Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu tệp đặc biệt crafted được mở trong phiên bản Microsoft Office bị ảnh hưởng.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-017. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-017 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật bảo mật này

Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có Microsoft Office 2013 hoặc Office 2013 RT cài đặt trên máy tính.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Xem tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows để biết thêm thông tin.

Thông tin về việc loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này, sử dụng mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình hoặc sử dụng chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển.

Lưu ý Khi bạn loại bỏ bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể được nhắc đưa đĩa có Microsoft Office. Ngoài ra, bạn có thể không có tuỳ chọn dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này mục Thêm hoặc loại bỏ chương trình hoặc chương trình và tính năng mục trong bảng điều khiển. Có nhiều nguyên nhân của vấn đề này.

Xem thông tin về khả năng gỡ cài đặt bản Cập Nhật Office để biết thêm thông tin.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật 2827224.

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của Office 2013

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Bibform.xml_1025

106,100

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1028

96,804

21-Mar-2014

07:04

Bibform.xml_1029

112,512

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1031

114,240

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1032

114,340

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1033

111,310

19-Mar-2014

10:57

Bibform.xml_1036

114,844

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1037

106,424

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1038

112,560

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1040

112,426

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1041

97,202

21-Mar-2014

07:02

Bibform.xml_1042

97,630

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1043

113,208

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1046

111,828

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1049

112,712

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1051

111,034

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1062

114,514

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_1066

113,620

21-Mar-2014

07:03

Bibform.xml_2052

96,830

21-Mar-2014

07:04

Bibform.xml_3082

114,930

21-Mar-2014

07:02

Calligra.dll

15.0.4545.1000

279,752

21-Mar-2014

07:04

Document_parts.dot_1025

3,633,666

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1026

3,637,449

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1028

3,627,311

21-Mar-2014

07:04

Document_parts.dot_1029

3,618,985

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1030

3,608,062

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1031

3,603,386

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1032

3,653,167

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1035

3,603,428

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1036

3,619,560

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1037

3,629,591

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1038

3,604,785

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1040

3,599,032

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1041

3,636,899

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1042

3,628,333

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1043

3,601,853

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1044

3,608,018

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1045

3,609,394

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1046

3,617,732

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1048

3,617,400

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1049

3,646,588

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1050

3,607,442

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1051

3,613,567

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1053

3,609,521

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1054

3,653,990

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1055

3,607,036

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1057

3,609,041

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1058

3,649,803

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1060

3,604,721

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1061

3,604,130

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1062

3,611,384

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1063

3,622,044

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1066

3,631,479

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1081

3,644,334

21-Mar-2014

07:02

Document_parts.dot_1086

3,604,931

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_1087

3,634,700

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_2052

3,615,970

21-Mar-2014

07:04

Document_parts.dot_2070

3,613,701

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_2074

3,617,809

21-Mar-2014

07:03

Document_parts.dot_3082

3,612,006

21-Mar-2014

07:02

Msword.olb

15.0.4603.1000

924,832

19-Mar-2014

10:56

Pdfreflow.exe

15.0.4599.1000

9,596,592

19-Mar-2014

10:56

Winword.exe

15.0.4605.1001

1,922,720

19-Mar-2014

10:56

Winword.veman.xml

342

19-Mar-2014

10:56

Wordicon.exe

15.0.4553.1000

3,015,336

19-Mar-2014

10:54

Wordcnv.dll

15.0.4605.1001

6,314,656

19-Mar-2014

10:55

Wordcnv.exe

15.0.4454.1000

22,096

19-Mar-2014

10:55

Wordcnvpxy.cnv

15.0.4454.1000

25,168

19-Mar-2014

10:55

Wwintl.dll.idx_dll_1026

15.0.4567.1000

107,688

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1029

15.0.4454.1000

107,584

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1030

15.0.4442.1000

105,072

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1032

15.0.4448.1000

106,560

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1035

15.0.4442.1000

108,144

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1038

15.0.4448.1000

107,088

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1044

15.0.4442.1000

106,112

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1045

15.0.4442.1000

108,656

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1048

15.0.4567.1000

108,200

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1050

15.0.4463.1000

109,632

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1051

15.0.4466.1000

108,096

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1053

15.0.4442.1000

105,072

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1054

15.0.4454.1000

106,048

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1055

15.0.4553.1000

108,712

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1057

15.0.4481.1000

107,584

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1058

15.0.4454.1000

107,600

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1060

15.0.4466.1000

107,584

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1061

15.0.4463.1000

107,600

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1062

15.0.4466.1000

109,632

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1063

15.0.4463.1000

108,096

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1066

15.0.4481.1000

