Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 1 (SP1) cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho phiên bản Hoa Kỳ và phiên bản Vương Quốc Anh của Microsoft Office Accounting Professional 2009 và Microsoft Office Accounting Express 2009. Gói dịch vụ này cũng bao gồm các cải thiện và cải thiện hiệu suất.

Thông tin Bổ sung

Thông tin về gói dịch vụ

Các vấn đề về bản sửa lỗi gói dịch vụ này

Để biết thêm thông tin về các sự cố mà bản sửa lỗi gói dịch vụ này và về các tính năng mà gói dịch vụ này thêm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

959058 Mô tả về các vấn đề đã được khắc phục trong Microsoft Office Accounting 2009 Service Pack 1 for Accounting Professional 2009 và for Accounting Express 2009

Làm thế nào để có được và cài đặt gói dịch vụ

Máy khách và các gói dịch vụ quản trị hiện đã sẵn dùng để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft. Các hướng dẫn cài đặt và chiến lược triển khai cho các gói dịch vụ này cũng sẵn dùng. Để tải xuống các gói dịch vụ này, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=4e8aa62e-07ca-41fc-b8e4-3fb2d338775b

Làm thế nào để xác định xem đã cài đặt gói dịch vụ hay chưa

Gói dịch vụ này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.

Đối với phiên bản Hoa Kỳ của Accounting Professional 2009 và Accounting Express 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

