Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa khi mở tệp Office nằm trong thư mục mạng tương tự như một tập tin thư viện đặc biệt crafted.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-023. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-023 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, bạn không thể dỡ cài đặt bộ Microsoft tiếng Trung Quốc ngữ pháp kiểm tra.

Điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật bảo mật này

Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có gói dịch vụ 1 cho Office 2010 được cài đặt trên máy tính.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật này.

Trong một số trường hợp, bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Nếu các tệp yêu cầu đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, một thông báo được hiển thị mà khuyên bạn khởi động lại máy tính.

Để giúp giảm thiểu khả năng khởi động lại sẽ được yêu cầu, dừng dịch vụ bị ảnh hưởng và đóng tất cả các ứng dụng có thể sử dụng tệp bị ảnh hưởng trước khi cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Tìm hiểu thêm về lý do tại sao bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật trên máy tính chạy Windows.

Thông tin về việc loại bỏ

Bạn không thể dỡ cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này.

Tìm hiểu về khả năng gỡ cài đặt bản Cập Nhật Office.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này thay thế bản Cập Nhật bảo mật 2760781.

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của công cụ soát lỗi Office 2010

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mssp3en.lex_1025

14.0.6118.5000

9,090,560

22-Feb-2012

07:24

Mssp7.dub_1025

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1025

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1025

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1027

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1027

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1027

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1029

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1029

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1029

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1029

14.0.7005.1000

342,632

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1030

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_1030

14.0.7104.5000

1,247,232

26-Jun-2013

04:41

Mssp7.dub_1030

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1030

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msth3am.lex_1030

14.0.7104.5000

4,692,992

26-Jun-2013

04:39

Msthes3.dll_1030

14.0.7005.1000

342,632

31-Oct-2012

07:41

Css7.dll_1031

14.0.7005.1000

307,336

31-Oct-2012

07:41

Css7cm.dub_1031

14.0.7113.5000

2.048 người

07-Nov-2013

10:38

Css7data.dll_1031

14.0.7113.5000

472,824

07-Nov-2013

10:58

Css7wre.dub_1031

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:38

Msgr3en.dll_1031

3.1.17519

1,444,584

13-Sep-2011

08:06

Mshy2_en.dll_1031

14.0.7005.1000

182,888

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_1031

14.0.7113.5000

4,424,704

07-Nov-2013

10:39

Mssp7.dub_1031

16

07-Nov-2013

10:39

Msspell3.dll_1031

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msth3am.lex_1031

14.0.7113.5000

8,452,096

07-Nov-2013

10:38

Msthes3.dll_1031

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Nl7model.dll_1031

14.0.7113.5000

5,611,256

07-Nov-2013

10:58

Css7.dll_1033

14.0.7005.1000

307,336

31-Oct-2012

07:41

Css7cm.dub_1033

14.0.7117.5000

3,072

15-Jan-2014

02:00

Css7data.dll_1033

14.0.7117.5000

495,864

15-Jan-2014

02:14

Css7wre.dub_1033

14.0.7117.5000

102,912

15-Jan-2014

02:00

Msgr3en.dll_1033

3.1.17519

3,214,056

13-Sep-2011

08:06

Mshy2_en.dll_1033

14.0.7005.1000

182,888

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.lex_1033

14.0.7001.1000

475,136

23-Aug-2012

08:26

Mssp3en.lex_1033

14.0.7117.5000

1,270,784

15-Jan-2014

02:01

Mssp7.dub_1033

416

11-Feb-2014

10:19

Msspell3.dll_1033

14.0.7107.5000

1,589,448

08-Aug-2013

02:27

Msth3am.lex_1033

14.0.7117.5000

4,259,328

15-Jan-2014

02:00

Msthes3.dll_1033

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Nl7model.dll_1033

14.0.7117.5000

5,790,968

15-Jan-2014

02:14

Css7.dll_3082

14.0.7005.1000

307,336

31-Oct-2012

07:41

Css7cm.dub_3082

14.0.7113.5000

2.048 người

07-Nov-2013

10:38

Css7data.dll_3082

14.0.7113.5000

677,112

07-Nov-2013

10:58

Css7wre.dub_3082

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:38

Msgr3en.dll_3082

3.1.17519

1,161,960

13-Sep-2011

08:06

Mshy2_en.dll_3082

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_3082

14.0.7113.5000

2,002,432

07-Nov-2013

10:39

Mssp7.dub_3082

16

07-Nov-2013

10:39

Msspell3.dll_3082

14.0.6109.5000

1,588,096

16-Aug-2011

12:20

Msth3am.lex_3082

14.0.7113.5000

6,085,120

07-Nov-2013

10:38

Msthes3.dll_3082

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Nl7model.dll_3082

14.0.7113.5000

6,166,264

07-Nov-2013

10:58

Css7.dll_1036

14.0.7005.1000

307,336