108,624

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_1081

15.0.4442.1000

106,608

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1086

15.0.4481.1000

107,584

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_1087

15.0.4466.1000

104,000

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll.idx_dll_2070

15.0.4442.1000

109,168

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll.idx_dll_2074

15.0.4463.1000

108,624

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1025

15.0.4567.1000

938,144

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1026

15.0.4567.1000

988,320

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1028

15.0.4567.1000

828,064

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1029

15.0.4567.1000

1,056,416

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1030

15.0.4567.1000

896,672

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1031

15.0.4567.1000

984,224

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1032

15.0.4567.1000

1,122,464

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1033

15.0.4567.1000

785,056

19-Mar-2014

10:55

Wwintl.dll_1035

15.0.4567.1000

916,128

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1036

15.0.4567.1000

1,040,032

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1037

15.0.4567.1000

928,416

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1038

15.0.4567.1000

1,077,920

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1040

15.0.4567.1000

936,608

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1041

15.0.4567.1000

995,488

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1042

15.0.4567.1000

994,976

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1043

15.0.4567.1000

923,296

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1044

15.0.4567.1000

905,376

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1045

15.0.4567.1000

1,034,912

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1046

15.0.4567.1000

940,704

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1048

15.0.4567.1000

1,078,432

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1049

15.0.4567.1000

961,184

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1050

15.0.4567.1000

938,144

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1051

15.0.4567.1000

1,074,336

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1053

15.0.4567.1000

903,840

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1054

15.0.4567.1000

924,320

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1055

15.0.4567.1000

1,031,840

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1057

15.0.4569.1503

857,760

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1058

15.0.4567.1000

967,840

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1060

15.0.4567.1000

961,696

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1061

15.0.4567.1000

913,056

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1062

15.0.4567.1000

972,960

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1063

15.0.4567.1000

997,024

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1066

15.0.4567.1000

1,064,096

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_1081

15.0.4567.1000

957,600

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1086

15.0.4567.1000

861,344

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_1087

15.0.4567.1000

1,020,064

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.dll_2052

15.0.4567.1000

815,264

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_2070

15.0.4567.1000

954,016

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_2074

15.0.4567.1000

993,952

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.dll_3082

15.0.4567.1000

932,000

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1025

15.0.4569.1504

516,776

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1026

15.0.4569.1504

524,456

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1028

15.0.4569.1504

507,560

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1029

15.0.4569.1504

621,736

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1030

15.0.4569.1504

611,496

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1031

15.0.4569.1504

615,592

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1032

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1033

15.0.4569.1501

628,424

19-Mar-2014

10:55

Wwintl.rest.idx_dll_1035

15.0.4569.1504

621,224

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1036

15.0.4569.1504

619,176

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1037

15.0.4569.1504

520,360

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1038

15.0.4569.1504

614,568

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1040

15.0.4569.1504

620,712

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1041

15.0.4569.1504

496,296

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1042

15.0.4569.1504

502,440

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1043

15.0.4569.1504

616,616

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1044

15.0.4569.1504

614,056

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1045

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1046

15.0.4569.1504

627,880

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1048

15.0.4569.1504

618,664

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1049

15.0.4569.1504

514,728

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1050

15.0.4569.1504

625,832

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1051

15.0.4569.1504

622,248

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1053

15.0.4569.1504

612,520

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1054

15.0.4569.1505

510,632

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1055

15.0.4569.1504

625,320

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1057

15.0.4569.1504

521,896

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1058

15.0.4569.1504

523,944

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1060

15.0.4569.1504

612,520

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1061

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1062

15.0.4569.1504

523,432

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1063

15.0.4569.1504

522,408

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1066

15.0.4569.1504

527,528

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_1081

15.0.4569.1504

515,240

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1086

15.0.4569.1504

520,872

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_1087

15.0.4569.1504

516,264

21-Mar-2014

06:41

Wwintl.rest.idx_dll_2052

15.0.4569.1504

508,072

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_2070

15.0.4569.1504

628,392

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_2074

15.0.4569.1504

522,408

21-Mar-2014

06:42

Wwintl.rest.idx_dll_3082

15.0.4569.1504

621,224

21-Mar-2014

06:41

Wwlib.dll

15.0.4605.1001

21,737,120

19-Mar-2014

10:56

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của Office 2013

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Bibform.xml_1025

106,100

21-Mar-2014

07:28

Bibform.xml_1028

96,804

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1029

112,512

21-Mar-2014

07:28

Bibform.xml_1031

114,240

21-Mar-2014

07:28

Bibform.xml_1032

114,340

21-Mar-2014