AddressParser.dll

4.0.2325.0

12KB

25-Nov-08

15:00

DataMigration.dll

4.0.2325.0

92KB

25-Nov-08

15:00

DbUpgradeResources.dll

4.0.2325.0

15,720KB

25-Nov-08

15:11

enumscriptresource.dll

4.0.2325.0

160KB

25-Nov-08

15:11

ExecuteRestricted.exe

4.0.2325.0

40KB

25-Nov-08

15:02

ImportExport.dll

4.0.2325.0

56KB

25-Nov-08

15:00

lasba.dll

4.0.2325.0

32KB

25-Nov-08

15:00

lasba07.dll

4.0.2325.0

32KB

25-Nov-08

15:00

Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll

4.0.2325.0

32KB

25-Nov-08

15:02

Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll

4.0.2325.0

36KB

25-Nov-08

14:57

Microsoft.SBA.OfficeLive.dll

4.0.2325.0

224KB

25-Nov-08

15:00

MigrationInterface.dll

4.0.2325.0

9KB

25-Nov-08

15:00

MoneyMigrationWrapper.dll

4.0.2325.0

367KB

25-Nov-08

15:00

MPAClientEx.dll

4.0.2325.0

392KB

25-Nov-08

14:57

msfdpb.dll

4.0.2325.0

445KB

25-Nov-08

15:02

MSIDCRL.Managed.dll

4.0.2325.0

200KB

25-Nov-08

14:57

NameParser.dll

4.0.2325.0

12KB

25-Nov-08

15:00

OFXDriver.dll

4.0.2325.0

108KB

25-Nov-08

15:02

OFXObjects.dll

4.0.2325.0

135KB

25-Nov-08

15:02

PayrollIntegrator.exe

4.0.2325.0

17KB

25-Nov-08

15:04

PidGen.dll

4.0.2325.0

40KB

25-Nov-08

14:57

ProductActivationWrapper.dll

4.0.2325.0

40KB

25-Nov-08

15:00

SBA.exe

4.0.2325.0

84KB

25-Nov-08

15:05

SBAAccountantHost.exe

4.0.2325.0

328KB

25-Nov-08

15:02

SBAAPI.dll

4.0.2325.0

5,636KB

25-Nov-08

15:14

SBAAPIENUS.dll

4.0.2325.0

56KB

25-Nov-08

15:04

SBAAPIProxy.dll

4.0.2325.0

15KB

25-Nov-08

14:59

SBAComponents.dll

4.0.2325.0

6KB

25-Nov-08

15:11

SBACryptoServices.dll

4.0.2325.0

10KB

25-Nov-08

14:57

SBAECOMM.dll

4.0.2325.0

152KB

25-Nov-08

15:14

SBAMasterDataWriter.dll

4.0.2325.0

124KB

25-Nov-08

15:14

SBAPAYROLL.dll

4.0.2325.0

84KB

25-Nov-08

15:14

sbaprint.dll

4.0.2325.0

58KB

25-Nov-08

15:14

SBAReporting.dll

4.0.2325.0

1,044KB

25-Nov-08

15:14

SBAReportingBitmap.dll

4.0.2325.0

11,016KB

25-Nov-08

14:58

SBAReportingEnUS.dll

4.0.2325.0

6KB

25-Nov-08

15:04

SBAResources.dll

4.0.2325.0

1,784KB

25-Nov-08

15:14

SbaSmartDoc.dll

4.0.2325.0

36KB

25-Nov-08

15:02

SbaSmartDocumentShim.dll

4.0.2325.0

56KB

25-Nov-08

15:02

SBASpreadsheetML.dll

4.0.2325.0

108KB

25-Nov-08

14:58

SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll

4.0.2325.0

356KB

25-Nov-08

14:58

SBASQM.dll

4.0.2325.0

52KB

25-Nov-08

15:14

SBAUI.dll

4.0.2325.0

17,156KB

25-Nov-08

15:14

SBAUI.XmlSerializers.dll

4.0.2325.0

60KB

25-Nov-08

15:14

sbauienus.dll

4.0.2325.0

1,704KB

25-Nov-08

15:05

Lưu ý Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ này nếu bạn có phiên bản mới hơn của các tệp được liệt kê trong bảng này.

Đối với phiên bản Vương Quốc Anh của Accounting Professional 2009 và Accounting Express 2009