31-Oct-2012

07:41

Css7cm.dub_1036

14.0.7113.5000

2.048 người

07-Nov-2013

10:38

Css7data.dll_1036

14.0.7113.5000

672,504

07-Nov-2013

10:58

Css7wre.dub_1036

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:38

Mshy2_en.dll_1036

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_1036

14.0.7113.5000

1,783,808

07-Nov-2013

10:39

Mssp7.dub_1036

16

07-Nov-2013

10:39

Msspell3.dll_1036

14.0.7107.5000

1,589,448

08-Aug-2013

02:27

Msth3am.lex_1036

14.0.7113.5000

13,026,816

07-Nov-2013

10:38

Msthes3.dll_1036

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Nl7model.dll_1036

14.0.7113.5000

5,651,192

07-Nov-2013

10:58

Mssp7.dub_1095

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1095

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1037

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1037

14.0.7005.1000

342,632

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1081

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1040

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1040

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1040

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1040

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Msgr3en.dll_1041

15.1.2.20528

287,720

26-Feb-2014

09:34

Msgr3en.lex_1041

3.1.2.0000

2,572,288

11-Oct-2012

06:27

Mssp7.dub_1099

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1099

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1042

14.0.7102.5000

105,640

23-May-2013

09:14

Msstko32.dll_1042

14.0.7011.1000

639,120

06-Mar-2013

02:01

Msspell3.dll_1063

14.0.0.11

194,904

29-Jun-2011

11:03

Msspell3.dll_1102

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1044

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1044

40

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1044

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1044

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1043

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1043

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1043

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1043

14.0.7005.1000

342,632

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_2068

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_2068

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1094

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1045

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1045

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1045

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1045

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1046

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1046

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1046

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1046

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_2070

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_2070

1.664 người

03-Nov-2010

04:19

Msthes3.dll_2070

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1048

14 0, 0, 7

293,224

09-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1049

14.0.7005.1000

182,888

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_1049

14.0.7118.5000

1,963,520

11-Feb-2014

10:19

Mssp7.dub_1049

16

30-Mar-2011

10:58

Msspell3.dll_1049

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msth3am.lex_1049

14.0.7118.5000

5,597,696

11-Feb-2014

10:18

Msthes3.dll_1049

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1053

14.0.7005.1000

182,888

31-Oct-2012

07:41

Mssp3en.lex_1053

14.0.6105.5000

2,211,328

19-May-2011

06:22

Mssp7.dub_1053

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1053

14.0.7107.5000

1,589,448

08-Aug-2013

02:27

Msthes3.dll_1053

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1097

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1097

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msspell3.dll_1098

14.0.7005.1000

1,588,856

31-Oct-2012

07:41

Msgren32.dll_1055

15.0.0.1

668,200

27-Jun-2012

02:29

Msgr_en.lex_1055

426,048

27-Jun-2012

02:29

Mshy2_en.dll_1055

14.0.7005.1000

182,904

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1055

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1055

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Msthes3.dll_1055

14.0.7005.1000

342,648

31-Oct-2012

07:41

Mssp7.dub_1056

16

03-Nov-2010

04:19

Msspell3.dll_1056

14.0.7005.1000

1,588,832

31-Oct-2012

07:41

Msgr3en.dll_2052

3.0.1711.0

129,256

05-Mar-2014

06:32

Msgr3ge2.dll_2052

3.0.1711.0

129,256

05-Mar-2014

06:32

Mstr2tsc.dll_2052

14.0.7005.1000

89,680

31-Oct-2012

07:31

Mstr2tsc.lex_2052

3,932,030

21-Oct-2008

05:19

Tcscconv.dll_2052

14.0.7120.5000

110,264

05-Mar-2014

06:33

Mstr2tsc.dll_1028

14.0.7005.1000

89,680

31-Oct-2012

07:31

Mstr2tsc.lex_1028

3,932,030

21-Oct-2008

05:19

Tcscconv.dll_1028

14.0.7109.5000

110,264

05-Sep-2013

08:17

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của công cụ soát lỗi Office 2010

