Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này là dành cho Microsoft .NET Framework để vô hiệu hoá RC4 trong Transport Layer Security (TLS) thông qua sửa đổi sổ đăng ký hệ thống. Sử dụng RC4 trong TLS có thể cho phép kẻ tấn công thực hiện cuộc tấn công người trong trung và khôi phục văn bản thuần từ khóa mã hóa.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành một tư vấn về vấn đề này cho các chuyên gia CNTT về bảo mật. Tư vấn bảo mật chứa thông tin bổ sung liên quan đến vấn đề bảo mật. Để xem tư vấn bảo mật, hãy truy cập trang web sau của Microsoft:

https://technet.microsoft.com/security/advisory/2960358

Thông tin

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin cụ thể cho bản Cập Nhật riêng như URL tải xuống, điều kiện tiên quyết và khoá chuyển đổi dòng lệnh.

Microsoft .NET Framework 4.5.x

 • 2954853 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2898850 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 và .NET Framework 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2898849 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, .NET Framework 4.5.1 và .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2938782 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5 và .NET Framework 4.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 4

 • 2938780 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 2898851 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5

 • 2898847 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 13 tháng 4 năm 2014

 • 2898845 mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 13 tháng 4 năm 2014

Thông tin thay thế bản cập nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi bản Cập Nhật cụ thể có trong bài viết cơ sở kiến thức tương ứng với bản cập nhật này.

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

MSIPatchRegFix-AMD64.exe

5011CB29B096FB674A4795EE8FC2F7FDAD33863A

BA62C33DD90ECC3C945AE4F52EEEB2FA07D2C53FB975263B483D09D80F02230D

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP40-KB2938780-IA64.exe

297676E74C7440D3DDDF98177E7E1E26F220803F

E91817C26CB5E7599ECBDDB545C693617B64097994226AE51EDB85019B801A09

NDP40-KB2938780-x64.exe

E4D1A0D4AE723AF8D5376FDEB76C259521933545

60AE1FF5A2EB5C5F7DDF6BEABCF758DE8C1239189503D081BF46C1FB2BC2AFD7

NDP40-KB2938780-x86.exe

971653D2303EF6466ED4FB0BEC275ED063417A65

BF08066E4C54CEC4023063EEB00B1DD0C0CCFCA2D440DEBD32FC9BECBE8BBAA8

NDP45-KB2938782-x64.exe

67CF3CCCCC0E3123C393ADA8DA0FC0DA94BFC2B4

274656EFC86750F75BC61FD874B87C1D3657B0B85539E65718011AC11AD65926

NDP45-KB2938782-x86.exe

15ADFB777EAB16BA0DE504E931A0497873E832AA

CA38E988FE5304CD523A1D99E1DB568260ACCD8E76830D6971EB1FA7D3D3F174

NDP45-KB2954853-x64.exe

60309795612C6FCC1AE546F2112BAB46B5956482

9C1E1152F116F70F69DADCC0970061ABB5F3D3501FD897472EA4A252D9CCDA1D

NDP45-KB2954853-x86.exe

F95548229DAA73F892F95460A55F7FB5013880B9

154B564B3BCB53FC66F37184D0C4F24C009A1398912EADA3D5E9C469645D68C5

Windows6.1-KB2898851-ia64.msu

55A3C6E8EA23D9F290FF82B9D84AB3DBE61D55EF

5D6A495D7F48F5E883E3BDA2A6EC1AA4BC5C07728011A3AC17CB0FD16542BC38

Windows6.1-KB2898851-x64.msu

37F0780A032414C1FC6A98A274C319564546716F

32FDCA45B01963615BDF4C117CE478057756655B4CDE1566EA009B7B39C00EB8

Windows6.1-KB2898851-x86.msu

EA3CF0EC225DDA4687B928F8B1F239C41A4AF766

2C8B2554189E2FE1541BFB6442122FBC82FDCFB733937DE19CB0F16948CFC3D7

Windows8-RT-KB2898849-x64.msu

12C2CFBE2EAA49352A94961B46BC5E361B7C30E4

15DECE59F3A4231ACA65BEC64E8130CC07AEE0E41FF10E69C384111AFCF8B452

Windows8-RT-KB2898849-x86.msu

657166018CD2C1441653D8965E299805A0C11967

D731E65D9F523D82CA4868BD85AA7858E7EAC91A066CAB09745F70DCF4B7810A

Windows8.1-KB2898847-x64.msu

8E0232C90FC7C7FE06F319AF2EA7BA3F59AF77D0

30ED55E167948E349D255029F450A7BDAF76FEF6BD3C58B8190EF40DB3C1D13D

Windows8.1-KB2898847-x86.msu

99232A522BF0585D757107571D7C2E56A943E3AC

60DAC5729C4D8460D1CBCF228FDD824426053B0830267DC82CB85F9D3CCA8BB6

Windows8.1-KB2898850-x64.msu

9FFDFDEAC9011569D1B14CF2DBF926257C50186D

1A605C26FD560E15134F5C39452EBAD54697C8E67999FFE86A9DD1C3992AF7BF

Windows8.1-KB2898850-x86.msu

8F023B22DD2B9D9DA9F6984979D8ECA6018C14CA

DA11BF3460725BCEFF217EE6DD8FB202AD39182C07E05707DE776192C6E1DB4BÁp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×