Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép từ chối dịch vụ.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS13-082. Bạn có thể xem bản tin bảo mật hoàn toàn bằng một trong các website sau của Microsoft:

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Xem các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi bản cập nhật Microsoft .NET Framework này.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu hệ thống khởi động lại sau khi bạn áp dụng trừ khi tệp được Cập Nhật được khoá hoặc sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.6407

569,344

10-Jul-2013

22:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6407

1,282,048

10-Jul-2013

22:08

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.6407

569,344

10-Jul-2013

22:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6407

1,282,048

10-Jul-2013

22:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.7057

569,344

10-Jul-2013

22:12

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7057

1,282,048

10-Jul-2013

22:12

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.7057

569,344

10-Jul-2013

22:12

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7057

1,282,048

10-Jul-2013

22:12

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.6407

491,520

10-Jul-2013

22:09

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6407

1,282,048

10-Jul-2013

22:09

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.6407

569,344

10-Jul-2013

22:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6407

1,282,048

10-Jul-2013

22:08

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.6407

569,344

10-Jul-2013

22:08

system.web.extensions.dll

3.5.30729.6407

1,282,048

10-Jul-2013

22:08

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.7057

491,520

10-Jul-2013

22:12

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7057

1,282,048

10-Jul-2013

22:12

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.7057

569,344

10-Jul-2013

22:12

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7057

1,282,048

10-Jul-2013

22:12

system.servicemodel.web.dll

3.5.594.7057

569,344

10-Jul-2013

22:12

system.web.extensions.dll

3.5.30729.7057

1,282,048

10-Jul-2013

22:12Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×