07:28

Bibform.xml_1033

111,310

19-Mar-2014

10:59

Bibform.xml_1036

114,844

21-Mar-2014

07:29

Bibform.xml_1037

106,424

21-Mar-2014

07:29

Bibform.xml_1038

112,560

21-Mar-2014

07:29

Bibform.xml_1040

112,426

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1041

97,202

21-Mar-2014

07:28

Bibform.xml_1042

97,630

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1043

113,208

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1046

111,828

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1049

112,712

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1051

111,034

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1062

114,514

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_1066

113,620

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_2052

96,830

21-Mar-2014

07:30

Bibform.xml_3082

114,930

21-Mar-2014

07:29

Calligra.dll

15.0.4545.1000

328,392

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1025

3,633,666

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1026

3,637,449

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1028

3,627,311

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1029

3,618,985

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1030

3,608,062

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1031

3,603,386

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1032

3,653,167

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1035

3,603,428

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1036

3,619,560

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1037

3,629,591

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1038

3,604,785

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1040

3,599,032

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1041

3,636,899

21-Mar-2014

07:28

Document_parts.dot_1042

3,628,333

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1043

3,601,853

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1044

3,608,018

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1045

3,609,394

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1046

3,617,732

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1048

3,617,400

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1049

3,646,588

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1050

3,607,442

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1051

3,613,567

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1053

3,609,521

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1054

3,653,990

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1055

3,607,036

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1057

3,609,041

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1058

3,649,803

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1060

3,604,721

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1061

3,604,130

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1062

3,611,384

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1063

3,622,044

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1066

3,631,479

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1081

3,644,334

21-Mar-2014

07:29

Document_parts.dot_1086

3,604,931

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_1087

3,634,700

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_2052

3,615,970

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_2070

3,613,701

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_2074

3,617,809

21-Mar-2014

07:30

Document_parts.dot_3082

3,612,006

21-Mar-2014

07:29

Msword.olb

15.0.4603.1000

925,344

19-Mar-2014

10:59

Pdfreflow.exe

15.0.4599.1000

14,022,320

19-Mar-2014

10:59

Winword.exe

15.0.4605.1001

1,924,768

19-Mar-2014

10:59

Winword.veman.xml

342

19-Mar-2014

10:59

Wordicon.exe

15.0.4553.1000

3,015,336

19-Mar-2014

10:57

Wordcnv.dll

15.0.4605.1001

8,294,560

19-Mar-2014

10:57

Wordcnv.exe

15.0.4454.1000

26,192

19-Mar-2014

10:57

Wordcnvpxy.cnv

15.0.4454.1000

30,784

19-Mar-2014

10:57

Wwintl.dll.idx_dll_1026

15.0.4567.1000

107,688

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1029

15.0.4454.1000

107,600

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1030

15.0.4442.1000

105,072

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1032

15.0.4448.1000

106,576

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1035

15.0.4442.1000

108,160

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1038

15.0.4448.1000

107,088

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1044

15.0.4442.1000

106,112

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1045

15.0.4442.1000

108,672

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1048

15.0.4567.1000

108,200

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1050

15.0.4463.1000

109,632

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1051

15.0.4466.1000

108,112

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1053

15.0.4442.1000

105,072

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1054

15.0.4454.1000

106,064

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1055

15.0.4553.1000

108,712

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1057

15.0.4481.1000

107,584

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1058

15.0.4454.1000

107,600

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1060

15.0.4466.1000

107,584

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1061

15.0.4463.1000

107,600

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1062

15.0.4466.1000

109,632

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1063

15.0.4463.1000

108,112

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1066

15.0.4481.1000

108,608

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_1081

15.0.4442.1000

106,608

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1086

15.0.4481.1000

107,584

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_1087

15.0.4466.1000

104,000

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.dll.idx_dll_2070

15.0.4442.1000

109,184

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll.idx_dll_2074

15.0.4463.1000

108,624

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.dll_1025

15.0.4605.1001

1,059,488

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1026

15.0.4605.1001

1,067,680

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1028

15.0.4605.1001

907,424

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1029

15.0.4605.1001

1,135,776

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1030

15.0.4605.1001

976,032

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1031

15.0.4605.1001

1,063,584

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1032

15.0.4605.1001

1,202,336

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1033

15.0.4567.1000

864,928

19-Mar-2014

10:57

Wwintl.dll_1035

15.0.4605.1001

995,488

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1036

15.0.4605.1001

1,119,392

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1037

15.0.4605.1001

1,049,760

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1038

15.0.4605.1001

1,157,280

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1040

15.0.4605.1001

1,015,968

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1041

15.0.4605.1001

1,074,848

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1042

15.0.4605.1001

1,074,336

