Tóm tắt

Microsoft là nhận thức được một lớp các lỗ hổng đã tiết lộ công khai mới được gọi là "tấn công kênh cạnh thực thi" có ảnh hưởng đến nhiều bộ xử lý và hệ điều hành hiện đại bao gồm Intel, AMD và ARM. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy đi đến ADV180002.

Thông tin Bổ sung

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt Cập Nhật: Windows Update: câu hỏi thường gặp Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Thông tin về tệp

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải chạy SQL Server 2016 SP1.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Thông tin về gói Cập Nhật tích lũy

Gói Cập Nhật lũy tích này có thể không chứa tất cả các tệp mà bạn phải cập nhật đầy đủ sản phẩm vào bản dựng mới nhất. Gói này chỉ chứa các tệp mà bạn phải khắc phục các vấn đề được liệt kê trong bài viết này. Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Phiên bản dựa trên x86

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdredir.dll

2015.130.4466.4

6420656

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdsrv.rll

2015.130.4466.4

1296560

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.4466.4

1293488

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlbrowser.exe

2015.130.4466.4

276656

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

160432

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Isacctchange.dll

2015.130.4466.4

29360

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4466.4

1027248

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.4466.4

1348784

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.4466.4

702640

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.4466.4

765616

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.4466.4

520880

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4466.4

711856

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.4466.4

37040

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.4466.4

46256

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4466.4

598704

22-Dec-2017

20:51

x86

Msasxpress.dll

2015.130.4466.4

31920

22-Dec-2017

20:52

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4466.4

60080

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlftacct.dll

2015.130.4466.4

46768

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4466.4

364208

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.130.4466.4

34992

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4466.4

267440

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.4466.4

60592

22-Dec-2017

20:52

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.4466.4

854192

22-Dec-2017

20:52

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4466.4

1876656

22-Dec-2017

20:51

x86

Sql_dreplay_client SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplayclient.exe

2015.130.4466.4

121008

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplaycommon.dll

2015.130.4466.4

690864

22-Dec-2017

20:51

x86

Dreplayserverps.dll

2015.130.4466.4

32944

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayutil.dll

2015.130.4466.4

309936

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplaycommon.dll

2015.130.4466.4

690864

22-Dec-2017

20:51

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.130.4466.4

350384

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayprocess.dll

2015.130.4466.4

171696

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayserverps.dll

2015.130.4466.4

32944

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_tools_extensions SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2015.130.4466.4

1311920

22-Dec-2017

20:52

x86

Ddsshapes.dll

2015.130.4466.4

135856

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtaengine.exe

2015.130.4466.4

167088

22-Dec-2017

20:52

x86

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

99504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

83624

22-Dec-2017

20:51

x86

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

115888

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

66736

22-Dec-2017

20:52

x86

Dts.dll

2015.130.4466.4

2632880

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

418992

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

392368

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

76464

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

103088

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

541360

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1059504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

42160

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

896176

22-Dec-2017

20:45

x86

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

80048

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

115376

22-Dec-2017

20:52

x86

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

232624

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

334512

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

345264

22-Dec-2017

20:52

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

80560

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4466.4

1313448

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4466.4

696496

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4466.4

763568

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.4466.4

2023088

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.130.4466.4

42160

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4466.4

72368

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

13.0.4466.4

186544

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4466.4

433840

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4466.4

2044592

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4466.4

33456

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4466.4

249512

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

13.0.4466.4

501936

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606376

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.olapenum.dll

13.0.4466.4

106160

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

138928

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

144560

22-Dec-2017

20:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

37097136

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdpp.dll

2015.130.4466.4

6370480

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

6507696

22-Dec-2017

20:51

x86

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

7007920

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

287408

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

235696

22-Dec-2017

20:52

x86

Profiler.exe

2015.130.4466.4

804528

22-Dec-2017

20:45

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

28848

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

151216

22-Dec-2017

20:52

x86

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

255152

22-Dec-2017

20:51

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

558768

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

259760

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

191664

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

32718000

22-Dec-2017

20:51

x86

Các phiên bản dựa trên x64

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Keyfile.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdredir.dll

2015.130.4466.4

6420656

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdsrv.rll

2015.130.4466.4

1296560

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdsrvi.rll

2015.130.4466.4

1293488

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlbrowser.exe

2015.130.4466.4

276656

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Nhà văn SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlboot.dll

2015.130.4466.4

186536

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlvdi.dll

2015.130.4466.4

168624

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlvdi.dll

2015.130.4466.4

197296

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlwriter.exe

2015.130.4466.4

131760

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlwvss.dll

2015.130.4466.4

336560

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.130.4466.4

26288

22-Dec-2017

20:50

x64

Dịch vụ phân tích SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.4466.4

1347760

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.dll

13.0.4466.4

765608

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.analysisservices.server.tabular.json.dll

