Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lync cho Microsoft 365 là một ứng dụng trên máy tính. Sau khi bạn cài đặt Lync, hãy mở ứng dụng từ máy tính của bạn như bất kỳ ứng dụng nào khác.

Người dùng Windows:

  1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  2. Trong Windows 8, hãy đi đến màn hình Bắt đầu, rồi bấm Lync 2013.

  3. Trong Windows 7, bấm Bắt đầu > Tất cả Chương trình > Microsoft Lync > Lync 2013.

  4. Nếu đây là lần đầu tiên đăng nhập, bạn chỉ cần nhập mật khẩu rồi bấm Đăng nhập.

Người dùng Mac:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×