x86

Ooawqu1z.dll

2015.130.2218.0

150,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Ozxsiv8n.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Pgm_u1tp.dll

13.0.16107.4

24,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Pntu9q8m.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Qsyyydeq.dll

13.0.2218.0

168,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Ryrijnfp.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

S3wxyfz-.dll

13.0.16107.4

855,232

21-Mar-2017

06:55

x86

Sezddae1.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Si4mzjpz.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Tnunv-nk.dll

13.0.2218.0

162,480

28-Dec-2017

10:28

x86

Tvek031-.dll

13.0.2218.0

57,520

28-Dec-2017

10:28

x86

Uewoda9j.dll

13.0.2218.0

39.600

28-Dec-2017

10:28

x86

Umx2a1vt.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Uz9ffvav.dll

13.0.2218.0

43,184

28-Dec-2017

10:28

x86

V23dskqw.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Vcojlfmy.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

V_rtabfg.dll

13.0.1601.5

49,856

30-Apr-2016

16:11

x86

Wlvlcwep.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Xk0b_b5k.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Xzbkkaja.dll

13.0.2218.0

72,880

28-Dec-2017

10:28

x86

X_6jmgrh.dll

13.0.2218.0

312,496

28-Dec-2017

10:28

x86

Yely37pp.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Z6nmtfoh.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Zokqep_k.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

_fvojygl.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Bhbhiyyg.dll

2015.130.2218.0

61,104

28-Dec-2017

10:28

x64

Sqlboot.dll

2015.130.2218.0

186,544

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlboot.dll

2015.130.2218.0

177,840

28-Dec-2017

10:28

x86

Bxxe4aoo.dll

12.0.40649.5

247,984

11-Feb-2016

05:25

x86

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

455,488

11-Feb-2016

05:25

x86

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

971,584

11-Feb-2016

05:25

x86

Him3inkw.dll

12.0.40649.5

356,528

11-Feb-2016

05:08

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660,128

11-Feb-2016

05:08

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963,744

11-Feb-2016

05:08

x64

-kku9gg-.dll

13.0.1601.5

44,736

30-Apr-2016

16:12

x86

Q2bdsrkb.dll

13.0.1601.5

137,920

30-Apr-2016

16:12

x86

Yo4jf9kp.dll

13.0.1601.5

596,672

30-Apr-2016

16:10

x86

Gkbwlfdu.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Iwcavbj_.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Tazeumps.dll

13.0.2218.0

343,728

28-Dec-2017

10:28

x86

1i--ydxt.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:29

x86

Slabfv5x.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Swaomvqj.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

9rycxo96.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Kf17yqw0.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

U-y2q5hw.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

F_jnlf2z.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Huuckqed.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:29

x86

Uqx_axen.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:28

x86

5bfai5w0.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

W06pue0i.dll

13.0.2218.0

360,112

28-Dec-2017

10:27

x86

Z-bkt4s0.dll

13.0.1601.5

25,288

30-Apr-2016

16:12

x86

Ackcvm1i.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Ty7bpulp.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:27

x86

Xuc7hj4k.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:10

x86

Bcpnq3lq.dll

13.0.2218.0

327,344

28-Dec-2017

10:27

x86

Ioqiejpm.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:11

x86

Vkdmxg7m.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Aqnky-ef.dll

13.0.2218.0

360,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Efnvt-e8.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Egcp_wvd.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Bib6uy3o.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Fliccxve.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Rfhwqwdm.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:29

x86

7ytu5ybq.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:27

x86

Bfjmo21h.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Hc5xusbn.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:11

x86

Bnnnbwki.dll

13.0.1601.5

596,680

30-Apr-2016

16:11

x86

K_-qwg8j.dll

13.0.1601.5

44,736

30-Apr-2016

16:11

x86

_yafabdp.dll

13.0.1601.5

137,928

30-Apr-2016

16:11

x86

1h2xs24u.dll

13.0.1601.5

25,288

30-Apr-2016

16:12

x86

H9fq0xab.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Orypdujo.dll

13.0.2218.0

343,728

28-Dec-2017

10:29

x86

Fc2tmdkh.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Lxri00wa.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:11