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Mssp3en.lex_1025

14.0.6118.5000

9,091,072

22-Feb-2012

07:26

Mssp7.dub_1025

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1025

14.0.7005.1000

2,025,056

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1025

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1027

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1027

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1027

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1029

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1029

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1029

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1030

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_1030

14.0.7104.5000

1,247,744

26-Jun-2013

05:02

Mssp7.dub_1030

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1030

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msth3am.lex_1030

14.0.7104.5000

4,693,504

26-Jun-2013

05:00

Msthes3.dll_1030

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Css7.dll_1031

14.0.7005.1000

480,904

31-Oct-2012

07:46

Css7cm.dub_1031

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:52

Css7data.dll_1031

14.0.7113.5000

563,448

07-Nov-2013

11:11

Css7wre.dub_1031

14.0.7113.5000

3,072

07-Nov-2013

10:52

Mshy2_en.dll_1031

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_1031

14.0.7113.5000

4,425,216

07-Nov-2013

10:52

Mssp7.dub_1031

16

07-Nov-2013

10:52

Msspell3.dll_1031

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msth3am.lex_1031

14.0.7113.5000

8,452,608

07-Nov-2013

10:51

Msthes3.dll_1031

14.0.7005.1000

455,272

31-Oct-2012

07:46

Nl7model.dll_1031

14.0.7113.5000

5,611,768

07-Nov-2013

11:11

Css7.dll_1033

14.0.7005.1000

480,904

31-Oct-2012

07:46

Css7cm.dub_1033

14.0.7117.5000

3.584 người

15-Jan-2014

02:03

Css7data.dll_1033

14.0.7117.5000

595,192

15-Jan-2014

02:19

Css7wre.dub_1033

14.0.7117.5000

103,424

15-Jan-2014

02:03

Mshy2_en.dll_1033

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.lex_1033

14.0.7001.1000

475,648

23-Aug-2012

08:45

Mssp3en.lex_1033

14.0.7117.5000

1,271,296

15-Jan-2014

02:03

Mssp7.dub_1033

416

11-Feb-2014

10:21

Msspell3.dll_1033

14.0.7107.5000

2,025,160

08-Aug-2013

02:42

Msth3am.lex_1033

14.0.7117.5000

4,259,840

15-Jan-2014

02:03

Msthes3.dll_1033

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Nl7model.dll_1033

14.0.7117.5000

5,791,480

15-Jan-2014

02:19

Css7.dll_3082

14.0.7005.1000

480,904

31-Oct-2012

07:46

Css7cm.dub_3082

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:52

Css7data.dll_3082

14.0.7113.5000

767,224

07-Nov-2013

11:11

Css7wre.dub_3082

14.0.7113.5000

3,072

07-Nov-2013

10:52

Mshy2_en.dll_3082

14.0.7005.1000

224,360

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_3082

14.0.7113.5000

2,002,944

07-Nov-2013

10:52

Mssp7.dub_3082

16

07-Nov-2013

10:52

Msspell3.dll_3082

14.0.6109.5000

2,024,320

16-Aug-2011

12:20

Msth3am.lex_3082

14.0.7113.5000

6,085,632

07-Nov-2013

10:51

Msthes3.dll_3082

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Nl7model.dll_3082

14.0.7113.5000

6,166,776

07-Nov-2013

11:11

Css7.dll_1036

14.0.7005.1000

480,904

31-Oct-2012

07:46

Css7cm.dub_1036

14.0.7113.5000

2,560

07-Nov-2013

10:51

Css7data.dll_1036

14.0.7113.5000

767,224

07-Nov-2013

11:11

Css7wre.dub_1036

14.0.7113.5000

3,072

07-Nov-2013

10:52

Mshy2_en.dll_1036

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_1036

14.0.7113.5000

1,784,320

07-Nov-2013

10:52

Mssp7.dub_1036

16

07-Nov-2013

10:52

Msspell3.dll_1036

14.0.7107.5000

2,025,160

08-Aug-2013

02:42

Msth3am.lex_1036

14.0.7113.5000

13,027,328

07-Nov-2013

10:51

Msthes3.dll_1036

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Nl7model.dll_1036

14.0.7113.5000

5,651,704

07-Nov-2013

11:11

Mssp7.dub_1095

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1095

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1037

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1037

