Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu người dùng truy cập một trang web được thiết kế đặc biệt hoặc một trang web có chứa nội dung web được thiết kế đặc biệt.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-009. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-009 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: giải pháp vi-rút và bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để loại bỏ bản cập nhật này, sử dụng mục Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình hoặc sử dung mục chương trình và Tính năng trong Pa-nen Điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ


Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

28-Aug-2013

16:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

28-Aug-2013

17:07

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

28-Aug-2013

17:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

big5.nlp

Không áp dụng

66,728

19-Jul-2013

19:43

bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

19-Jul-2013

19:43

ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

19-Jul-2013

19:43

mscorlib.dll

2.0.50727.8000

4,554,752

24-Oct-2013

04:38

normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

19-Jul-2013

19:44

normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

19-Jul-2013

19:44

normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

19-Jul-2013

19:44

normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

19-Jul-2013

19:44

normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

19-Jul-2013

19:44

prc.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:44

prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:44

sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

19-Jul-2013

19:44

sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

19-Jul-2013

19:44

xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

19-Jul-2013

19:44

mscordacwks.dll

2.0.50727.8000

990,360

24-Oct-2013

04:38

mscorwks.dll

2.0.50727.8000

5,943,960

24-Oct-2013

04:38

sos.dll

2.0.50727.8000

389,768

24-Oct-2013

04:38

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

Không áp dụng

66,728

19-Jul-2013

19:44

bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

19-Jul-2013

19:44

ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

19-Jul-2013

19:44

mscorlib.dll

2.0.50727.8000

4,571,136

24-Oct-2013

04:39

normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

19-Jul-2013

19:45

normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

19-Jul-2013

19:45

normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

19-Jul-2013

19:45

normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

19-Jul-2013

19:45

normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

19-Jul-2013

19:45

prc.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:45

prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:45

sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

19-Jul-2013

19:45

sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

19-Jul-2013

19:45

xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

19-Jul-2013

19:46

mscordacwks.dll

2.0.50727.8000

1,757,336

24-Oct-2013

04:39

mscorwks.dll

2.0.50727.8000

10,007,192

24-Oct-2013

04:39

sos.dll

2.0.50727.8000

486,024

24-Oct-2013

04:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

352,256

28-Aug-2013

16:57

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

425,984

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

28-Aug-2013

17:08

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

28-Aug-2013

17:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

331,776

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

315,392

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

348,160

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

319,488

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

290,816

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

311,296

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

303,104

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

307,200

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

299,008

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.7905

278,528

23-Aug-2013

18:26

big5.nlp

Không áp dụng

66,728

19-Jul-2013

19:43

bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

19-Jul-2013

19:43

ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

19-Jul-2013

19:43

mscorlib.dll

2.0.50727.8000

4,554,752

24-Oct-2013

04:38

normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

19-Jul-2013

19:44

normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

19-Jul-2013

19:44

normnfd.nlp

Không áp dụng

39.284

19-Jul-2013

19:44

normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

19-Jul-2013

19:44

normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

19-Jul-2013

19:44

prc.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:44

prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

19-Jul-2013

19:44

sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

19-Jul-2013

19:44

sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

19-Jul-2013

19:44

xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

19-Jul-2013

19:44

mscordacwks.dll

2.0.50727.8000

990,360

24-Oct-2013

04:38

mscorwks.dll

2.0.50727.8000

5,943,960

24-Oct-2013

04:38

sos.dll

2.0.50727.8000

389,768

24-Oct-2013

04:38Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8.1

    • Windows Server 2012 R2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×