x86

Rlhgmzpp.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:29

x86

C54zrkkm.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

H5__dok9.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Oararlam.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:29

x86

L4-se-qj.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

V7px0xx4.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:29

x86

Zq70sstd.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

8cckgntl.dll

13.0.2218.0

360,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Fdvimnms.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Q9ue1qrt.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Nlepsyhu.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:27

x86

Ommojh1u.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

U03mvdvd.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Krn32zop.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:11

x86

Rbtfebis.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:29

x86

Xla8iph5.dll

13.0.2218.0

327,344

28-Dec-2017

10:29

x86

04utdmqq.dll

13.0.2218.0

360,112

28-Dec-2017

10:29

x86

8-tptbbw.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Pdpqteux.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:29

x86

9znk2o6z.dll

13.0.2218.0

356,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Uxapwup8.dll

13.0.1601.5

25,280

30-Apr-2016

16:12

x86

Xr3g8tqx.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

B3nacfhk.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Ss0nicam.dll

13.0.2218.0

356,024

28-Dec-2017

10:27

x86

Witdaol4.dll

13.0.1601.5

25,288

30-Apr-2016

16:12

x86

Msodbcsql.msi

Không áp dụng

4,268,032

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sqllocaldb.msi

Không áp dụng

46,280,704

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sqlwriter.msp

Không áp dụng

593,920

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,429

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

33,582

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

122,141

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,222

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,706

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

33,141

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

121,996

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,510

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

80,784

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

37,434

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

126,781

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

130,852

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

83,131

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,425

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

47,219

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

138,374

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

128,988

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

82,634

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,423

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

33,584

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

121,895

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,285

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,473

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,423

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

36,232

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

124,982

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

126,921

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,291

10-Feb-2016

03:31

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

37,540

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

123,405

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

124,527

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,794

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

40,427

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Ropenlicense.rtf

Không áp dụng

33,275

06-Apr-2016

22:34

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

120,836

28-Dec-2017

00:33

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

125,087

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,480

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Sql_fulltext.msi

Không áp dụng

160,292,864

30-Nov-2017

07:23

Không áp dụng

Msp_kb2565063.msp

Không áp dụng

4,637,184

01-May-2015

11:13

Không áp dụng

Vc_red.cab

Không áp dụng

4,877,975

01-May-2015

11:13

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

177,664

01-May-2015

11:13

Không áp dụng

Msp_kb2565063.msp

Không áp dụng

4,028,928

01-May-2015

01:40

Không áp dụng

Vc_red.cab

Không áp dụng

4,224,705

01-May-2015

01:40

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

163,840

01-May-2015

01:40

Không áp dụng

Setup.rll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:27

Không áp dụng

Addnode.xml

Không áp dụng

10,653

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Completeclusterwizard.xml

Không áp dụng

10.408 người

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Completeimagewizard.xml

Không áp dụng

13.860

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Componentupdate.xml

Không áp dụng

3,061

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Configuration.uicfg

Không áp dụng

6,927

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Editionupgradewizard.xml

Không áp dụng

5,673

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe

13.0.1601.5

48,320

30-Apr-2016

16:11

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe

13.0.1601.5

48,832

30-Apr-2016

16:12

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Fusioncheck.dll

2015.130.2218.0

104,112

28-Dec-2017

10:27

x64

Installclusterwizard.xml

Không áp dụng

17,588

19-Mar-2016

05:11

Không áp dụng

Installwizard.xml

Không áp dụng

18,625

19-Mar-2016

05:11

Không áp dụng

Instapi130.dll

2015.130.2218.0

61,104

28-Dec-2017

10:28

x64

Landingpage.exe

13.0.2218.0

433,328

28-Dec-2017

10:28

x64

Landingpage.exe.config

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.2218.0

1,023,152

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.2218.0

1,344,176

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.2218.0

702,640

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

13.0.1601.5

32,960

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.2218.0

765,616

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.1601.5

520,896

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

13.0.1601.5

69,320

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

167,728

25-Nov-2015

09:14

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

13.0.1601.5

137,920

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.130.2218.0

47,792

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sql.chainer.package.dll

13.0.2218.0

42,672

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

70,832

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

13.0.2218.0

148,144

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

13.0.2218.0

429,232

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

70,320

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

13.0.2218.0

113,328

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

85,680

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.2218.0

432,816

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

164,016

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

13.0.2218.0

834,736

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

399,024

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

13.0.2218.0

134,320

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

13.0.2218.0

406,704

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

13.0.2218.0

73,392

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

13.0.2218.0

703,664

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

343,216

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

13.0.16107.4

167,616

21-Mar-2017

06:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

13.0.2218.0

