Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép từ chối dịch vụ nếu kẻ gửi một số yêu cầu đặc biệt crafted vào một bị ảnh hưởng. Trang web hỗ trợ mạng. Theo mặc định, ASP.NET không được cài đặt khi .NET Framework được cài đặt trên bất kỳ phiên bản Windows được hỗ trợ. Bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật, khách hàng phải tự cài đặt và cho phép ASP.NET đăng ký nó với dịch vụ thông tin Internet (IIS).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14 053. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-053 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 2756921.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.632

08-Jul-2013

12:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5463

110,592

10-Jul-2014

22:24

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:32

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

08-Jul-2013

12:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:35

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.exe

3.0.4506.5463

129,680

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

08-Jul-2013

12:32

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

08-Jul-2013

12:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

08-Jul-2013

12:32

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

08-Jul-2013

12:45

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

08-Jul-2013

12:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

08-Jul-2013

12:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

08-Jul-2013

12:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

08-Jul-2013

12:33

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

08-Jul-2013

12:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

08-Jul-2013

12:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

08-Jul-2013

12:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:42

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

08-Jul-2013

12:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5463

32,768

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

servicemodel.mof

85,113

04-Jul-2013

12:09

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jul-2013

12:09

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5463

18,088

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.632

09-Jul-2013

06:30

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:35

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

07-Jul-2014

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:30

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:32

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

09-Jul-2013

06:30

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:35

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

09-Jul-2013

06:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

09-Jul-2014

22:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

09-Jul-2013

06:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:32

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

09-Jul-2013

06:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

09-Jul-2013

06:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:35

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

09-Jul-2013

06:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:00

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

09-Jul-2013

06:30

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

09-Jul-2013

06:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

09-Jul-2013

06:32

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

09-Jul-2013

06:30

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

09-Jul-2013

06:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

09-Jul-2013

06:42

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

09-Jul-2013

06:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

09-Jul-2013

06:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

09-Jul-2013

06:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

09-Jul-2013

06:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:35

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

09-Jul-2013

06:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

09-Jul-2013

06:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

09-Jul-2013

06:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

servicemodel.mof

85,113

09-Jul-2013

05:42

servicemodel.mof.uninstall

896

09-Jul-2013

05:42

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

07-Jul-2014

23:27

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

85,113

04-Jul-2013

12:09

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jul-2013

12:09

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5463

20,136

10-Jul-2014

22:24

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5463

94,208

10-Jul-2014

22:24

smsvchost.exe

3.0.4506.5463

117,392

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

405,504

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

847,872

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

847,872

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,328,896

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5463

32,768

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,328,896

10-Jul-2014

22:24

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.632

08-Jul-2013

12:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:38

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:50

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:49

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5463

110,592

10-Jul-2014

22:24

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

08-Jul-2013

12:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:36

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:38

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

08-Jul-2013

12:50

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

08-Jul-2013

12:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:49

smsvchost.exe

3.0.4506.5463

129,680

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

08-Jul-2013

12:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

08-Jul-2013

12:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:36

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:38

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

08-Jul-2013

12:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

08-Jul-2013

12:50

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

08-Jul-2013

12:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:49

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

08-Jul-2013

12:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

08-Jul-2013

12:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

08-Jul-2013

12:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

08-Jul-2013

12:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

08-Jul-2013

12:36

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

08-Jul-2013

12:45

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

08-Jul-2013

12:38

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

08-Jul-2013

12:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

08-Jul-2013

12:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

08-Jul-2013

12:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

08-Jul-2013

12:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

08-Jul-2013

12:50

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

08-Jul-2013

12:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:49

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5463

32,768

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

servicemodel.mof

85,113

04-Jul-2013

12:09

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jul-2013

12:09

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5463

18,088

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

85,113

09-Jul-2013

05:41

servicemodel.mof.uninstall

896

09-Jul-2013

05:41

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

20,136

07-Jul-2014

23:36

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

94,208

07-Jul-2014

23:36

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

117,400

09-Jul-2014

22:21

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

405,504

07-Jul-2014

23:36

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

07-Jul-2014

23:36

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

07-Jul-2014

23:36

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

07-Jul-2014

23:36

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

07-Jul-2014

23:36

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

07-Jul-2014

23:36

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:39

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.632

09-Jul-2013

06:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:38

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:33

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:43

