Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ chưa được xác thực gửi dữ liệu đặc biệt crafted trạm làm việc bị ảnh hưởng hoặc máy chủ đã bật tính năng .NET Framework Remoting.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-026. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-026 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 2894844.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:30

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:31

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

327,680

08-Jul-2013

12:39

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:39

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:41

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:31

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:48

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:35

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:48

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:39

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:41

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

323,584

08-Jul-2013

12:48

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:48

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:40

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:47

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.5483

507,904

04-Mar-2014

05:57

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:31

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

11,776

08-Jul-2013

12:39

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:39

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:41

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

08-Jul-2013

12:48

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:35

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:48

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:39

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:41

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

10,752

08-Jul-2013

12:48

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:48

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:40

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:31

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,656

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:35

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,144

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:40

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:30

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:31

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:40

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:30

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19,968

08-Jul-2013

12:39

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

08-Jul-2013

12:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:39

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:40

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.5483

303,104

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:30

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:39

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

08-Jul-2013

12:39

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:41

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:48

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

08-Jul-2013

12:35

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:48

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:39

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:41

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:48

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

08-Jul-2013

12:48

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:48

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:40

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

08-Jul-2013

12:46

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:39

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:40

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.dll

2.0.50727.5483

835,584

04-Mar-2014

05:57

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5483

77,824

04-Mar-2014

05:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

08-Jul-2013

12:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

08-Jul-2013

12:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

08-Jul-2013

12:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

08-Jul-2013

12:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

08-Jul-2013

12:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

08-Jul-2013

12:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

08-Jul-2013

12:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

08-Jul-2013

12:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

08-Jul-2013

12:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

08-Jul-2013

12:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

08-Jul-2013

12:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

08-Jul-2013

12:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

08-Jul-2013

12:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

08-Jul-2013

12:48

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

08-Jul-2013

12:40

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

08-Jul-2013

12:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

94,208

08-Jul-2013

12:30

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

110,592

08-Jul-2013

12:39

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:39

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

08-Jul-2013

12:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:35

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:39

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:41

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

102,400

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:40

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:46

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.dll

2.0.50727.5483

839,680

04-Mar-2014

05:57

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.5483

36,864

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.5483

24,576

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.5483

106,496

04-Mar-2014

05:57

aspnet_filter.dll

2.0.50727.5483

19,616

04-Mar-2014

05:57

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.5483

15.008 người

04-Mar-2014

05:57

mmcaspext.dll

2.0.50727.5483

95,896

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.dll

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.h

6,537

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf.ini

819,516

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf2.ini

817,662

04-Jul-2013

12:13

aspnet_rc.dll

2.0.50727.5483

82,072

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.5483

30,880

04-Mar-2014

05:57

aspnet_state.exe

2.0.50727.5483

31,904

04-Mar-2014

05:57

aspnet_state_perf.h

318

04-Jul-2013

12:13

system.web.tlb

2.0.50727.5483

6,656

04-Mar-2014

05:57