13.0.4466.4

521384

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.4466.4

989872

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.4466.4

989872

22-Dec-2017

20:53

x86

Msmdctr130.dll

2015.130.4466.4

40112

22-Dec-2017

20:54

x64

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

37097136

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

56201904

22-Dec-2017

20:55

x64

Msmdpump.dll

2015.130.4466.4

7798960

22-Dec-2017

20:54

x64

Msmdredir.dll

2015.130.4466.4

6420656

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdsrv.exe

2015.130.4466.4

56742576

22-Dec-2017

20:52

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

6507696

22-Dec-2017

20:51

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

7507120

22-Dec-2017

20:52

x64

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

7007920

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

8639152

22-Dec-2017

20:54

x64

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

287408

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

310448

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_as_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlboot.dll

2015.130.4466.4

186536

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlceip.exe

13.0.4466.4

247984

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:54

x64

Tmapi.dll

2015.130.4466.4

4346032

22-Dec-2017

20:50

x64

Tmcachemgr.dll

2015.130.4466.4

2826416

22-Dec-2017

20:50

x64

Tmpersistence.dll

2015.130.4466.4

1071280

22-Dec-2017

20:50

x64

Tmtransactions.dll

2015.130.4466.4

1352368

22-Dec-2017

20:50

x64

Xe.dll

2015.130.4466.4

626352

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

259760

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

319152

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

191664

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

227504

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

24041648

22-Dec-2017

20:50

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

32718000

22-Dec-2017

20:51

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

160432

22-Dec-2017

20:52

x86

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:53

x64

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

53424

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Isacctchange.dll

2015.130.4466.4

29360

22-Dec-2017

20:52

x86

Isacctchange.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:54

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4466.4

1027248

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.4466.4

1027248

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.4466.4

1348784

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.4466.4

702640

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.4466.4

765616

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.4466.4

520880

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4466.4

711856

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.4466.4

711856

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.edition.dll

13.0.4466.4

37040

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

13.0.4466.4

46256

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.130.4466.4

75440

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4466.4

598704

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.wizardframework.dll

13.0.4466.4

598704

22-Dec-2017

20:52

x86

Msasxpress.dll

2015.130.4466.4

31920

22-Dec-2017

20:52

x86

Msasxpress.dll

2015.130.4466.4

36016

22-Dec-2017

20:54

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4466.4

60080

22-Dec-2017

20:52

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlftacct.dll

2015.130.4466.4

46768

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlftacct.dll

2015.130.4466.4

51888

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4466.4

404144

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.130.4466.4

364208

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.130.4466.4

37552

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.130.4466.4

34992

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4466.4

348848

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlsvcsync.dll

2015.130.4466.4

267440

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqltdiagn.dll

2015.130.4466.4

67760

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqltdiagn.dll

2015.130.4466.4

60592

22-Dec-2017

20:52

x86

Svrenumapi130.dll

2015.130.4466.4

1115824

22-Dec-2017

20:50

x64

Svrenumapi130.dll

2015.130.4466.4

854192

22-Dec-2017

20:52

x86

Chất lượng dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4466.4

1876656

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

13.0.4466.4

1876656

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_dreplay_client SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplayclient.exe

