Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép từ chối dịch vụ nếu kẻ gửi một số yêu cầu đặc biệt crafted vào một bị ảnh hưởng. Trang web hỗ trợ mạng. Theo mặc định, ASP.NET không được cài đặt khi .NET Framework được cài đặt trên bất kỳ phiên bản Windows được hỗ trợ. Bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật, khách hàng phải tự cài đặt và cho phép ASP.NET đăng ký nó với dịch vụ thông tin Internet (IIS).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14 053. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-053 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 2898857.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

08-Jul-2013

12:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

08-Jul-2013

12:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

08-Jul-2013

12:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:48

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:40

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:40

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:48

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:40

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:47

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39.284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:29

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:35

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:29

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:29

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:35

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:33

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39.284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:12

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:12

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:12

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,567,040

08-Jul-2014

22:21

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:13

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:13

normnfd.nlp

39.284

04-Jul-2013

12:13

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:13

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:13

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:13

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:13

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:13

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:13

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

1,756,304

08-Jul-2014

22:21

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

9,996,432

08-Jul-2014

22:21

sos.dll

2.0.50727.5485

486,024

08-Jul-2014

22:21

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:21

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

08-Jul-2013

12:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:41

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

08-Jul-2013

12:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:37

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:50

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

08-Jul-2013

12:49

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

08-Jul-2013

12:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:41

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

08-Jul-2013

12:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:37

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

08-Jul-2013

12:49

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:48

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:41

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

08-Jul-2013

12:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:37

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:50

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:46

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

08-Jul-2013

12:49

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

08-Jul-2013

12:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:48

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39.284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

05:53

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

05:53

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

05:54

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,571,136

08-Jul-2014

22:21

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:00

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:00

normnfd.nlp

39.284

09-Jul-2013

06:00

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:00

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:00

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:00

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:01

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:01

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:05

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

1,757,328

08-Jul-2014

22:21

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

10,007,696

08-Jul-2014

22:21

sos.dll

2.0.50727.7071

486,024

08-Jul-2014

22:21

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:21

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:21

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

352,256

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

425,984

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:36

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:39

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

331,776

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:38

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

290,816

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

303,104

09-Jul-2013

06:42

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

307,200

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

397,312

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:43

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

299,008

09-Jul-2013

06:33

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:44

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

49,152

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:36

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:39

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:38

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:42

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

45,056

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:43

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:33

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:44

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:35

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

229,376

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:36

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:39

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

176,128

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:38

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

151,552

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

159,744

09-Jul-2013

06:42

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

163,840

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:43

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

155,648

09-Jul-2013

06:33

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:44

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:35

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39.284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:22

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:22

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:23

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,009,984

08-Jul-2014

22:19

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:23

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:23

normnfd.nlp

39.284

04-Jul-2013

12:23

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:23

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:23

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:23

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:23

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:23

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:23

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:24

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

3,083,408

08-Jul-2014

22:19

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

20,375,696

08-Jul-2014

22:19

sos.dll

2.0.50727.5485

873,608

08-Jul-2014

22:19

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:19

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:19

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

08-Jul-2013

12:46

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

08-Jul-2013

12:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

08-Jul-2013

12:47

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:52

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:46

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:47

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

08-Jul-2013

12:52

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

08-Jul-2013

12:50

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.5485

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

08-Jul-2013

12:47

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:52

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

08-Jul-2013

12:50

system.xml.dll

2.0.50727.5485

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

04-Jul-2013

12:13

bopomofo.nlp

82,172

04-Jul-2013

12:13

ksc.nlp

116,756

04-Jul-2013

12:14

mscorlib.dll

2.0.50727.5485

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

04-Jul-2013

12:14

normnfc.nlp

45,794

04-Jul-2013

12:14

normnfd.nlp

39.284

04-Jul-2013

12:14

normnfkc.nlp

66,384

04-Jul-2013

12:14

normnfkd.nlp

60,294

04-Jul-2013

12:14

prc.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

prcp.nlp

83,748

04-Jul-2013

12:14

sortkey.nlp

262,148

04-Jul-2013

12:14

sorttbls.nlp

20,320

04-Jul-2013

12:14

xjis.nlp

28,288

04-Jul-2013

12:15

mscordacwks.dll

2.0.50727.5485

996,496

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.5485

5,936,272

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.5485

389,768

08-Jul-2014

22:13

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:15

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:15

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:15

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,014,080

08-Jul-2014

22:20

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:16

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:16

normnfd.nlp

39.284

09-Jul-2013

06:16

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:16

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:16

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:16

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:16

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:16

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:17

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

3,083,408

08-Jul-2014

22:20

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

20,403,856

08-Jul-2014

22:20

sos.dll

2.0.50727.7071

873,600

08-Jul-2014

22:20

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:20

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:20

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

315,392

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

311,296

09-Jul-2013

06:30

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

348,160

09-Jul-2013

06:31

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

319,488

09-Jul-2013

06:34

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:28

mscorlib.resources.dll

2.0.50727.5420

278,528

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:30

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

40.960

09-Jul-2013

06:31

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

36,864

09-Jul-2013

06:28

system.data.sqlxml.resources.dll

2.0.50727.5420

32,768

09-Jul-2013

06:34

system.data.sqlxml.dll

2.0.50727.7071

745,472

08-Jul-2014

22:13

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

167,936

09-Jul-2013

06:30

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

09-Jul-2013

06:31

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

172,032

09-Jul-2013

06:34

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:28

system.xml.resources.dll

2.0.50727.5420

147,456

09-Jul-2013

06:34

system.xml.dll

2.0.50727.7071

2,056,192

08-Jul-2014

22:13

big5.nlp

66,728

09-Jul-2013

06:04

bopomofo.nlp

82,172

09-Jul-2013

06:04

ksc.nlp

116,756

09-Jul-2013

06:07

mscorlib.dll

2.0.50727.7071

4,554,752

08-Jul-2014

22:13

normidna.nlp

59,342

09-Jul-2013

06:11

normnfc.nlp

45,794

09-Jul-2013

06:11

normnfd.nlp

39.284

09-Jul-2013

06:11

normnfkc.nlp

66,384

09-Jul-2013

06:11

normnfkd.nlp

60,294

09-Jul-2013

06:11

prc.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

prcp.nlp

83,748

09-Jul-2013

06:11

sortkey.nlp

262,148

09-Jul-2013

06:11

sorttbls.nlp

20,320

09-Jul-2013

06:11

xjis.nlp

28,288

09-Jul-2013

06:13

mscordacwks.dll

2.0.50727.7071

990,352

08-Jul-2014

22:13

mscorwks.dll

2.0.50727.7071

5,946,008

08-Jul-2014

22:13

sos.dll

2.0.50727.7071

389,768

08-Jul-2014

22:13Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi sử dụng:

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×