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

AddressParser.dll

4.0.2325.0

12 KB

39777

0.846527778

BACSDriver.dll

4.0.2325.0

136 KB

39777

0.850694444

DataMigration.dll

4.0.2325.0

92 KB

39777

0.846527778

DbUpgradeResources.dll

4.0.2325.0

18.952 KB

39777

0.857638889

enumscriptresource.dll

4.0.2325.0

176 KB

39777

0.857638889

ExecuteRestricted.exe

4.0.2325.0

40 KB

39777

0.847222222

ImportExport.dll

4.0.2325.0

56 KB

39777

0.846527778

Microsoft.BusinessSolutions.PayrollCalculator.Common.dll

4.0.2325.0

32 KB

39777

0.847916667

Microsoft.Office.Accounting.Core.Common.dll

4.0.2325.0

36 KB

39777

0.844444444

Microsoft.SBA.OfficeLive.dll

4.0.2325.0

224 KB

39777

0.846527778

MigrationInterface.dll

4.0.2325.0

9 KB

39777

0.846527778

MPAClientEx.dll

4.0.2325.0

392 KB

39777

0.844444444

msfdpb.dll

4.0.2325.0

445 KB

39777

0.847222222

MSIDCRL.Managed.dll

4.0.2325.0

200 KB

39777

0.844444444

NameParser.dll

4.0.2325.0

12 KB

39777

0.846527778

OFXDriver.dll

4.0.2325.0

108 KB

39777

0.847916667

OFXObjects.dll

4.0.2325.0

135 KB

39777

0.847916667

PidGen.dll

4.0.2325.0

40 KB

39777

0.844444444

ProductActivationWrapper.dll

4.0.2325.0

40 DB

39777

0.846527778

SBA.exe

4.0.2325.0

84 KB

39777

0.850694444

SBAAccountantHost.exe

4.0.2325.0

328 KB

39777

0.847222222

SBAAPI.dll

4.0.2325.0

5.572 KB

39777

0.859027778

SBAAPIEnGB.dll

4.0.2325.0

208 KB

39777

0.859027778

SBAAPIProxy.dll

4.0.2325.0

15 KB

39777

0.845833333

SBAComponents.dll

4.0.2325.0

8 KB

39777

0.857638889

SBACryptoServices.dll

4.0.2325.0

10 KB

39777

0.844444444

SBAECOMM.dll

4.0.2325.0

148 KB

39777

0.859027778

SBAImportEnGB.dll

4.0.2325.0

524 KB

39777

0.851388889

sbak.dll

4.0.2325.0

5 KB

39777

0.846527778

sbakb.dll

4.0.2325.0

5 KB

39777

0.846527778

SBAMasterDataWriter.dll

4.0.2325.0

124 KB

39777

0.846527778

SBAOnline.AlbanyOperationHandler.dll

4.0.2325.0

9 KB

39777

0.851388889

SBAOnline.SBAOperationHandler.dll

4.0.2325.0

24 KB

39777

0.851388889

SBAOnline.SignUpWizardResources.dll

4.0.2325.0

40 KB

39777

0.851388889

SBAOnline.SubscriptionSignup.dll

4.0.2325.0

108 KB

39777

0.851388889

SBAPAYROLL.dll

4.0.2325.0

80 KB

39777

0.845138889

sbaprint.dll

4.0.2325.0

53 KB

39777

0.846527778

SBAReporting.dll

4.0.2325.0

1.048 KB

39777

0.859027778

SBAReportingBitmap.dll

4.0.2325.0

11.106 KB

39777

0.845138889

SBAReportingBitmap.resources.dll

4.0.2325.0

7.952 KB

39777

0.851388889

SBAReportingEnGB.dll

4.0.2325.0

1.224 KB

39777

0.859027778

SBAResources.dll

4.0.2325.0

1.720 KB

39777

0.859027778

SBAResources.EnGB.dll

4.0.2325.0

324 KB

39777

0.859027778

SbaSmartDoc.dll

4.0.2325.0

36 KB

39777

0.847916667

SbaSmartDocumentShim.dll

4.0.2325.0

56 KB

39777

0.847916667

SBASpreadsheetML.dll

4.0.2325.0

108 KB

39777

0.845138889

SBASpreadsheetML.XmlSerializers.dll

4.0.2325.0

356 KB

39777

0.845138889

SBASQM.dll

4.0.2325.0

48 KB

39777

0.859027778

SBAUI.dll

4.0.2325.0

17.408 KB

39777

0.859027778

SBAUI.XmlSerializers.dll

4.0.2325.0

60 KB

39777

0.859027778

sbauiengb.dll

4.0.2325.0

3.076 KB

39777

0.859027778

SBAUIUpgradeResourcesEnGB.dll

4.0.2325.0

500 KB

39777

0.850694444

SbaWatson.dll

4.0.2325.0

49 KB

39777

0.846527778

SbaWatson.XmlSerializers.dll

4.0.2325.0

19 KB

39777

0.847222222

SbaXmlRequestHandler.dll

4.0.2325.0

44 KB

39777

0.845833333

SBPAPI.dll

4.0.2325.0

528 KB

39777

0.859027778

SBPAPIENGB.dll

4.0.2325.0

452 KB

39777

0.859027778

SBPReporting.dll

4.0.2325.0

656 KB

39777

0.848611111

SBPReportingEnGB.dll

4.0.2325.0

2.164 KB

39777

0.851388889

SBPResources.dll

4.0.2325.0

244 KB

39777

0.848611111

SBPResourcesEnGB.dll

4.0.2325.0

204 KB

39777

0.851388889

sbpui.dll

4.0.2325.0

944 KB

39777

0.859027778

sbpuiengb.dll

4.0.2325.0

1.828 KB

39777

0.859027778

serialsdk.dll

4.0.2325.0

592 KB

39777

0.845833333

serialsdkEnGB.dll

4.0.2325.0

184 KB

39777

0.852083333

utlsrf06.dll

4.0.2325.0

61 KB

39777

0.846527778

PayPal.resources.dll

4.0.2325.0

228 KB

39777

0.85

PayPalResources.resources.dll

4.0.2325.0

4 KB

39777

0.85

PayPalWordAddin.resources.dll

4.0.2325.0

92 KB

39777

0.85

SBAAPI.resources.dll

4.0.2325.0

15 KB

39777

0.85

SbaPrintResource.dll

4.0.2325.0

49 KB

39777

0.85

SBAReporting.resources.dll

4.0.2325.0

52 KB

39777

0.85

SBAResources.resources.dll

4.0.2325.0

88 KB

39777

0.85

SBAUI.resources.dll

4.0.2325.0

10.620 KB

39777

0.850694444

Lưu ý Bạn không cần phải cài đặt gói dịch vụ này nếu bạn có phiên bản mới hơn của các tệp được liệt kê trong bảng này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×