2015.130.4466.4

121008

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplaycommon.dll

2015.130.4466.4

690864

22-Dec-2017

20:51

x86

Dreplayserverps.dll

2015.130.4466.4

32944

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayutil.dll

2015.130.4466.4

309936

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplaycommon.dll

2015.130.4466.4

690864

22-Dec-2017

20:51

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.130.4466.4

350384

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayprocess.dll

2015.130.4466.4

171696

22-Dec-2017

20:52

x86

Dreplayserverps.dll

2015.130.4466.4

32944

22-Dec-2017

20:52

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

13.0.4466.4

41136

22-Dec-2017

20:52

x64

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:53

x64

C1.dll

18.10.40116.18

925360

22-Dec-2017

20:53

x64

C2.dll

18.10.40116.18

5341360

22-Dec-2017

20:53

x64

Cl.exe

18.10.40116.18

192176

22-Dec-2017

20:54

x64

Databasemail.exe

13.0.16100.4

29888

09-Dec-2016

00:46

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.130.4466.4

225456

22-Dec-2017

20:54

x64

Dcexec.exe

2015.130.4466.4

74416

22-Dec-2017

20:52

x64

Fssres.dll

2015.130.4466.4

81584

22-Dec-2017

20:54

x64

Hadrres.dll

2015.130.4466.4

177840

22-Dec-2017

20:53

x64

Hkcompile.dll

2015.130.4466.4

1298096

22-Dec-2017

20:53

x64

Hkengine.dll

2015.130.4466.4

5601456

22-Dec-2017

20:53

x64

Hkruntime.dll

2015.130.4466.4

158896

22-Dec-2017

20:53

x64

Link.exe

12.10.40116.18

1017520

22-Dec-2017

20:54

x64

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.4466.4

235184

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlautoadmin.sqlautoadmin.dll

13.0.4466.4

79536

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4466.4

391856

22-Dec-2017

20:56

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.130.4466.4

71344

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.130.4466.4

65200

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

150192

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

158896

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.130.4466.4

272048

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.130.4466.4

74928

22-Dec-2017

20:56

x64

Msobj120.dll

12.10.40116.18

129712

22-Dec-2017

20:53

x64

Mspdb120.dll

12.10.40116.18

559280

22-Dec-2017

20:53

x64

Mspdbcore.dll

12.10.40116.18

559280

22-Dec-2017

20:53

x64

Msvcp120.dll

12.10.40116.18

661168

22-Dec-2017

20:53

x64

Msvcr120.dll

12.10.40116.18

964784

22-Dec-2017

20:53

x64

Odsole70.dll

2015.130.4466.4

92848

22-Dec-2017

20:54

x64

Opends60.dll

2015.130.4466.4

32944

22-Dec-2017

20:53

x64

Qds.dll

2015.130.4466.4

845488

22-Dec-2017

20:54

x64

Rsfxft.dll

2015.130.4466.4

34480

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqagtres.dll

2015.130.4466.4

64680

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlaamss.dll

2015.130.4466.4

80560

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlaccess.dll

2015.130.4466.4

462512

22-Dec-2017

20:56

x64

Sqlagent.exe

2015.130.4466.4

566448

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.130.4466.4

44208

22-Dec-2017

20:51

x86

Sqlagentctr130.dll

2015.130.4466.4

51888

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlagentlog.dll

2015.130.4466.4

32936

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlagentmail.dll

2015.130.4466.4

47792

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlboot.dll

2015.130.4466.4

186536

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlceip.exe

13.0.4466.4

247984

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlcmdss.dll

2015.130.4466.4

60080

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlctr130.dll

2015.130.4466.4

103600

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlctr130.dll

2015.130.4466.4

118448

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqldk.dll

2015.130.4466.4

2587312

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldtsss.dll

2015.130.4466.4

97456

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqliosim.com

2015.130.4466.4

307888

22-Dec-2017

20:51

x64

Sqliosim.exe

2015.130.4466.4

3014320

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqllang.dll

2015.130.4466.4

39422640

22-Dec-2017

20:55

x64

Sqlmin.dll

2015.130.4466.4

37579440

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlolapss.dll

2015.130.4466.4

97968

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlos.dll

2015.130.4466.4

26288

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.130.4466.4

58536

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlrepss.dll

2015.130.4466.4

54960

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.130.4466.4

27824

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.130.4466.4

5797552

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.4466.4

732848

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlservr.exe

2015.130.4466.4

392880

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

152240

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqltses.dll

2015.130.4466.4

8896688

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqsrvres.dll

2015.130.4466.4

251056

22-Dec-2017

20:50

x64

Stretchcodegen.exe

13.0.4466.4

55984

22-Dec-2017

20:52

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

626352

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

319152

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

227504

22-Dec-2017

20:53

x64

Xpadsi.exe

2015.130.4466.4

79024

22-Dec-2017

20:53

x64

Xplog70.dll

2015.130.4466.4

65712

22-Dec-2017

20:53

x64

Xpqueue.dll

2015.130.4466.4

74928

22-Dec-2017

20:50

x64

Xprepl.dll

2015.130.4466.4

91312

22-Dec-2017

20:50

x64

Xpsqlbot.dll

2015.130.4466.4

33456

22-Dec-2017

20:53

x64

Xpstar.dll

2015.130.4466.4

422576

22-Dec-2017

20:53

x64

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

160432

22-Dec-2017

20:52

x86

Batchparser.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:53

x64

Bcp.exe

2015.130.4466.4

119984

22-Dec-2017

20:54

x64

Commanddest.dll

2015.130.4466.4

249008

22-Dec-2017

20:54

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.130.4466.4

115888

22-Dec-2017

20:54

x64

Datacollectortasks.dll

2015.130.4466.4

188080

22-Dec-2017

20:54

x64

Distrib.exe

2015.130.4466.4

191152

22-Dec-2017

20:52

x64

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

109744

22-Dec-2017

20:54

x64

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

137392

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:52

x64

Dts.dll

2015.130.4466.4

3146928

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

477360

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

492720

