Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

13 tháng năm 2013 Bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hành lại và chứa các tệp Cập Nhật. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật Cập nhật này.

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền trên hệ thống máy khách nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted bằng cách sử dụng trình duyệt web có thể chạy XAML (Xbap).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-052. Bạn có thể xem bản tin bảo mật hoàn toàn bằng một trong các website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: giải pháp vi-rút và bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center:

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304166

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Để biết thông tin về chuyển các lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Khoá chuyển đổi dòng lệnh 2844699 cho Microsoft .NET Framework gói cập nhật bảo mật

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật trừ khi các tập tin đang được Cập Nhật được khoá hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

20-Jan-2012

11:21

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:21

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:03

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

61,440

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:04

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

16-Apr-2009

06:05

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:05

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:07

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:08

system.configuration.dll

2.0.50727.4246

425,984

21-Jul-2013

22:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

20-Jan-2012

11:21

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:21

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Apr-2009

06:05

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:05

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

16-Apr-2009

06:08

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.4246

745,472

21-Jul-2013

22:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

20-Jan-2012

11:21

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

20-Jan-2012

11:21

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

229,376

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

176,128

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

16-Apr-2009

06:05

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

16-Apr-2009

06:06

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

151,552

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:08

system.xml.dll

2.0.50727.4246

2,052,096

21-Jul-2013

22:58

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

24-May-2013

17:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:13

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:18

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

61,440

24-May-2013

17:37

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:53

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:57

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

24-May-2013

18:03

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

18:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

18:17

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

09-Sep-2011

11:26

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

12-Sep-2011

11:02

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

13-Jan-2012

20:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

12-Sep-2011

11:02

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

12-Sep-2011

11:03

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

17:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:13

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:18

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

24-May-2013

17:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:53

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

17:57

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

24-May-2013

18:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

18:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

24-May-2013

18:17

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

09-Sep-2011

11:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

12-Sep-2011

11:02

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

12-Sep-2011

11:02

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

12-Sep-2011

11:03

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

24-May-2013

17:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

24-May-2013

17:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

24-May-2013

17:19

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

24-May-2013

17:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

229,376

24-May-2013

17:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

24-May-2013

17:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

24-May-2013

17:53

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

24-May-2013

17:57

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

176,128

24-May-2013

18:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

24-May-2013

18:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

24-May-2013

18:17

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

09-Sep-2011

11:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

12-Sep-2011

11:02

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

151,552

13-Jan-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

12-Sep-2011

11:02

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

12-Sep-2011

11:03

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:59

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.4246

425,984

21-Jul-2013

22:58

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.4246

745,472

21-Jul-2013

22:58

system.xml.dll

2.0.50727.4246

2,052,096

21-Jul-2013

22:58

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:06

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

61,440

20-Jan-2012

11:22

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:07

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:23

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

16-Apr-2009

06:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:24

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:25

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:26

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:12

system.configuration.dll

2.0.50727.4246

425,984

21-Jul-2013

22:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:06

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Jan-2012

11:22

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:23

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Apr-2009

06:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:24

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:25

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Jan-2012

11:26

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

16-Apr-2009

06:12

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.4246

745,472

21-Jul-2013

22:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:06

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

229,376

20-Jan-2012

11:22

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

176,128

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

20-Jan-2012

11:23

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

16-Apr-2009

06:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

16-Apr-2009

06:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

151,552

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

20-Jan-2012

11:24

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:25

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

20-Jan-2012

11:26

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:12

system.xml.dll

2.0.50727.4246

2,052,096

21-Jul-2013

22:58

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:57

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:58

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:58

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

13-Jan-2012

20:07

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:07

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

15-Nov-2011

15:03

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

61,440

13-Jan-2012

20:08

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

15-Nov-2011

21:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:09

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

15-Nov-2011

15:04

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

15-Nov-2011

21:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:10

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:11

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:11

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:12

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

57,344

13-Jan-2012

20:12

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:12

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:13

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

15-Nov-2011

21:43

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

15-Nov-2011

21:43

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:07

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

15:03

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

13-Jan-2012

20:08

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

21:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:09

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

15-Nov-2011

15:04

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

21:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:10

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:11

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:11

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:12

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

13-Jan-2012

20:12

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:12

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

13-Jan-2012

20:13

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

15-Nov-2011

21:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

15-Nov-2011

21:43

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

13-Jan-2012

20:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

13-Jan-2012

20:07

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

15-Nov-2011

15:03

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

229,376

13-Jan-2012

20:08

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

15-Nov-2011

21:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

176,128

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

13-Jan-2012

20:09

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

15-Nov-2011

15:04

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

15-Nov-2011

21:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

151,552

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:10

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

13-Jan-2012

20:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

159,744

13-Jan-2012

20:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

163,840

13-Jan-2012

20:12

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

217,088

13-Jan-2012

20:12

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:12

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

155,648

13-Jan-2012

20:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

15-Nov-2011

21:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

15-Nov-2011

21:43

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:59

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thống

Chi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.4246

425,984

21-Jul-2013

22:52

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.4246

745,472

21-Jul-2013

22:52

system.xml.dll

2.0.50727.4246

2,052,096

21-Jul-2013

22:52

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:11

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:11

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

16-Apr-2009

06:13

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Apr-2009

06:14

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:15

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

16-Apr-2009

06:16

system.configuration.dll

2.0.50727.4246

425,984

21-Jul-2013

22:58

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:11

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:11

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Apr-2009

06:13

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:14

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Apr-2009

06:15

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

16-Apr-2009

06:16

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.4246

745,472

21-Jul-2013

22:58

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Apr-2009

06:11

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

16-Apr-2009

06:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

16-Apr-2009

06:14

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:15

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

16-Apr-2009

06:16

system.xml.dll

2.0.50727.4246

2,052,096

21-Jul-2013

22:58

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:49

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:49

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:49

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Aug-2010

14:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

16-Aug-2010

14:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

53,248

16-Aug-2010

14:31

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

49,152

20-Aug-2010

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Aug-2010

06:44

system.configuration.resources.dll

2.0.50727.4016

45,056

20-Aug-2010

06:45

system.configuration.dll

2.0.50727.7035

425,984

21-Jul-2013

22:59

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Aug-2010

14:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

16-Aug-2010

14:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

40.960

16-Aug-2010

14:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Aug-2010

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

36,864

20-Aug-2010

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.4016

32,768

20-Aug-2010

06:45

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7035

745,472

21-Jul-2013

22:59

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Aug-2010

14:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

167,936

16-Aug-2010

14:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

184,320

16-Aug-2010

14:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

172,032

20-Aug-2010

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

20-Aug-2010

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.4016

147,456

20-Aug-2010

06:45

system.xml.dll

2.0.50727.7035

2,052,096

21-Jul-2013

22:59Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 2.0 gói dịch vụ 2 khi sử dụng:

    • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

    • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×