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

webengine.dll

2.0.50727.5483

437,400

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.dll

2.0.50727.5483

261,632

04-Mar-2014

05:57

system.web.dll

2.0.50727.5483

5,287,936

04-Mar-2014

05:57

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:29

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:30

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

327,680

09-Jul-2013

06:29

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:35

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:36

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:41

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:36

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:33

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:36

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:35

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

323,584

09-Jul-2013

06:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:33

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.7057

507,904

04-Mar-2014

07:20

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:30

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

11,776

09-Jul-2013

06:29

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:35

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:36

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:41

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:33

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

09-Jul-2013

06:36

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:35

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:34

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:34

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

10,752

09-Jul-2013

06:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,656

09-Jul-2013

06:29

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:41

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,144

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:29

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:41

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:29

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:29

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19,968

09-Jul-2013

06:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

09-Jul-2013

06:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:33

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.7057

303,104

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:29

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:46

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:29

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:35

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

09-Jul-2013

06:36

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:41

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:36

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:33

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:36

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

09-Jul-2013

06:35

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:34

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:34

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

09-Jul-2013

06:46

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:46

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

09-Jul-2013

06:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.dll

2.0.50727.7057

835,584

04-Mar-2014

07:20

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7057

98,304

04-Mar-2014

07:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

09-Jul-2013

06:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

09-Jul-2013

06:29

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

09-Jul-2013

06:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

09-Jul-2013

06:35

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

09-Jul-2013

06:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:33

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

94,208

09-Jul-2013

06:29

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:46

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

110,592

09-Jul-2013

06:29

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:35

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:36

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:41

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

09-Jul-2013

06:36

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:33

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

09-Jul-2013

06:36

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:35

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

102,400

09-Jul-2013

06:46

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:46

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:33

system.web.services.dll

2.0.50727.7057

839,680

04-Mar-2014

07:20

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.7057

36,864

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.7057

24,576

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.7057

106,496

04-Mar-2014

07:20

aspnet_filter.dll

2.0.50727.7057

19,616

04-Mar-2014

07:20

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.7057

15.008 người

04-Mar-2014

07:20

mmcaspext.dll

2.0.50727.7057

95,896

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.dll

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.h

6,537

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf.ini

819,516

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf2.ini

817,662

09-Jul-2013

06:03

aspnet_rc.dll

2.0.50727.7057

82,072

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.7057

30,880

04-Mar-2014

07:20

aspnet_state.exe

2.0.50727.7057

31,904

04-Mar-2014

07:20

aspnet_state_perf.h

318

09-Jul-2013

06:04

system.web.tlb

2.0.50727.7057

6,656

04-Mar-2014

07:20

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

webengine.dll

2.0.50727.7057

437,400

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.dll

2.0.50727.7057

261,632

04-Mar-2014

07:20

system.web.dll

2.0.50727.7057

5,287,936

04-Mar-2014

07:20

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.5483

32,768

04-Mar-2014

05:58

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.5483

13,312

04-Mar-2014

05:58

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.5483

102,400

04-Mar-2014

05:58

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.5483

507,904

04-Mar-2014

05:58

aspnet_filter.dll

2.0.50727.5483

22,688

04-Mar-2014

05:58

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.5483

17,056

04-Mar-2014

05:58

mmcaspext.dll

2.0.50727.5483

113.304 người

04-Mar-2014

05:58

aspnet_perf.dll

2.0.50727.5483

38,552

04-Mar-2014

05:58

aspnet_perf.h

6,537

04-Jul-2013

12:12

aspnet_perf.ini

819,522

04-Jul-2013

12:12

aspnet_perf2.ini

817,668

04-Jul-2013

12:12

aspnet_rc.dll

2.0.50727.5483

81,560

04-Mar-2014

05:58

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.5483