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

86704

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

120496

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

545456

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1279152

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

48304

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

895664

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

87728

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

134832

22-Dec-2017

20:52

x64

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

263344

22-Dec-2017

20:54

x64

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

285360

22-Dec-2017

20:54

x64

Execpackagetask.dll

2015.130.4466.4

166576

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

389296

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

401584

22-Dec-2017

20:54

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

96432

22-Dec-2017

20:54

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.130.4466.4

59056

22-Dec-2017

20:53

x64

Logread.exe

2015.130.4466.4

617136

22-Dec-2017

20:52

x64

Mergetxt.dll

2015.130.4466.4

53936

22-Dec-2017

20:54

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4466.4

1313456

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4466.4

696496

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4466.4

763568

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

22-Dec-2017

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4466.4

54448

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.ui.dll

13.0.4466.4

49840

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4466.4

43184

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.ui.dll

13.0.4466.4

70832

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4466.4

35504

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4466.4

73392

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.ui.dll

13.0.4466.4

63664

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4466.4

31408

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odata.ui.dll

13.0.4466.4

131248

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4466.4

43696

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4466.4

57520

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606384

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

13.0.4466.4

215216

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.sdk.scripting.dll

13.0.16107.4

30912

20-Mar-2017

22:54

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.130.4466.4

1639088

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

150192

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

158896

22-Dec-2017

20:56

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

101040

22-Dec-2017

20:54

x64

Msgprox.dll

2015.130.4466.4

275632

22-Dec-2017

20:54

x64

Msxmlsql.dll

2015.130.4466.4

1494696

22-Dec-2017

20:53

x64

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

264368

22-Dec-2017

20:54

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

290992

22-Dec-2017

20:54

x64

Osql.exe

2015.130.4466.4

75440

22-Dec-2017

20:54

x64

Qrdrsvc.exe

2015.130.4466.4

469168

22-Dec-2017

20:52

x64

Rawdest.dll

2015.130.4466.4

209584

22-Dec-2017

20:54

x64

Rawsource.dll

2015.130.4466.4

196784

22-Dec-2017

20:54

x64

Rdistcom.dll

2015.130.4466.4

893616

22-Dec-2017

20:54

x64

Recordsetdest.dll

2015.130.4466.4

187048

22-Dec-2017

20:54

x64

Replagnt.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:54

x64

Repldp.dll

2015.130.4466.4

277168

22-Dec-2017

20:54

x64

Replerrx.dll

2015.130.4466.4

144560

22-Dec-2017

20:54

x64

Replisapi.dll

2015.130.4466.4

354480

22-Dec-2017

20:54

x64

Replmerg.exe

2015.130.4466.4

518832

22-Dec-2017

20:52

x64

Replprov.dll

2015.130.4466.4

812208

22-Dec-2017

20:54

x64

Replrec.dll

2015.130.4466.4

1018544

22-Dec-2017

20:52

x64

Replsub.dll

2015.130.4466.4

467632

22-Dec-2017

20:54

x64

Replsync.dll

2015.130.4466.4

144048

22-Dec-2017

20:54

x64

Spresolv.dll

2015.130.4466.4

245424

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlcmd.exe

2015.130.4466.4

249520

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldiag.exe

2015.130.4466.4

1257648

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqldistx.dll

2015.130.4466.4

215728

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqllogship.exe

13.0.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:52

x64

Sqlmergx.dll

2015.130.4466.4

346800

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlps.exe

13.0.4466.4

60080

22-Dec-2017

20:51

x86

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

28848

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

152240

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlwep130.dll

2015.130.4466.4

105648

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssdebugps.dll

2015.130.4466.4

33456

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.130.4466.4

216240

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssradd.dll

2015.130.4466.4

65200

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssravg.dll

2015.130.4466.4

65200

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssrdown.dll

2015.130.4466.4

50864

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssrmax.dll

2015.130.4466.4

63664

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssrmin.dll

2015.130.4466.4

63664

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssrpub.dll

2015.130.4466.4

51376

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssrup.dll

2015.130.4466.4

50864

22-Dec-2017

20:50

x64

Txagg.dll

2015.130.4466.4

364720

22-Dec-2017

20:50

x64

Txbdd.dll

2015.130.4466.4

172720

22-Dec-2017

20:50

x64

Txdatacollector.dll

2015.130.4466.4

367792

22-Dec-2017

20:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

296624

22-Dec-2017

20:50

x64

Txderived.dll

2015.130.4466.4

607920

22-Dec-2017

20:50

x64

Txlookup.dll

2015.130.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmerge.dll

2015.130.4466.4

230056

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.130.4466.4

278704

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmulticast.dll

2015.130.4466.4

128176

22-Dec-2017

20:50

x64

Txrowcount.dll

2015.130.4466.4

126640

22-Dec-2017

20:50

x64

Txsort.dll

2015.130.4466.4

258736

22-Dec-2017

20:50

x64

Txsplit.dll

2015.130.4466.4

600752

22-Dec-2017

20:50

x64

Txunionall.dll

2015.130.4466.4

181936

22-Dec-2017

20:50

x64

Xe.dll

2015.130.4466.4

626352

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

319152

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlsub.dll

2015.130.4466.4

251056

22-Dec-2017

20:50

x64

Sql_extensibility SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Launchpad.exe

