Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS06-040. Bản tin bảo mật có tất cả các thông tin liên quan về bản cập nhật bảo mật. Thông tin này bao gồm thông tin bản kê tệp và tuỳ chọn triển khai. Để xem toàn bộ bản tin bảo mật, hãy ghé thăm web site sau của Microsoft:

T HÔ N G T I N T HÊ M

Các vấn đề đã xác định

Người dùng đã cài đặt phiên bản gốc của bản cập nhật bảo mật 921883 (bản tin bảo mật MS06-040) có thể bị ảnh hưởng bởi một vấn đề liên quan đến các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau, như Microsoft Business Solutions - Navision 3.70. Vấn đề này xảy ra sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 trên máy tính đang chạy các ứng dụng 32 bit trong các hệ điều hành sau:

  • Các phiên bản 64 bit và 32 bit của Microsoft Windows Server 2003 với Gói Dịch vụ 1 (SP1)

  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Vấn đề này được giải quyết trong phiên bản cập nhật bảo mật được phát hành vào ngày 12/09/2006. Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

924054 Các chương trình yêu cầu nhiều bộ nhớ kề nhau có thể hỏng sau khi bạn cài đặt bản cập nhật bảo mật 921883 (MS06-040) trên máy tính chạy trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 1 hoặc máy tính chạy trên Windows XP Professional x64-Edition (Bài viết này có thể chứa liên kết tới nội dung tiếng Anh (chưa được dịch)).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×