45,728

04-Mar-2014

05:58

aspnet_state.exe

2.0.50727.5483

43,680

04-Mar-2014

05:58

aspnet_state_perf.h

318

04-Jul-2013

12:12

system.web.tlb

2.0.50727.5483

6,144

04-Mar-2014

05:58

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5483

43,160

04-Mar-2014

05:58

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.5483

303,104

04-Mar-2014

05:58

system.web.mobile.dll

2.0.50727.5483

835,584

04-Mar-2014

05:58

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5483

77,824

04-Mar-2014

05:58

system.web.services.dll

2.0.50727.5483

839,680

04-Mar-2014

05:58

webengine.dll

2.0.50727.5483

746,136

04-Mar-2014

05:58

system.transactions.dll

2.0.50727.5483

283,136

04-Mar-2014

05:58

system.web.dll

2.0.50727.5483

5,296,128

04-Mar-2014

05:58

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:34

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:41

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

327,680

08-Jul-2013

12:33

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:34

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:44

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:37

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:50

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:50

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

323,584

08-Jul-2013

12:49

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:48

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.5483

507,904

04-Mar-2014

05:57

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:41

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

11,776

08-Jul-2013

12:33

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:34

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:37

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:50

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

08-Jul-2013

12:50

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

08-Jul-2013

12:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

10,752

08-Jul-2013

12:49

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

08-Jul-2013

12:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,656

08-Jul-2013

12:33

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:34

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:44

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:37

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,144

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:44

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:37

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19,968

08-Jul-2013

12:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:44

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:37

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:48

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.5483

303,104

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:34

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:41

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:33

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

08-Jul-2013

12:34

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:44

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:37

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:50

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:50

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:46

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

08-Jul-2013

12:49

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

08-Jul-2013

12:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

08-Jul-2013

12:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:37

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:50

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:50

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:46

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:48

system.web.mobile.dll

2.0.50727.5483

835,584

04-Mar-2014

05:57

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5483

77,824

04-Mar-2014

05:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

08-Jul-2013

12:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

08-Jul-2013

12:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

08-Jul-2013

12:41

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

08-Jul-2013

12:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

08-Jul-2013

12:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

08-Jul-2013

12:37

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

08-Jul-2013

12:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

08-Jul-2013

12:50

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

08-Jul-2013

12:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

08-Jul-2013

12:46

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

08-Jul-2013

12:49

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

08-Jul-2013

12:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

08-Jul-2013

12:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

08-Jul-2013

12:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

94,208

08-Jul-2013

12:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:41

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

110,592

08-Jul-2013

12:33

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:44

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:37

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:50

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

08-Jul-2013

12:50

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:46

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

102,400

08-Jul-2013

12:49

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:48

system.web.services.dll

2.0.50727.5483

839,680

04-Mar-2014

05:57

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.5483

36,864

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.5483

24,576

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.5483

106,496

04-Mar-2014

05:57

aspnet_filter.dll

2.0.50727.5483

19,616

04-Mar-2014

05:57

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.5483

15.008 người

04-Mar-2014

05:57

mmcaspext.dll

2.0.50727.5483

95,896

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.dll

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.h

6,537

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf.ini

819,516

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf2.ini

817,662

04-Jul-2013

12:13

aspnet_rc.dll

2.0.50727.5483

82,072

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.5483

30,880

04-Mar-2014

05:57

aspnet_state.exe

2.0.50727.5483

31,904

04-Mar-2014

05:57

aspnet_state_perf.h

318

04-Jul-2013

12:13

system.web.tlb

2.0.50727.5483

6,656

04-Mar-2014

05:57

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

webengine.dll

2.0.50727.5483

437,400

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.dll

2.0.50727.5483

261,632

04-Mar-2014

05:57

system.web.dll

2.0.50727.5483

5,287,936

04-Mar-2014

