Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ cho Windows Vista gói dịch vụ 1 (SP1) kết thúc vào ngày 12 tháng 7 năm 2011. Để tiếp tục nhận các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows, hãy đảm bảo bạn đang chạy Windows Vista với gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web Microsoft này: hỗ trợ kết thúc cho một số phiên bản của Windows.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả sự cố được khắc phục trong gói hotfix Microsoft phản lực 4,0 Database Engine được phát hành ngày 2 tháng 9 năm 2008.

GIỚI THIỆU

Hotfix này khắc phục các sự cố sau đã không trước đây tài liệu trong bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

  • Khi bạn sử dụng cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0, cơ sở dữ liệu Microsoft Access 2000 hoặc cơ sở dữ liệu Microsoft Office Access 2003 bạn cập nhật dữ liệu máy bay phản lực 1.0 (truy cập 1.0) hoặc định dạng cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 2.0 (truy cập 2.0), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

    Cơ sở dữ liệu không được nhận dạng '< đường dẫn tệp cơ sở dữ liệu >'.

    Nếu điều này hoặc các lỗi xảy ra khi bạn truy cập vào một truy cập 1.0 hoặc 2.0 định dạng cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu có thể nén hoặc sửa chữa sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn sử dụng tuỳ chọn Compact/sửa chữa máy 4.0 (truy cập Access 2000/Access 2002 2003), và tham nhũng chưa được khắc phục, bạn phải sử dụng tùy chọn Compact/sửa chữa máy 2.0 (truy cập 2.0), Access 95 (Jet 3.0) hoặc trong Access 97 (Jet 3.5).

  • Cơ sở dữ liệu Jet 4.0 sẽ rò rỉ bộ nhớ khi nó truy vấn dữ liệu đối tượng ActiveX (ADO) recordsets từ một bảng tính Office Excel được mở. Truy vấn nhiều lần cuối cùng có thể gây ra Excel hết bộ nhớ, tạo ra lỗi hoặc ngừng đáp ứng.

  • Giả sử rằng bạn đang sử dụng Access 2000 hoặc Access 2003. Nếu bạn cố gắng sử dụng trình điều khiển SQL Native ODBC liên kết với cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server có hơn 12.000 bảng, bạn chỉ nhìn thấy bảng trước 12.000 trong hộp thoại Liên kết bảng .

Thông tin

Thông tin hotfix Windows XP

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói hotfix này.

Thông tin khởi động lại

Nếu cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 đang được sử dụng, bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này thay thế bản Cập Nhật sau cho Windows XP được ghi lại trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

943509 mô tả gói hotfix máy bay phản lực 4,0 Database Engine cho Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008: ngày 23 tháng 12 năm 2007

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows XP Service Pack 3, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Msexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

25-Jun-2008

04:51

SP3

Msjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

25-Jun-2008

04:51

SP3

Msrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

25-Jun-2008

17:21

SP3

Windows XP Service Pack 2, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Msexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

26-Jun-2008

04:48

SP2

Msjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

26-Jun-2008

04:48

SP2

Msrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

26-Jun-2008

04:48

SP2

Thông tin hotfix Windows Server 2003

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói hotfix này.

Thông tin khởi động lại

Nếu cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 đang được sử dụng, bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này thay thế bản Cập Nhật sau cho Windows Server 2003 được ghi lại trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

943509 mô tả gói hotfix máy bay phản lực 4,0 Database Engine cho Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008: ngày 23 tháng 12 năm 2007

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, phiên bản dựa vào Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Wmsexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

27-Jun-2008

05:00

SP2

Wmsjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

27-Jun-2008

05:00

SP2

Wmsrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

27-Jun-2008

05:00

SP2

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, phiên bản dựa vào Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Wmsexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

27-Jun-2008

04:56

SP1

Wmsjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

27-Jun-2008

04:56

SP1

Wmsrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

27-Jun-2008

04:56

SP1

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, phiên bản 64-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Wmsexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

27-Jun-2008

05:01

SP2

Wmsjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

27-Jun-2008

05:01

SP2

Wmsrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

27-Jun-2008

05:01

SP2

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, phiên bản 64-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Wmsexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