2015.130.4466.4

1013936

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlsatellite.dll

2015.130.4466.4

836784

22-Dec-2017

20:53

x64

Máy chủ SQL 2016 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Fd.dll

2015.130.4466.4

660144

22-Dec-2017

20:53

x64

Fdhost.exe

2015.130.4466.4

105136

22-Dec-2017

20:54

x64

Fdlauncher.exe

2015.130.4466.4

51376

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlft130ph.dll

2015.130.4466.4

58032

22-Dec-2017

20:53

x64

Sql_inst_mr SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Imrdll.dll

13.0.4466.4

23728

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

22-Nov-2017

15:46

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.89

77936

22-Dec-2017

10:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

22-Nov-2017

15:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.89

37488

22-Dec-2017

10:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

22-Nov-2017

15:46

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.89

78448

22-Dec-2017

10:46

x86

Commanddest.dll

2015.130.4466.4

202920

22-Dec-2017

20:52

x86

Commanddest.dll

2015.130.4466.4

249008

22-Dec-2017

20:54

x64

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

99504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

109744

22-Dec-2017

20:54

x64

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

83624

22-Dec-2017

20:51

x86

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

115888

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

137392

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

66736

22-Dec-2017

20:52

x86

Dts.dll

2015.130.4466.4

2632880

22-Dec-2017

20:52

x86

Dts.dll

2015.130.4466.4

3146928

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

418992

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

477360

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

392368

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

492720

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsdebughost.exe

2015.130.4466.4

109744

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtsdebughost.exe

2015.130.4466.4

93872

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

86704

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

76464

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

103088

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

120496

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

541360

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

545456

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1059504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1279152

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

42160

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

48304

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

896176

22-Dec-2017

20:45

x86

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

895664

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

80048

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

87728

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

134832

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

115376

22-Dec-2017

20:52

x86

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

263344

22-Dec-2017

20:54

x64

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

232624

22-Dec-2017

20:52

x86

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

285360

22-Dec-2017

20:54

x64

Execpackagetask.dll

2015.130.4466.4

135344

22-Dec-2017

20:52

x86

Execpackagetask.dll

2015.130.4466.4

166576

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

334512

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

389296

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

345264

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

401584

22-Dec-2017

20:54

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

80560

22-Dec-2017

20:52

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

96432

22-Dec-2017

20:54

x64

Isdatafeedpublishingwizard.exe

13.0.4466.4

439984

22-Dec-2017

20:45

x86

Isdatafeedpublishingwizard.exe

13.0.4466.4

438960

22-Dec-2017

20:52

x64

Isserverexec.exe

13.0.4466.4

132784

22-Dec-2017

20:45

x86

Isserverexec.exe

13.0.4466.4

132272

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4466.4

1313448

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4466.4

1313456

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4466.4

696496

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4466.4

696496

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4466.4

763568

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4466.4

763568

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

07-Dec-2017

22:30

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

13.1.1.0

171208

22-Dec-2017

10:46

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4466.4

72368

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.130.4466.4

112304

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.130.4466.4

107184

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4466.4

54448

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoop.common.dll

13.0.4466.4

54448

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopcomponents.dll

13.0.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4466.4

43176

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopconnections.dll

13.0.4466.4

43184

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4466.4

35504

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadoopenumerators.dll

13.0.4466.4

35504

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4466.4

73392

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservice.hadooptasks.dll

13.0.4466.4

73392

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4466.4

31408

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.azureutil.dll

13.0.4466.4

31408

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.4466.4

469680

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.isserverdbupgrade.dll

13.0.4466.4

469680

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4466.4

43696

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odataconnectionmanager.dll

13.0.4466.4

43696

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4466.4

57520

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.odatasrc.dll

13.0.4466.4

57520

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll

13.0.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.shared.dll

13.0.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606376

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606384

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

138928

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

150192

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

144560

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

158896

22-Dec-2017

20:56

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

101040

22-Dec-2017

20:54

x64

Msmdpp.dll

2015.130.4466.4

7646384

22-Dec-2017

20:54

x64

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

264368

22-Dec-2017

20:54

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

235696

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

290992

22-Dec-2017

20:54

x64

Rawdest.dll

2015.130.4466.4

168624

22-Dec-2017

20:52

x86

Rawdest.dll

2015.130.4466.4

209584

22-Dec-2017

20:54

x64

Rawsource.dll

2015.130.4466.4

155312

22-Dec-2017

20:52

x86

Rawsource.dll

2015.130.4466.4

196784

22-Dec-2017

20:54

x64

Recordsetdest.dll

2015.130.4466.4

151728

22-Dec-2017

20:52

x86

Recordsetdest.dll

2015.130.4466.4

187048

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_is_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlceip.exe