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1043

15.0.4605.1001

1,002,656

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1044

15.0.4605.1001

985,248

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1045

15.0.4605.1001

1,114,272

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1046

15.0.4605.1001

1,020,064

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1048

15.0.4605.1001

1,157,792

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1049

15.0.4605.1001

1,040,544

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1050

15.0.4605.1001

1,017,504

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1051

15.0.4605.1001

1,153,696

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1053

15.0.4605.1001

983,200

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1054

15.0.4605.1001

1,003,680

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1055

15.0.4605.1001

1,111,200

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1057

15.0.4605.1001

937,120

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1058

15.0.4605.1001

1,047,200

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1060

15.0.4605.1001

1,041,056

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1061

15.0.4605.1001

992,416

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1062

15.0.4605.1001

1,052,320

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1063

15.0.4605.1001

1,076,384

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1066

15.0.4605.1001

1,143,456

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1081

15.0.4605.1001

1,036,960

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1086

15.0.4605.1001

940,704

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_1087

15.0.4605.1001

1,099,424

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_2052

15.0.4605.1001

894,624

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_2070

15.0.4605.1001

1,033,376

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_2074

15.0.4605.1001

1,073,312

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.dll_3082

15.0.4605.1001

1,011,360

21-Mar-2014

06:46

Wwintl.rest.idx_dll_1025

15.0.4569.1504

516,776

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1026

15.0.4569.1504

524,456

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1028

15.0.4569.1504

507,560

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1029

15.0.4569.1504

621,736

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1030

15.0.4569.1504

611,496

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1031

15.0.4569.1504

615,592

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1032

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1033

15.0.4569.1501

628,424

19-Mar-2014

10:57

Wwintl.rest.idx_dll_1035

15.0.4569.1504

621,224

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1036

15.0.4569.1504

619,176

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1037

15.0.4569.1504

520,360

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1038

15.0.4569.1504

614,568

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1040

15.0.4569.1504

620,712

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1041

15.0.4569.1504

496,296

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1042

15.0.4569.1504

502,440

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1043

15.0.4569.1504

616,616

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1044

15.0.4569.1504

614,056

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1045

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1046

15.0.4569.1504

627,880

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1048

15.0.4569.1504

618,664

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1049

15.0.4569.1504

514,728

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1050

15.0.4569.1504

625,832

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1051

15.0.4569.1504

622,248

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1053

15.0.4569.1504

612,520

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1054

15.0.4569.1505

510,632

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1055

15.0.4569.1504

625,320

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1057

15.0.4569.1504

521,896

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1058

15.0.4569.1504

523,944

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1060

15.0.4569.1504

612,520

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1061

15.0.4569.1504

518,824

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1062

15.0.4569.1504

523,432

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1063

15.0.4569.1504

522,408

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1066

15.0.4569.1504

527,528

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_1081

15.0.4569.1504

515,240

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1086

15.0.4569.1504

520,872

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_1087

15.0.4569.1504

516,264

21-Mar-2014

07:01

Wwintl.rest.idx_dll_2052

15.0.4569.1504

508,072

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_2070

15.0.4569.1504

628,392

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_2074

15.0.4569.1504

522,408

21-Mar-2014

07:02

Wwintl.rest.idx_dll_3082

15.0.4569.1504

621,224

21-Mar-2014

07:01

Wwlib.dll

15.0.4605.1001

27,781,280

19-Mar-2014

10:59

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của Office 2013 RT

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Bibform.xml_1025

106,100

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1026

112,594

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1028

96,804

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1029

112,512

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1030

111,506

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1031

114,240

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1032

114,340

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1033

111,310

19-Mar-2014

10:56

Bibform.xml_1035

114,240

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1036

114,844

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1037

106,424

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1038

112,560

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1040

112,426

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1041

97,202

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1042

97,630

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1043

113,208

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1044

112,626

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1045

113,560

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1046

111,828

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1048

113,248

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1049

112,712

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1050

112,258

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1051

111,034

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1053

112,226

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1054

113,224

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1055

108,688

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1057

110,554

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1058

112,778

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1060

110,420