05:57

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.7057

32,768

04-Mar-2014

07:21

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.7057

13,312

04-Mar-2014

07:21

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.7057

102,400

04-Mar-2014

07:21

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.7057

507,904

04-Mar-2014

07:21

aspnet_filter.dll

2.0.50727.7057

22,688

04-Mar-2014

07:21

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.7057

17,056

04-Mar-2014

07:21

mmcaspext.dll

2.0.50727.7057

113.304 người

04-Mar-2014

07:21

aspnet_perf.dll

2.0.50727.7057

38,552

04-Mar-2014

07:21

aspnet_perf.h

6,537

09-Jul-2013

05:53

aspnet_perf.ini

819,522

09-Jul-2013

05:53

aspnet_perf2.ini

817,668

09-Jul-2013

05:53

aspnet_rc.dll

2.0.50727.7057

81,560

04-Mar-2014

07:21

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.7057

45,728

04-Mar-2014

07:21

aspnet_state.exe

2.0.50727.7057

43,680

04-Mar-2014

07:21

aspnet_state_perf.h

318

09-Jul-2013

05:53

system.web.tlb

2.0.50727.7057

6,144

04-Mar-2014

07:21

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7057

43,160

04-Mar-2014

07:21

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.7057

303,104

04-Mar-2014

07:21

system.web.mobile.dll

2.0.50727.7057

835,584

04-Mar-2014

07:21

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7057

98,304

04-Mar-2014

07:21

system.web.services.dll

2.0.50727.7057

839,680

04-Mar-2014

07:21

webengine.dll

2.0.50727.7057

746,648

04-Mar-2014

07:21

system.transactions.dll

2.0.50727.7057

283,136

04-Mar-2014

07:21

system.web.dll

2.0.50727.7057

5,296,128

04-Mar-2014

07:21

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:36

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:33

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:31

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:38

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

327,680

09-Jul-2013

06:38

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:44

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:36

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:39

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:31

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:38

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:28

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:42

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

323,584

09-Jul-2013

06:44

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:33

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:44

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:35

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.7057

507,904

04-Mar-2014

07:20

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:33

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:31

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:38

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

11,776

09-Jul-2013

06:38

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:44

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:36

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:39

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

09-Jul-2013

06:37

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

09-Jul-2013

06:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:28

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:42

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

10,752

09-Jul-2013

06:44

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:43

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8,192

09-Jul-2013

06:33

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:44

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:31

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:38

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,656

09-Jul-2013

06:38

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:39

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:37

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:28

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

6,144

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:35

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:38

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:39

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:37

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:33

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:38

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:38

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:44

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19,968

09-Jul-2013

06:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:39

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:38

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

09-Jul-2013

06:28

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:44

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:35

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.7057

303,104

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:36

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:33

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:38

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:38

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:44

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

09-Jul-2013

06:36

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:39

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:38

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,872

09-Jul-2013

06:28

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:42

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

19.456

09-Jul-2013

06:44

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:43

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,384

09-Jul-2013

06:33

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

09-Jul-2013

06:44

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:39

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:38

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:42

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:44

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:35

system.web.mobile.dll

2.0.50727.7057

835,584

04-Mar-2014

07:20

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7057

98,304

04-Mar-2014

07:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

684,032

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

593,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

815,104

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

614,400

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

585,728

09-Jul-2013

06:36

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:39

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

647,168

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

630,784

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:38

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

577,536

09-Jul-2013

06:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

626,688

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

606,208

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

602,112

09-Jul-2013

06:42

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

610,304

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

753,664

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

589,824

09-Jul-2013

06:43

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

598,016

09-Jul-2013

06:33

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:44

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:35

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

94,208

09-Jul-2013

06:36

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:33

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:38

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

110,592

09-Jul-2013

06:38

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:44

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:36

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:39

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

09-Jul-2013

06:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

09-Jul-2013

06:38

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:28

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:42

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

102,400

09-Jul-2013

06:44

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

77,824

09-Jul-2013

06:43

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:33

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:44

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:35

system.web.services.dll

2.0.50727.7057

839,680

04-Mar-2014

07:20

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.7057

36,864

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.7057

24,576

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.7057

106,496

04-Mar-2014

07:20

aspnet_filter.dll

2.0.50727.7057

19,616

04-Mar-2014

07:20

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.7057

15.008 người

04-Mar-2014

07:20

mmcaspext.dll

2.0.50727.7057

95,896

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.dll

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.h

6,537

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf.ini

819,516

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf2.ini

817,662

09-Jul-2013

06:03

aspnet_rc.dll

2.0.50727.7057

82,072

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.7057

30,880

04-Mar-2014

07:20

aspnet_state.exe

2.0.50727.7057

31,904

04-Mar-2014

07:20

aspnet_state_perf.h

318

09-Jul-2013

06:04

system.web.tlb

2.0.50727.7057

6,656

04-Mar-2014

07:20

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

webengine.dll

2.0.50727.7057

437,400

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.dll

2.0.50727.7057

261,632

04-Mar-2014

07:20

system.web.dll

2.0.50727.7057

5,287,936

04-Mar-2014

07:20

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.5483

32,768

04-Mar-2014

05:56

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.5483

13,312

04-Mar-2014

05:56

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.5483

102,400

04-Mar-2014

05:56

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.5483

507,904

04-Mar-2014

05:56

aspnet_filter.dll

2.0.50727.5483

46,752

04-Mar-2014

05:56

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.5483

26,272

04-Mar-2014

05:56

mmcaspext.dll

2.0.50727.5483

173,208

04-Mar-2014

05:56

aspnet_perf.dll

2.0.50727.5483

80,536

04-Mar-2014

05:56

aspnet_perf.h

6,537

04-Jul-2013

12:22

aspnet_perf.ini

819,522

04-Jul-2013

12:22

aspnet_perf2.ini

817,668

04-Jul-2013

12:22

aspnet_rc.dll

2.0.50727.5483

81,560

04-Mar-2014

05:56

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.5483

78,496

04-Mar-2014

05:56

aspnet_state.exe

2.0.50727.5483

91,296

04-Mar-2014

05:56

aspnet_state_perf.h

318

04-Jul-2013

12:22

system.web.tlb

2.0.50727.5483

6,144

04-Mar-2014

05:56

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5483

83,096

04-Mar-2014

05:56

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.5483

303,104

04-Mar-2014

05:56

system.web.mobile.dll

2.0.50727.5483

835,584

04-Mar-2014

05:56

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5483

77,824

04-Mar-2014

05:56

system.web.services.dll

2.0.50727.5483

839,680

04-Mar-2014

05:56

webengine.dll

2.0.50727.5483

1,233,048

04-Mar-2014

05:56

system.transactions.dll

2.0.50727.5483

311,296

04-Mar-2014

05:56

system.web.dll

2.0.50727.5483

4,816,896

04-Mar-2014

05:56

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:46

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:52

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:47

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:52

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:50

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:46

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

08-Jul-2013

12:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

08-Jul-2013

12:52

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

08-Jul-2013

12:47

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:52

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:52

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:52

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:46

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:52

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:47

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:52

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:50

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:52

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:52

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:50

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.5483

303,104

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

08-Jul-2013

12:52

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

08-Jul-2013

12:47

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

08-Jul-2013

12:52

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

08-Jul-2013

12:50

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:47

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:52

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:50

system.web.mobile.dll

2.0.50727.5483

835,584

04-Mar-2014

05:57

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.5483

77,824

04-Mar-2014

05:57

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

08-Jul-2013

12:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

08-Jul-2013

12:47

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

08-Jul-2013

12:52

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

08-Jul-2013

12:50

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

08-Jul-2013

12:52

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

08-Jul-2013

12:47

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:52