13.0.4466.4

247984

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldest.dll

2015.130.4466.4

215728

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldest.dll

2015.130.4466.4

263856

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

151216

22-Dec-2017

20:52

x86

Ssisoledb.dll

2015.130.4466.4

216240

22-Dec-2017

20:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.130.4466.4

176816

22-Dec-2017

20:52

x86

Txagg.dll

2015.130.4466.4

364720

22-Dec-2017

20:50

x64

Txagg.dll

2015.130.4466.4

304816

22-Dec-2017

20:51

x86

Txbdd.dll

2015.130.4466.4

172720

22-Dec-2017

20:50

x64

Txbdd.dll

2015.130.4466.4

137904

22-Dec-2017

20:51

x86

Txbestmatch.dll

2015.130.4466.4

611504

22-Dec-2017

20:50

x64

Txbestmatch.dll

2015.130.4466.4

496304

22-Dec-2017

20:51

x86

Txcache.dll

2015.130.4466.4

183472

22-Dec-2017

20:50

x64

Txcache.dll

2015.130.4466.4

148144

22-Dec-2017

20:51

x86

Txcharmap.dll

2015.130.4466.4

289968

22-Dec-2017

20:50

x64

Txcharmap.dll

2015.130.4466.4

250544

22-Dec-2017

20:51

x86

Txcopymap.dll

2015.130.4466.4

182960

22-Dec-2017

20:50

x64

Txcopymap.dll

2015.130.4466.4

147624

22-Dec-2017

20:51

x86

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

296624

22-Dec-2017

20:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

255152

22-Dec-2017

20:51

x86

Txderived.dll

2015.130.4466.4

607920

22-Dec-2017

20:50

x64

Txderived.dll

2015.130.4466.4

519344

22-Dec-2017

20:51

x86

Txfileextractor.dll

2015.130.4466.4

201904

22-Dec-2017

20:50

x64

Txfileextractor.dll

2015.130.4466.4

162992

22-Dec-2017

20:51

x86

Txfileinserter.dll

2015.130.4466.4

199856

22-Dec-2017

20:50

x64

Txfileinserter.dll

2015.130.4466.4

160944

22-Dec-2017

20:51

x86

Txgroupdups.dll

2015.130.4466.4

290992

22-Dec-2017

20:50

x64

Txgroupdups.dll

2015.130.4466.4

231600

22-Dec-2017

20:51

x86

Txlineage.dll

2015.130.4466.4

137392

22-Dec-2017

20:50

x64

Txlineage.dll

2015.130.4466.4

109232

22-Dec-2017

20:51

x86

Txlookup.dll

2015.130.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:50

x64

Txlookup.dll

2015.130.4466.4

449712

22-Dec-2017

20:51

x86

Txmerge.dll

2015.130.4466.4

230056

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmerge.dll

2015.130.4466.4

176304

22-Dec-2017

20:51

x86

Txmergejoin.dll

2015.130.4466.4

278704

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.130.4466.4

223920

22-Dec-2017

20:51

x86

Txmulticast.dll

2015.130.4466.4

128176

22-Dec-2017

20:50

x64

Txmulticast.dll

2015.130.4466.4

102064

22-Dec-2017

20:51

x86

Txpivot.dll

2015.130.4466.4

228016

22-Dec-2017

20:50

x64

Txpivot.dll

2015.130.4466.4

181928

22-Dec-2017

20:51

x86

Txrowcount.dll

2015.130.4466.4

126640

22-Dec-2017

20:50

x64

Txrowcount.dll

2015.130.4466.4

101552

22-Dec-2017

20:51

x86

Txsampling.dll

2015.130.4466.4

172208

22-Dec-2017

20:50

x64

Txsampling.dll

2015.130.4466.4

134832

22-Dec-2017

20:51

x86

Txscd.dll

2015.130.4466.4

220336

22-Dec-2017

20:50

x64

Txscd.dll

2015.130.4466.4

169648

22-Dec-2017

20:51

x86

Txsort.dll

2015.130.4466.4

258736

22-Dec-2017

20:50

x64

Txsort.dll

2015.130.4466.4

210608

22-Dec-2017

20:51

x86

Txsplit.dll

2015.130.4466.4

600752

22-Dec-2017

20:50

x64

Txsplit.dll

2015.130.4466.4

513200

22-Dec-2017

20:51

x86

Txtermextraction.dll

2015.130.4466.4

8678064

22-Dec-2017

20:50

x64

Txtermextraction.dll

2015.130.4466.4

8615600

22-Dec-2017

20:51

x86

Txtermlookup.dll

2015.130.4466.4

4158640

22-Dec-2017

20:50

x64

Txtermlookup.dll

2015.130.4466.4

4106928

22-Dec-2017

20:51

x86

Txunionall.dll

2015.130.4466.4

181936

22-Dec-2017

20:50

x64

Txunionall.dll

2015.130.4466.4

138928

22-Dec-2017

20:51

x86

Txunpivot.dll

2015.130.4466.4

201896

22-Dec-2017

20:50

x64

Txunpivot.dll

2015.130.4466.4

162480

22-Dec-2017

20:51

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

558768

22-Dec-2017

20:51

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

626352

22-Dec-2017

20:53

x64

Sql_polybase_core_inst SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dms.dll