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1061

110,632

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1062

114,514

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1063

114,946

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1066

113,620

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1081

111,268

21-Mar-2014

06:33

Bibform.xml_1086

108,620

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_1087

110,788

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_2052

96,830

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_2070

112,130

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_2074

111,570

21-Mar-2014

06:34

Bibform.xml_3082

114,930

21-Mar-2014

06:33

Calligra.dll

15.0.4545.1000

307,456

21-Mar-2014

06:34

Clgrintl.dll_1033

15.0.4515.1000

25,080

21-Mar-2014

06:34

Clgrintl.dll_2052

15.0.4515.1000

23,464

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1025

3,633,666

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1026

3,637,449

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1028

3,627,311

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1029

3,618,985

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1030

3,608,062

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1031

3,603,386

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1032

3,653,167

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1033

3,706,055

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1035

3,603,428

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1036

3,619,560

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1037

3,629,591

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1038

3,604,785

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1040

3,599,032

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1041

3,636,899

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1042

3,628,333

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1043

3,601,853

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1044

3,608,018

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1045

3,609,394

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1046

3,617,732

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1048

3,617,400

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1049

3,646,588

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1050

3,607,442

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1051

3,613,567

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1053

3,609,521

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1054

3,653,990

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1055

3,607,036

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1057

3,609,041

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1058

3,649,803

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1060

3,604,721

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1061

3,604,130

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1062

3,611,384

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1063

3,622,044

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1066

3,631,479

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1081

3,644,334

21-Mar-2014

06:33

Document_parts.dot_1086

3,604,931

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_1087

3,634,700

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_2052

3,615,970

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_2070

3,613,701

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_2074

3,617,809

21-Mar-2014

06:34

Document_parts.dot_3082

3,612,006

21-Mar-2014

06:33

Msword.olb

15.0.4603.1000

952,416

19-Mar-2014

10:55

Oregres_wd.dll

15.0.4569.1501

29,232

19-Mar-2014

10:55

Pdfreflow.exe

15.0.4599.1000

11,007,880

19-Mar-2014

10:55

Winword.exe

15.0.4605.1001

1,975,832

19-Mar-2014

10:55

Winword.veman.xml

342

19-Mar-2014

10:55

Wordicon.exe

15.0.4553.1000

3,079,552

19-Mar-2014

10:55

Wordcnv.dll

15.0.4605.1001

6,016,176

19-Mar-2014

10:55

Wordcnv.exe

15.0.4515.1000

33,984

19-Mar-2014

10:55

Wordcnvpxy.cnv

15.0.4515.1000

39,248

19-Mar-2014

10:55

Wwintl.dll_1025

15.0.4567.1000

964,400

21-Mar-2014

06:25

Wwintl.dll_1026

15.0.4567.1000

1,015,440

21-Mar-2014

06:25

Wwintl.dll_1028

15.0.4567.1000

852,376

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1029

15.0.4567.1000

1,083,224

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1030

15.0.4567.1000

921,184

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1031

15.0.4567.1000

1,010,248

21-Mar-2014

06:25

Wwintl.dll_1032

15.0.4567.1000

1,151,448

21-Mar-2014

06:25

Wwintl.dll_1033

15.0.4567.1000

808,136

19-Mar-2014

10:55

Wwintl.dll_1035

15.0.4567.1000

941,512

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1036

15.0.4567.1000

1,066,552

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1037

15.0.4567.1000

955,040

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1038

15.0.4567.1000

1,104,576

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1040

15.0.4567.1000

961,840

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1041

15.0.4567.1000

1,023,776

21-Mar-2014

06:25

Wwintl.dll_1042

15.0.4567.1000

1,023,264

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1043

15.0.4567.1000

948,240

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1044

15.0.4567.1000

930,544

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1045

15.0.4567.1000

1,061,872

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1046

15.0.4567.1000

966,008

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1048

15.0.4567.1000

1,105,088

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1049

15.0.4567.1000

987,360

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1050

15.0.4567.1000

962,864

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1051

15.0.4567.1000

1,101,432

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1053

15.0.4567.1000

928,496

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1054

15.0.4567.1000

949,848

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1055

15.0.4567.1000

1,058,216

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1057

15.0.4569.1503

882,064

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1058

15.0.4567.1000

994,088

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1060

15.0.4567.1000

987,360

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1061

15.0.4567.1000

938,368

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1062

15.0.4567.1000

998,768

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1063

15.0.4567.1000

1,023,264

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1066

15.0.4567.1000

1,091,560

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1081

15.0.4567.1000

984,216

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1086

15.0.4567.1000

885,720

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_1087

15.0.4567.1000

1,047,760

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_2052

15.0.4567.1000

839,872

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_2070

15.0.4567.1000

979,536

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_2074

15.0.4567.1000

1,020,704

21-Mar-2014

06:26

Wwintl.dll_3082

15.0.4567.1000

957,088

21-Mar-2014

06:26

Wwlib.dll

15.0.4605.1001

20,423,880

19-Mar-2014

10:55


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×