Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ chưa được xác thực gửi dữ liệu đặc biệt crafted trạm làm việc bị ảnh hưởng hoặc máy chủ đã bật tính năng .NET Framework Remoting.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-026. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-026 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

16:50

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

17:07

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

17:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19.456

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:21

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:25

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:24

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

15-Nov-2013

17:25

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:28

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:21

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

19:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:07

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:59

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

19:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19.456

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:30

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:29

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

17:30

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:12

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

16:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

17:08

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

28-Aug-2013

17:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19.456

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:13

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

15-Nov-2013

17:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:52

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:59

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:53

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19.456

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

17:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:40

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:53

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32,768

15-Nov-2013

18:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

18:58

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

18:57

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:12Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8.1

    • Windows Server 2012 R2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×