238,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.dll

13.0.16107.4

70,848

21-Mar-2017

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

13.0.1601.5

321,728

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

13.0.2218.0

39.600

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

13.0.2218.0

1,722,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

13.0.2218.0

75.440

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

68,272

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

13.0.1601.5

41,664

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

13.0.2218.0

353,968

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

117,424

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll

13.0.2218.0

167,088

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

126,640

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

13.0.2218.0

186,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

13.0.2218.0

50,856

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

13.0.2218.0

51,376

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

13.0.2218.0

437,936

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll

13.0.2218.0

383,152

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.2218.0

2,044,080

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

128,176

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

13.0.2218.0

236,720

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

13.0.2218.0

1,156,784

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

453,808

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

13.0.16107.4

512,704

21-Mar-2017

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

13.0.2218.0

64,176

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

13.0.2218.0

231,600

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

74,416

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

13.0.16107.4

4,126,912

21-Mar-2017

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

13.0.2218.0

39,088

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2015.130.2218.0

284,848

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

13.0.2218.0

140,976

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

13.0.16107.4

1,451,712

21-Mar-2017

06:54

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2015.130.2218.0

743,088

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

13.0.2218.0

80,560

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

13.0.2218.0

71,856

28-Dec-2017

10:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

23,744

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

13.0.2218.0

187,056

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

65,712

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

13.0.1601.5

329,408

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

142,000

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

13.0.1601.5

44,736

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

10.0.8224.42

685,224

13-Dec-2017

03:40

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.2218.0

250,032

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

31,920

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

13.0.1601.5

127,680

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

13.0.2218.0

235,184

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

247,472

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

13.0.0.0

38,592

30-Apr-2016

16:10

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

13.0.0.0

52,928

30-Apr-2016

16:10

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

13.0.0.0

93,376

30-Apr-2016

16:10

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

13.0.14500.10

309,960

18-Apr-2016

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

13.0.2218.0

105,136

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

13.0.2218.0

76,976

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

13.0.1601.5

77,512

30-Apr-2016

16:10

x86

Msvcp120.dll

12.0.40649.4

660,128

05-Mar-2016

22:25

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.4

963,752

05-Mar-2016

22:25

x64

Package.xsd

Không áp dụng

8,843

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Patchwizard.xml

Không áp dụng

5,600

12-Apr-2016

13:10

Không áp dụng

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

09-Feb-2016

21:59

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Không áp dụng

183,030

15-Apr-2016

12:44

Không áp dụng

Prepareclusterwizard.xml

Không áp dụng

12,791

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Prepareimagewizard.xml

Không áp dụng

8,246

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Removenode.xml

Không áp dụng

4,946

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Removepatchwizard.xml

Không áp dụng

5,223

12-Apr-2016

13:10

Không áp dụng

Repairwizard.xml

Không áp dụng

5,423

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Rsetup.exe

8.0.3000.14013

142,320

28-Dec-2017

00:33

x64

Runrulesui.xml

Không áp dụng

1,403

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Scenarioengine.exe

13.0.2218.0

67,760

28-Dec-2017

10:28

x64

Scenarioengine.exe.config

Không áp dụng

344

10-Feb-2016

03:34

Không áp dụng

Shellobjects.dll

1.0.0.0

135,360

30-Apr-2016

16:10

x86

Sqlboot.dll

2015.130.2218.0

186,544

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlcab.dll

2015.130.2218.0

151,728

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlconf.dll

2015.130.2218.0

64,688

28-Dec-2017

10:27

x64

Sqlmu.dll

2015.130.2218.0

104,112

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqlprocesssub.dll

2015.130.2218.0

113,840

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqlsccn.dll

2015.130.2218.0

102,576

28-Dec-2017

10:25

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,488

30-Apr-2016

16:11

x64

Uninstallwizard.xml

Không áp dụng

4.648 người

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Upgradewizard.xml

Không áp dụng

14,551

09-Mar-2016

02:42

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

36,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

76,976

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

175,280

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

39,616

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

28,864

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,046,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

65,200

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

87,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

982,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

335,024

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

859,328

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

158,896

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,504

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

85,168

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

49,840

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

36,016

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

175,280

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

28,864

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,216

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,048,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

966,320

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

59,056

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

335,536

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

864,960

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

159,408

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

85,680

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

50,864

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

78.000

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

178,352

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

40,128

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

29,376

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,050,288

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

47,792

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

51,392

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