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:36

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

07-Jul-2014

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:39

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

09-Jul-2013

06:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:38

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:33

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:31

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:43

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

18,792

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,232

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:36

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

09-Jul-2014

22:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

09-Jul-2013

06:39

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

81,920

09-Jul-2013

06:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:38

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:33

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

09-Jul-2013

06:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:43

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

77,824

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

61,440

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:36

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

135,168

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

126,976

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

90,112

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

94,208

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

532,480

09-Jul-2013

06:39

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

454,656

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

09-Jul-2013

06:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

704,512

09-Jul-2013

06:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

446,464

09-Jul-2013

06:38

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

09-Jul-2013

06:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

524,288

09-Jul-2013

06:33

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

09-Jul-2013

06:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

442,368

09-Jul-2013

06:31

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

466,944

09-Jul-2013

06:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

483,328

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:43

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

471,040

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

634,880

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

450,560

09-Jul-2013

06:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

458,752

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:45

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:36

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

servicemodel.mof

85,113

09-Jul-2013

05:42

servicemodel.mof.uninstall

896

09-Jul-2013

05:42

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

07-Jul-2014

23:27

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

85,113

04-Jul-2013

12:17

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jul-2013

12:17

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5463

34,472

10-Jul-2014

22:23

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5463

94,208

10-Jul-2014

22:23

smsvchost.exe

3.0.4506.5463

117,400

10-Jul-2014

22:23

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

405,504

10-Jul-2014

22:23

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

847,872

10-Jul-2014

22:23

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

847,872

10-Jul-2014

22:23

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,328,896

10-Jul-2014

22:23

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5463

32,768

10-Jul-2014

22:23

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,328,896

10-Jul-2014

22:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:53

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

08-Jul-2013

12:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:52

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

08-Jul-2013

12:51

smdiagnostics.dll

3.0.4506.5463

110,592

10-Jul-2014

22:24

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

08-Jul-2013

12:53

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

08-Jul-2013

12:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:52

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

08-Jul-2013

12:51

smsvchost.exe

3.0.4506.5463

129,680

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

08-Jul-2013

12:53

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

08-Jul-2013

12:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:52

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

08-Jul-2013

12:51

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

08-Jul-2013

12:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

08-Jul-2013

12:53

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

08-Jul-2013

12:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:52

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

08-Jul-2013

12:51

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.5463

32,768

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

servicemodel.mof

85,113

04-Jul-2013

12:09

servicemodel.mof.uninstall

896

04-Jul-2013

12:09

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.5463

18,088

10-Jul-2014

22:24

system.identitymodel.dll

3.0.4506.5463

446,464

10-Jul-2014

22:24

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.5463

970,752

10-Jul-2014

22:24

system.servicemodel.dll

3.0.4506.5463

5,988,352

10-Jul-2014

22:24

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

85,113

09-Jul-2013

05:45

servicemodel.mof.uninstall

896

09-Jul-2013

05:45

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

34,472

07-Jul-2014

23:34

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

94,208

07-Jul-2014

23:34

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

117,392

09-Jul-2014

22:19

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

405,504

07-Jul-2014

23:34

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

07-Jul-2014

23:34

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

07-Jul-2014

23:34

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

07-Jul-2014

23:34

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

07-Jul-2014

23:34

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

07-Jul-2014

23:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:31

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:32

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

5.120

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:29

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.5420

4,608

09-Jul-2013

06:34

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

07-Jul-2014

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:31

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:31

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

17,256

09-Jul-2013

06:32

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

16,744

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:29

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.5420

15.720 người

09-Jul-2013

06:34

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

09-Jul-2014

22:21

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:30

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

69,632

09-Jul-2013

06:31

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

65,536

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:29

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.5420

57,344

09-Jul-2013

06:34

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

98,304

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

110,592

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

102,400

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.5420

86,016

23-Jul-2014

18:01

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

491,520

09-Jul-2013

06:30

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

503,808

09-Jul-2013

06:31

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

548,864

09-Jul-2013

06:31

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

487,424

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:29

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.5420

405,504

09-Jul-2013

06:34

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27

servicemodel.mof

85,113

09-Jul-2013

05:42

servicemodel.mof.uninstall

896

09-Jul-2013

05:42

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

07-Jul-2014

23:27

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

07-Jul-2014

23:27

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

07-Jul-2014

23:27

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

07-Jul-2014

23:27Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×