10.0.8224.42

483496

12-Dec-2017

19:40

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.42

75432

12-Dec-2017

19:40

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.42

45736

12-Dec-2017

19:40

x86

Instapi130.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:50

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.42

74408

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.42

201896

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.42

2347176

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.42

102056

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.42

378536

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.42

185512

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.42

127144

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.42

63144

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.42

52392

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.42

87208

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.42

721576

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.42

87208

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.42

77992

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.42

41640

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.42

36520

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.42

47784

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.42

27304

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.42

32936

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.42

118952

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.42

94376

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.42

108200

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.42

256680

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

102056

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

115880

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

118952

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

115880

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

125608

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

117928

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

113320

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

145576

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

100008

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.42

114856

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.42

69288

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.42

28328

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.42

43688

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.42

82088

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.42

136872

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.42

2155688

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.42

3818664

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

107688

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

119976

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

124584

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

121000

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

133288

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

121000

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

118440

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

152232

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

105128

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.42

119464

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.42

66728

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.42

2756264

12-Dec-2017

19:40

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.42

752296

12-Dec-2017

19:40

x86

Mpdwinterop.dll

2015.130.4466.4

394416

22-Dec-2017

20:53

x64

Mpdwsvc.exe

2015.130.4466.4

6614192

22-Dec-2017

20:53

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.130.4466.4

2155184

22-Dec-2017

20:50

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.42

47272

12-Dec-2017

19:40

x64

Sqldk.dll

2015.130.4466.4

2529968

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlos.dll

2015.130.4466.4

26288

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.42

4348072

12-Dec-2017

19:40

x64

Sqltses.dll

2015.130.4466.4

9064624

22-Dec-2017

20:50

x64

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.reportingservices.authorization.dll

13.0.4466.4

79024

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

13.0.4466.4

168624

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.4466.4

1620144

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.4466.4

657584

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.4466.4

329904

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.4466.4

1071280

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532136

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532144

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.4466.4

532136

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.hybrid.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.4466.4

161968

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.4466.4

126128

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.odatawebapi.dll

13.0.4466.4

106152

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.4466.4

5959344

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420272

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420784

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4421296

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420784

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4421296

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4421296

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420784

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4421808

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420272

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.4466.4

4420784

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.4466.4

10885808

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.4466.4

98992

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.reportingservices.powerpointrendering.dll

13.0.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

13.0.4466.4

5951152

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

13.0.4466.4

245936

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll

13.0.4466.4

298160

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.4466.4

208560

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

44720

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

44720

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.reportingservices.storage.resources.dll

13.0.4466.4

48816

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

13.0.4466.4

509104

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.130.4466.4

47792

22-Dec-2017

20:52

x64

Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll

13.0.4466.4

496816

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4466.4

396976

22-Dec-2017

20:54

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.130.4466.4

391856

22-Dec-2017

20:56

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

37097136

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

56201904

22-Dec-2017

20:55

x64

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

6507696

22-Dec-2017

20:51

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

7507120

22-Dec-2017

20:52

x64

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

7007920

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

8639152

22-Dec-2017

20:54

x64

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

287408

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

310448

22-Dec-2017

20:54

x64

Reportingservicescompression.dll

2015.130.4466.4

62640

22-Dec-2017

20:54

x64

Reportingservicesemaildeliveryprovider.dll

13.0.4466.4

84656

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.4466.4

2543792

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.4466.4

108720

22-Dec-2017

20:52

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.130.4466.4

114352

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.130.4466.4

98992

22-Dec-2017

20:52

x64

Reportingservicesservice.exe

2015.130.4466.4

2573488

22-Dec-2017

20:52

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.4466.4

2709680

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

868016

22-Dec-2017

20:51

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872112

22-Dec-2017

20:57

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872104

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872112

22-Dec-2017

20:54

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

876208

22-Dec-2017

20:56

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872112

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872112

22-Dec-2017

20:53

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

880304

22-Dec-2017

20:51

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

868008

22-Dec-2017

20:53

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.4466.4

872112

22-Dec-2017

20:56

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2015.130.4466.4

3590832

22-Dec-2017

20:52

x86

Reportingserviceswmiprovider.dll

2015.130.4466.4

3663024

22-Dec-2017

20:54

x64

Rsconfigtool.exe

13.0.4466.4

1405616

22-Dec-2017

20:45

x86

Rsctr.dll

2015.130.4466.4

51376

22-Dec-2017

20:52

x86

Rsctr.dll

2015.130.4466.4

58536

22-Dec-2017

20:54

x64

Rshttpruntime.dll

2015.130.4466.4

99504

22-Dec-2017

20:52

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlrsos.dll

2015.130.4466.4

26288

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.4466.4

584368

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlserverspatial130.dll

2015.130.4466.4

732848

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

259760

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

319152

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

191664

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

227504

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

24041648

22-Dec-2017

20:50

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

32718000

22-Dec-2017

20:51

x86

Sql_shared_mr SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Smrdll.dll

13.0.4466.4

23728

22-Dec-2017

20:52

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sql_tools_extensions SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2015.130.4466.4