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1081

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1040

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1040

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1040

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1040

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Msgr3en.dll_1041

15.1.2.20528

343,528

26-Feb-2014

09:34

Msgr3en.lex_1041

3.1.2.0000

2,572,288

11-Oct-2012

06:27

Mssp7.dub_1099

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1099

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1042

14.0.7102.5000

123,048

23-May-2013

09:12

Msstko32.dll_1042

14.0.7011.1000

933,008

06-Mar-2013

02:01

Msspell3.dll_1102

14.0.7005.1000

2,025,056

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1044

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1044

40

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1044

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1044

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1043

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1043

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1043

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1043

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_2068

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_2068

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1094

14.0.7005.1000

2,025,056

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1045

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1045

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1045

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1045

14.0.7005.1000

455,272

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1046

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1046

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1046

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1046

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_2070

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_2070

1.664 người

03-Nov-2010

06:32

Msthes3.dll_2070

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1048

14 0, 0, 7

350,568

09-Oct-2012

07:41

Mshy2_en.dll_1049

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_1049

14.0.7118.5000

1,964,032

11-Feb-2014

10:21

Mssp7.dub_1049

16

30-Mar-2011

11:18

Msspell3.dll_1049

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msth3am.lex_1049

14.0.7118.5000

5.598.208

11-Feb-2014

10:20

Msthes3.dll_1049

14.0.7005.1000

455,272

31-Oct-2012

07:46

Mshy2_en.dll_1053

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Mssp3en.lex_1053

14.0.6105.5000

2,211,840

19-May-2011

06:18

Mssp7.dub_1053

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1053

14.0.7107.5000

2,025,160

08-Aug-2013

02:42

Msthes3.dll_1053

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1097

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1097

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1098

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msgren32.dll_1055

15.0.0.1

839,208

27-Jun-2012

02:29

Msgr_en.lex_1055

426,048

27-Jun-2012

02:29

Mshy2_en.dll_1055

14.0.7005.1000

224,376

31-Oct-2012

07:46

Msspell3.dll_1055

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msthes3.dll_1055

14.0.7005.1000

455,288

31-Oct-2012

07:46

Mssp7.dub_1056

16

03-Nov-2010

06:32

Msspell3.dll_1056

14.0.7005.1000

2,025,080

31-Oct-2012

07:46

Msgr3en.dll_2052

3.0.1711.0

167,144

05-Mar-2014

06:34

Msgr3ge2.dll_2052

3.0.1711.0

167,144

05-Mar-2014

06:34

Mstr2tsc.dll_2052

14.0.7005.1000

108,624

31-Oct-2012

07:31

Mstr2tsc.lex_2052

3,932,030

21-Oct-2008

05:19

Tcscconv.dll_2052

14.0.7120.5000

155,832

05-Mar-2014

06:32

Mstr2tsc.dll_1028

14.0.7005.1000

108,624

31-Oct-2012

07:31

Mstr2tsc.lex_1028

3,932,030

21-Oct-2008

05:19

Tcscconv.dll_1028

14.0.7109.5000

155,832

06-Sep-2013

02:17Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Công cụ soát lỗi Microsoft Office 2010

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×