27-Jun-2008

04:56

SP1

Wmsjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

27-Jun-2008

04:56

SP1

Wmsrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

27-Jun-2008

04:56

SP1

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Msexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

25-Jun-2008

07:26

SP2

Msjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

25-Jun-2008

07:26

SP2

Msrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

25-Jun-2008

07:26

SP2

Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Yêu cầu SP

Msexcl40.dll

4.0.9514.0

304,152

26-Jun-2008

04:37

SP1

Msjet40.dll

4.0.9514.0

1,520,664

26-Jun-2008

04:37

SP1

Msrd2x40.dll

4.0.9514.0

287,768

26-Jun-2008

04:37

SP1

Thông tin hotfix Windows Vista và Windows Server 2008

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm Web site sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Quan trọng hotfix Windows Vista và Windows Server 2008 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, chỉ có một trong các sản phẩm có thể được liệt kê trên trang "Yêu cầu Hotfix". Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho Windows Vista và Windows Server 2008, chỉ cần chọn sản phẩm được liệt kê trên trang.

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói hotfix này.

Thông tin khởi động lại

Nếu cơ sở dữ liệu máy bay phản lực 4,0 đang được sử dụng, bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Hotfix này thay thế bản Cập Nhật sau cho Windows Vista và Windows Server 2008 được ghi lại trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

943509 mô tả gói hotfix máy bay phản lực 4,0 Database Engine cho Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1, Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2, Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 và Windows Server 2008: ngày 23 tháng 12 năm 2007

Thông tin đăng ký

Sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Bản Cập Nhật cho Windows Vista và Windows Server 2008, phiên bản dựa vào Itanium

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Ia64_7d1e0ed0dd0d9d7d8393d17b3b84ca40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_53f64631737154d6.manifest

Không áp dụng

729

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Ia64_7f7d2d2d344c7361ffa52452db368111_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_cec0ffd4a7526de2.manifest

Không áp dụng

729

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Ia64_b8a0c8d92423c107d22c2d4fc7a26e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_eb20516551f388f7.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Ia64_c75356362e33c7fc0e1de5b6f15b5ada_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_e0c49780d4ba80ed.manifest

Không áp dụng

728

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_1_for_kb954193~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

3,920

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_2_for_kb954193~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.817 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1,425

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.426

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.429 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1,439

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.434 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Bản Cập Nhật cho Windows Vista và Windows Server 2008, phiên bản 64-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Amd64_0632891e4d7e30e65917f31d7f32fb28_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_5a1a7a33e6c78d32.manifest

Không áp dụng

735

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_2ef1d2872e461b41b76d00d4e1a7c767_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_ba1ab7684eec17f0.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_31c84881a74f7e08a9bafa259ba90916_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_f6d153cc3aafa374.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_71fbb5bd05d4fd6ef082a2f4e5e74324_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_fe1f94b89945ae29.manifest

Không áp dụng

729

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_7d1e0ed0dd0d9d7d8393d17b3b84ca40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_b0133dbf2bd0bd10.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_7f7d2d2d344c7361ffa52452db368111_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_2addf7625fb1d61c.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_993a3c6f3806fad417a969f0d0ea3467_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_94bd246034b84043.manifest

Không áp dụng

734

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_a47b1b75e9a7c3ba5f876f075c54de46_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_c7e6593c6eec91db.manifest

Không áp dụng

728

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_ac265edce024d0967a3431f263b350c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_938419d96e430993.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_af4bac640054109c03bca64dd99e6ea9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_81c8160424d92956.manifest

Không áp dụng

731

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_b8a0c8d92423c107d22c2d4fc7a26e8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_473d48f30a52f131.manifest

Không áp dụng

731

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_c75356362e33c7fc0e1de5b6f15b5ada_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_3ce18f0e8d19e927.manifest

Không áp dụng

729

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_e64b73d4dc60710176e5685bb09e1d82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_42920768e211305a.manifest

Không áp dụng

730

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Amd64_fb34ae561eb2747c3180ad105f3e3ffc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_e36b1f243b09b13e.manifest

Không áp dụng

729

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_1_for_kb954193~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