67,248

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

88,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

891,568

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

61,104

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

340,144

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

870,592

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,216

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,720

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

160,944

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

120,603

10-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

49,840

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

76,464

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

172,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

28,872

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,045,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

65,712

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

86,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

62,128

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

977,072

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

60,080

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

333,488

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

833,216

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

157,360

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

51,888

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

81,584

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

34,992

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

191,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

36,544

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

41,664

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

29,376

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,058,480

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

56,496

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

52,416

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

70,320

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

91,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,576

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

942,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

354,480

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

159,936

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

900,800

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

857,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

166,576

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

25,264

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

21,680

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:27

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

179,376

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

40,136

30-Apr-2016

16:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

28,352

30-Apr-2016

16:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:09

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,046,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

51,392

30-Apr-2016

16:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

66,736

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

848,560

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

332,976

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

158,400

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,136

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

858,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:10

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

44,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,208

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

856,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

159,408

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,152

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

21,680

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,696

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:29

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

84,656

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

40,624

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

49,328

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

76,464

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

32,944

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

172,208

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

25,792

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

39,104

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

28,864

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,045,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

46,256

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

54,960

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

50,888

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

65,200

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

87,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

913,584

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

58,032

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

330,928

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

157,376

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,824

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

846,016

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

36,528

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

855,744

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

157,872

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,752

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,696

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

33,456

28-Dec-2017

10:28

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:27

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

43,696

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

57,520

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

25,264

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

86,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

38,064

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

203,952

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

27,840

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

28,848

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

26,304

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

45,248

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

30,400

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,720

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,078,448

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

54,960

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

59,056

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

54,976

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

77,488

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

100.528 người

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

74,416

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

40,112

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

1,235,632

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

66,224

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

383,656

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

163,520

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

48,304

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

1,082,560

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,720

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

28,848

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

50,352

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

858,816

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

176,304

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

63,664

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

79,024

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

35,504

28-Dec-2017

10:28

x86

Conn_info.msi

Không áp dụng

1,667,072

21-Mar-2017

08:06

Không áp dụng

Masterdataservices.msi

Không áp dụng

23,371,776

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Masterdataservicesexceladdin.msi