1311920

22-Dec-2017

20:52

x86

Ddsshapes.dll

2015.130.4466.4

135856

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtaengine.exe

2015.130.4466.4

167088

22-Dec-2017

20:52

x86

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

99504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dteparse.dll

2015.130.4466.4

109744

22-Dec-2017

20:54

x64

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

83624

22-Dec-2017

20:51

x86

Dteparsemgd.dll

2015.130.4466.4

88752

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

115888

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtepkg.dll

2015.130.4466.4

137392

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

72880

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtexec.exe

2015.130.4466.4

66736

22-Dec-2017

20:52

x86

Dts.dll

2015.130.4466.4

2632880

22-Dec-2017

20:52

x86

Dts.dll

2015.130.4466.4

3146928

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

418992

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.130.4466.4

477360

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

392368

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsconn.dll

2015.130.4466.4

492720

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

86704

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtshost.exe

2015.130.4466.4

76464

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

103088

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtslog.dll

2015.130.4466.4

120496

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

541360

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtsmsg130.dll

2015.130.4466.4

545456

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1059504

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipeline.dll

2015.130.4466.4

1279152

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

42160

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.130.4466.4

48304

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

896176

22-Dec-2017

20:45

x86

Dtswizard.exe

13.0.4466.4

895664

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

80048

22-Dec-2017

20:52

x86

Dtuparse.dll

2015.130.4466.4

87728

22-Dec-2017

20:54

x64

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

134832

22-Dec-2017

20:52

x64

Dtutil.exe

2015.130.4466.4

115376

22-Dec-2017

20:52

x86

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Exceldest.dll

2015.130.4466.4

263344

22-Dec-2017

20:54

x64

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

232624

22-Dec-2017

20:52

x86

Excelsrc.dll

2015.130.4466.4

285360

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

334512

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfiledest.dll

2015.130.4466.4

389296

22-Dec-2017

20:54

x64

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

345264

22-Dec-2017

20:52

x86

Flatfilesrc.dll

2015.130.4466.4

401584

22-Dec-2017

20:54

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

80560

22-Dec-2017

20:52

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.130.4466.4

96432

22-Dec-2017

20:54

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.4466.4

1313448

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.dll

13.0.4466.4

696496

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.tabular.dll

13.0.4466.4

763568

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.130.4466.4

2023088

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.130.4466.4

42160

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.4466.4

72368

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.astasksui.dll

13.0.4466.4

186544

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4466.4

433840

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.4466.4

433840

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4466.4

2044592

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.4466.4

2044592

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4466.4

33456

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

13.0.4466.4

33456

22-Dec-2017

20:53

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4466.4

249512

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

13.0.4466.4

249520

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.dmquerytaskui.dll

13.0.4466.4

501936

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606376

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

13.0.4466.4

606384

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.olapenum.dll

13.0.4466.4

106160

22-Dec-2017

20:51

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

138928

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.130.4466.4

150192

22-Dec-2017

20:56

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

144560

22-Dec-2017

20:52

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.130.4466.4

158896

22-Dec-2017

20:56

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

89776

22-Dec-2017

20:52

x86

Msdtssrvrutil.dll

2015.130.4466.4

101040

22-Dec-2017

20:54

x64

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

37097136

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmdlocal.dll

2015.130.4466.4

56201904

22-Dec-2017

20:55

x64

Msmdpp.dll

2015.130.4466.4

6370480

22-Dec-2017

20:52

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

6507696

22-Dec-2017

20:51

x86

Msmgdsrv.dll

2015.130.4466.4

7507120

22-Dec-2017

20:52

x64

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

7007920

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolap130.dll

2015.130.4466.4

8639152

22-Dec-2017

20:54

x64

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

287408

22-Dec-2017

20:52

x86

Msolui130.dll

2015.130.4466.4

310448

22-Dec-2017

20:54

x64

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

216752

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbdest.dll

2015.130.4466.4

264368

22-Dec-2017

20:54

x64

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

235696

22-Dec-2017

20:52

x86

Oledbsrc.dll

2015.130.4466.4

290992

22-Dec-2017

20:54

x64

Profiler.exe

2015.130.4466.4

804528

22-Dec-2017

20:45

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.130.4466.4

100528

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

107696

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqldumper.exe

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:54

x64

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresld.dll

2015.130.4466.4

28848

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

30896

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.130.4466.4

28336

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

52912

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqlscm.dll

2015.130.4466.4

61104

22-Dec-2017

20:53

x64

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

152240

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.130.4466.4

127152

22-Dec-2017

20:52

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

180912

22-Dec-2017

20:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.130.4466.4

151216

22-Dec-2017

20:52

x86

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

296624

22-Dec-2017

20:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.130.4466.4

255152

22-Dec-2017

20:51

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

558768

22-Dec-2017

20:51

x86

Xe.dll

2015.130.4466.4

626352

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

259760

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrw.dll

2015.130.4466.4

319152

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

191664

22-Dec-2017

20:51

x86

Xmlrwbin.dll

2015.130.4466.4

227504

22-Dec-2017

20:53

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

24041648

22-Dec-2017

20:50

x64

Xmsrv.dll

2015.130.4466.4

32718000

22-Dec-2017

20:51

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×