4.091 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_2_for_kb954193~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

3,927

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_3_for_kb954193~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.822 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_4_for_kb954193~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

8,155

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.434 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.375

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.723

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.430

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1,431

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Package_for_kb954193_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0.mum

Không áp dụng

1.434 người

26-Jun-2008

17:31

Không áp dụng

Bản Cập Nhật cho Windows Vista và Windows Server 2008, phiên bản 32-bit

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msrd2x40.dll

4.0.9708.0

328,696

25-Jun-2008

22:18

x86

Msrd3x40.dll

4.0.9703.0

353,272

25-Jun-2008

22:18

x86

Msrd2x40.dll

4.0.9708.0

328,696

25-Jun-2008

22:18

x86

Msrd3x40.dll

4.0.9703.0

353,272

25-Jun-2008

22:18

x86

Msjet40.dll

4.0.9708.0

1,598,456

25-Jun-2008

22:18

x86

Msjet40.dll

4.0.9708.0

1,598,456

25-Jun-2008

22:18

x86

Msrepl40.dll

4.0.9702.0

656,376

25-Jun-2008

22:18

x86

Mstext40.dll

4.0.9702.0

291,832

25-Jun-2008

22:18

x86

Msexcl40.dll

4.0.9708.0

353,272

25-Jun-2008

22:18

x86

Msexcl40.dll

4.0.9708.0

353,272

25-Jun-2008

22:18

x86

Msexch40.dll

4.0.9702.0

422,904

25-Jun-2008

22:18

x86

Msltus40.dll

4.0.9702.0

254,968

25-Jun-2008

22:18

x86

Mspbde40.dll

4.0.9702.0

386,040

25-Jun-2008

22:18

x86

Msxbde40.dll

4.0.9702.0

459,768

25-Jun-2008

22:18

x86

Dao360.dll

3.60.9705.0

619,512

25-Jun-2008

22:18

x86

Dao360.dll

3.60.9705.0

619,512

25-Jun-2008

22:18

x86

Msjetoledb40.dll

4.0.9702.0

377,848

25-Jun-2008

22:18

x86

Msjtes40.dll

4.0.9702.0

308,216

25-Jun-2008

22:18

x86

X86_microsoft-windows-m..-components-jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_e608b01cd69163ed.manifest

Không áp dụng

13,847

26-Jun-2008

03:47

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..-components-jet2x3x_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_e81efca2d394d11f.manifest

Không áp dụng

13,847

26-Jun-2008

04:05

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..-components-jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_02f83e24c3d46141.manifest

Không áp dụng

11.754 người

26-Jun-2008

03:51

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..-components-jetcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_050e8aaac0d7ce73.manifest

Không áp dụng

11.754 người

26-Jun-2008

04:09

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..-components-jetrepl_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_01d9687ac4909799.manifest

Không áp dụng

4856 người

26-Jun-2008

03:48

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..-components-jettext_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_0511231ec287ce07.manifest

Không áp dụng

13,350

26-Jun-2008

03:46

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..components-jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_1c782d175e5e7a4f.manifest

Không áp dụng

13,683

26-Jun-2008

03:45

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..components-jetexcel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_1e8e799d5b61e781.manifest

Không áp dụng

13,683

26-Jun-2008

04:03

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..onents-jetexchlotus_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_c1a537c969947997.manifest

Không áp dụng

19,144

26-Jun-2008

03:45

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..ponents-jetxbasepdx_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_907acefc3ce6ba8d.manifest

Không áp dụng

25,646

26-Jun-2008

03:50

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..s-components-jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_7a1f4a2aaa550d26.manifest

Không áp dụng

105,449

26-Jun-2008

03:47

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..s-components-jetdao_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22211_none_7c3596b0a7587a58.manifest

Không áp dụng

105,449

26-Jun-2008

04:05

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..s-components-jetole_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_75ba0af4ad261088.manifest

Không áp dụng

13,323

26-Jun-2008

03:49

Không áp dụng

X86_microsoft-windows-m..ss-components-jetes_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20867_none_351b9942e909c77a.manifest

Không áp dụng

9,706

26-Jun-2008

03:50

Không áp dụng

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×