Không áp dụng

3,227,648

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Masterdataservicesloc.msi

Không áp dụng

8,716,288

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Rsfx.msi

Không áp dụng

2,359,296

28-Dec-2017

15:45

Không áp dụng

Smo.msi

Không áp dụng

4,702,208

21-Mar-2017

08:06

Không áp dụng

Smo_extensions.msp

Không áp dụng

348,160

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sqlsqm.msp

Không áp dụng

90,112

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_as.msp

Không áp dụng

90,943,488

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_batchparser.msp

Không áp dụng

262,144

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_diag.msp

Không áp dụng

200,704

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_dq_common.msp

Không áp dụng

1,011,712

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_dreplay_client.msp

Không áp dụng

577,536

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_dreplay_controller.msp

Không áp dụng

610,304

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_extensibility.msp

Không áp dụng

761,856

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_fulltext.msp

Không áp dụng

11,874,304

28-Dec-2017

15:42

Không áp dụng

Sql_inst_mr.msp

Không áp dụng

102,400

28-Dec-2017

15:49

Không áp dụng

Sql_is.msp

Không áp dụng

24,608,768

28-Dec-2017

15:49

Không áp dụng

Sql_polybase_core_inst.msp

Không áp dụng

144,338,944

28-Dec-2017

15:50

Không áp dụng

Sql_rs.msp

Không áp dụng

82,509,824

28-Dec-2017

15:49

Không áp dụng

Sql_rsshp.msp

Không áp dụng

14,815,232

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_shared_mr.msp

Không áp dụng

102,400

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_tools_extensions.msp

Không áp dụng

72,372,224

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_xevent.msp

Không áp dụng

360,448

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_common_core.msp

Không áp dụng

4,022,272

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_engine_core_inst.msp

Không áp dụng

51,261,440

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Sql_engine_core_shared.msp

Không áp dụng

13,180,928

28-Dec-2017

15:43

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

24,768

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

155,328

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

750,272

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

854,720

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

13.0.2218.0

89,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

13.0.16107.4

25,280

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

13.0.16107.4

155,840

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

13.0.16107.4

757,440

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2015.130.2218.0

26,288

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

13.0.16107.4

855,232

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

13.0.14500.10

85,704

18-Apr-2016

08:20

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

39,088

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

72,368

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

31,408

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

161,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

37,064

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

27,840

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

25,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,033,904

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

43,184

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

53,936

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

49,856

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

57,008

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

37,040

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

759,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,984

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

310,960

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

37,552

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:12

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

149,680

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

21,680

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

32,432

28-Dec-2017

10:29

x86

Landingpage.resources.dll

13.0.2218.0

82,608

28-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

13.0.2218.0

28,336

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

13.0.2218.0

408,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

13.0.2218.0

39.600

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

13.0.2218.0

46,768

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

13.0.2218.0

33,968

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

13.0.2218.0

72,880

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

13.0.2218.0

31,408

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

13.0.2218.0

162,480

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,728

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

13.0.16107.4

24,256

21-Mar-2017

06:55

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

13.0.1601.5

37,064

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

27,840

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

25,776

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

13.0.2218.0

1,034,416

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

13.0.2218.0

43,184

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.resources.dll

13.0.2218.0

53,936

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

13.0.1601.5

49,856

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

13.0.2218.0

26,800

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

13.0.2218.0

23,216

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

13.0.2218.0

60,592

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

13.0.2218.0

81,072

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.resources.dll

13.0.2218.0

57,520

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

13.0.2218.0

37,040

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

13.0.2218.0

751,792

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

13.0.2218.0

55,472

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

13.0.2218.0

312,496

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

13.0.2218.0

37,552

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

13.0.1601.5

22,208

30-Apr-2016

16:11

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

13.0.2218.0

41,648

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

13.0.2218.0

22,704

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2015.130.2218.0

150,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

13.0.2218.0

27,312

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

13.0.2218.0

24,240

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

13.0.2218.0

22,192

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

13.0.2218.0

62,640

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

13.0.2218.0

21,680

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

13.0.2218.0

21,168

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

13.0.2218.0

78,512

28-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

13.0.2218.0

32,432

28-Dec-2017

10:27

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×