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

08-Jul-2013

12:50

system.web.services.dll

2.0.50727.5483

839,680

04-Mar-2014

05:57

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.5483

36,864

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.5483

24,576

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.5483

106,496

04-Mar-2014

05:57

aspnet_filter.dll

2.0.50727.5483

19,616

04-Mar-2014

05:57

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.5483

15.008 người

04-Mar-2014

05:57

mmcaspext.dll

2.0.50727.5483

95,896

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.dll

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

aspnet_perf.h

6,537

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf.ini

819,516

04-Jul-2013

12:13

aspnet_perf2.ini

817,662

04-Jul-2013

12:13

aspnet_rc.dll

2.0.50727.5483

82,072

04-Mar-2014

05:57

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.5483

30,880

04-Mar-2014

05:57

aspnet_state_perf.h

318

04-Jul-2013

12:13

system.web.tlb

2.0.50727.5483

6,656

04-Mar-2014

05:57

aspnet_wp.exe

2.0.50727.5483

31,384

04-Mar-2014

05:57

webengine.dll

2.0.50727.5483

437,400

04-Mar-2014

05:57

system.transactions.dll

2.0.50727.5483

261,632

04-Mar-2014

05:57

system.web.dll

2.0.50727.5483

5,287,936

04-Mar-2014

05:57

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.7057

32,768

04-Mar-2014

07:19

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.7057

13,312

04-Mar-2014

07:19

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.7057

102,400

04-Mar-2014

07:19

aspnetmmcext.dll

2.0.50727.7057

507,904

04-Mar-2014

07:19

aspnet_filter.dll

2.0.50727.7057

46,752

04-Mar-2014

07:19

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.7057

26,272

04-Mar-2014

07:19

mmcaspext.dll

2.0.50727.7057

173,208

04-Mar-2014

07:19

aspnet_perf.dll

2.0.50727.7057

80,536

04-Mar-2014

07:19

aspnet_perf.h

6,537

09-Jul-2013

06:15

aspnet_perf.ini

819,522

09-Jul-2013

06:15

aspnet_perf2.ini

817,668

09-Jul-2013

06:15

aspnet_rc.dll

2.0.50727.7057

81,560

04-Mar-2014

07:19

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.7057

78,496

04-Mar-2014

07:19

aspnet_state.exe

2.0.50727.7057

91,296

04-Mar-2014

07:19

aspnet_state_perf.h

318

09-Jul-2013

06:15

system.web.tlb

2.0.50727.7057

6,144

04-Mar-2014

07:19

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7057

83,096

04-Mar-2014

07:19

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.7057

303,104

04-Mar-2014

07:19

system.web.mobile.dll

2.0.50727.7057

835,584

04-Mar-2014

07:19

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7057

98,304

04-Mar-2014

07:19

system.web.services.dll

2.0.50727.7057

839,680

04-Mar-2014

07:19

webengine.dll

2.0.50727.7057

1,233,560

04-Mar-2014

07:19

system.transactions.dll

2.0.50727.7057

311,296

04-Mar-2014

07:19

system.web.dll

2.0.50727.7057

4,816,896

04-Mar-2014

07:19

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:30

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:30

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:31

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:28

aspnetmmcext.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:30

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

8.704 người

09-Jul-2013

06:30

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,728

09-Jul-2013

06:31

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

9,216

09-Jul-2013

06:34

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:28

aspnet_compiler.resources.dll

2.0.50727.5420

7,680

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:31

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.632

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:28

aspnet_regbrowsers.resources.dll

2.0.50727.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:30

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:34

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

aspnet_regsql.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:30

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:30

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:28

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:34

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.7057

303,104

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:30

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:30

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

28,672

09-Jul-2013

06:31

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

16,896

09-Jul-2013

06:34

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

24,576

09-Jul-2013

06:28

system.transactions.resources.dll

2.0.50727.5420

15,360

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:31

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:28

system.web.mobile.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:34

system.web.mobile.dll

2.0.50727.7057

835,584

04-Mar-2014

07:20

system.web.regularexpressions.dll

2.0.50727.7057

98,304

04-Mar-2014

07:20

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:30

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

671,744

09-Jul-2013

06:31

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

622,592

09-Jul-2013

06:34

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

552,960

09-Jul-2013

06:28

system.web.resources.dll

2.0.50727.5420

557,056

09-Jul-2013

06:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

90,112

09-Jul-2013

06:31

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

86,016

09-Jul-2013

06:34

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:28

system.web.services.resources.dll

2.0.50727.5420

73,728

09-Jul-2013

06:34

system.web.services.dll

2.0.50727.7057

839,680

04-Mar-2014

07:20

aspnet_compiler.exe

2.0.50727.7057

36,864

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regbrowsers.exe

2.0.50727.7057

24,576

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regsql.exe

2.0.50727.7057

106,496

04-Mar-2014

07:20

aspnet_filter.dll

2.0.50727.7057

19,616

04-Mar-2014

07:20

aspnet_isapi.dll

2.0.50727.7057

15.008 người

04-Mar-2014

07:20

mmcaspext.dll

2.0.50727.7057

95,896

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.dll

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

aspnet_perf.h

6,537

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf.ini

819,516

09-Jul-2013

06:03

aspnet_perf2.ini

817,662

09-Jul-2013

06:03

aspnet_rc.dll

2.0.50727.7057

82,072

04-Mar-2014

07:20

aspnet_regiis.exe

2.0.50727.7057

30,880

04-Mar-2014

07:20

aspnet_state_perf.h

318

09-Jul-2013

06:04

system.web.tlb

2.0.50727.7057

6,656

04-Mar-2014

07:20

aspnet_wp.exe

2.0.50727.7057

31,384

04-Mar-2014

07:20

webengine.dll

2.0.50727.7057

437,400

04-Mar-2014

07:20

system.transactions.dll

2.0.50727.7057

261,632

04-Mar-2014

07:20

system.web.dll

2.0.50727.7057

5,287,936

04-Mar-2014

07:20Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×