Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn cần thêm học viên, giảng viên hoặc nhân viên mới vào nhóm tại trường của mình? Tạo liên kết hoặc mã để họ có thể tham gia nhóm của bạn chỉ trong vài bước đơn giản.

Lưu ý: Bạn phải là chủ sở hữu nhóm thì mới có thể tạo liên kết hoặc mã tham gia.

Tạo nối kết

Nếu nhóm hoặc kênh là riêng tư (có biểu tượng khóa), bạn sẽ không thể chia sẻ liên kết. Nếu ai đó mở liên kết, họ sẽ có thể yêu cầu tham gia. 

Để tạo liên kết nhóm:

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Chọn Teams. Dẫn hướng đến nhóm mà bạn muốn tạo liên kết.

 3. Bên cạnh tên nhóm của bạn, chọn Tùy chọn khác ... >Nhận liên kết tới nhóm.

  Nhận liên kết đến nhóm từ menu Xem thêm tùy chọn

 4. Chọn Sao chép, sau đó gửi liên kết đến học viên hoặc đồng nghiệp của bạn.

  Sao chép liên kết vào nhóm

Tạo mã tham gia

Không giống như các liên kết nhóm, mã tham gia cho phép ai đó tham gia nhóm của bạn ngay lập tức. Họ sẽ không phải gửi yêu cầu tham gia. Bạn có thể sử dụng mã nối bao nhiêu lần tùy thích.

Để tạo mã tham gia:

 1. Mở Microsoft Teams.

 2. Chọn Teams. Điều hướng đến nhóm mà bạn muốn tạo mã.

 3. Bên cạnh tên nhóm, chọn Tùy chọn khác ... >Quản lý nhóm.

 4. Chọn Cài đặt và cuộn xuống đến Mã nhóm.

  Mã nhóm trong nhóm Cài đặt

 5. Chọn Tạo, sau đó sao chép mã để gửi mã hoặc viết lên bảng.

Tham gia nhóm bằng liên kết hoặc mã

Để tham gia nhóm bằng liên kết, hãy dán liên kết vào trình duyệt web bất kỳ.

Để tham gia nhóm bằng mã:

 1. Chọn biểu Teams của bạn trong thanh ứng dụng, sau đó chọn Tham gia hoặc tạo nhóm.

  Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm

 2. Đi tới Tham gia nhóm bằng mã, dán mã vào hộp và chọn Tham gia.

  Nhập mã nhóm trong ô cập nhật Tham gia nhóm bằng mã

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×