Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép từ chối dịch vụ nếu kẻ gửi một số yêu cầu đặc biệt crafted vào một bị ảnh hưởng. Trang web hỗ trợ mạng. Theo mặc định, ASP.NET không được cài đặt khi .NET Framework được cài đặt trên bất kỳ phiên bản Windows được hỗ trợ. Bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật, khách hàng phải tự cài đặt và cho phép ASP.NET đăng ký nó với dịch vụ thông tin Internet (IIS).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-053. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-053 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật 2756923.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

110,592

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

06-Dec-2013

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15.720 người

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

20:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

06-Dec-2013

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

129,680

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

06-Dec-2013

23:28

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:08

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

06-Dec-2013

23:28

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

20:08

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

servicemodel.mof

88,383

30-May-2014

22:45

servicemodel.mof.uninstall

896

30-May-2014

22:45

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

18,088

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:09

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:08

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:37

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

110,592

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

06-Dec-2013

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15.720 người

06-Jul-2012

20:09

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

06-Dec-2013

23:27

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

20:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

06-Dec-2013

23:28

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:08

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:37

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

129,680

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:09

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:08

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

19:37

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

06-Dec-2013

23:28

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:09

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

06-Dec-2013

23:27

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:08

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

06-Dec-2013

23:28

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

20:08

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

19:37

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

servicemodel.mof

88,383

30-May-2014

22:45

servicemodel.mof.uninstall

896

30-May-2014

22:45

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

18,088

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

19:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:06

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

10-Jul-2014

04:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:00

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15.720 người

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

19:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:06

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Jul-2012

20:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

19:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:06

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Jul-2012

20:00

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

19:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

19:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

20:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:06

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:03

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:03

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:00

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

19:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

09-Oct-2012

02:40

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:59

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:02

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:06

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:05

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

10-Jul-2014

04:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:00

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15.720 người

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

19:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

09-Oct-2012

02:40

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:59

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,744

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:02

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:06

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:05

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Jul-2012

20:00

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

19:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

09-Oct-2012

02:40

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:59

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

20:02

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:06

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:05

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Jul-2012

20:00

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

19:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

19:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

09-Oct-2012

02:40

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

19:59

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

20:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

20:02

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:06

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:05

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:03

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:03

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:22

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:22

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

20,136

10-Jul-2014

04:58

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

94,208

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

117,400

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

405,504

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

847,872

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

847,872

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,332,992

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,332,992

10-Jul-2014

04:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

19:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

07-Oct-2013

22:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

110,592

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

06-Jul-2012

20:23

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

06-Jul-2012

19:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

19:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

19:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,792

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

07-Oct-2013

22:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

129,680

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Jul-2012

20:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

19:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

07-Oct-2013

22:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Jul-2012

20:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:45

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

19:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

19:42

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

19:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

07-Oct-2013

22:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

18,088

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:22

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:22

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

20,136

10-Jul-2014

04:58

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

94,208

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

117,400

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

405,504

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

847,872

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

847,872

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,332,992

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,332,992

10-Jul-2014

04:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:23

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:45

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

19:42

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:44

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

28-Sep-2012

21:41

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:47

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:48

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

19:46

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

07-Oct-2013

22:57

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.dll

3.0.4506.6415

110,592

10-Jul-2014

04:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

06-Jul-2012

20:23

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:45

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

19:42

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

06-Jul-2012

19:44

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

19:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

28-Sep-2012

21:41

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

19:47

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

19:48

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,792

06-Jul-2012

19:46

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

07-Oct-2013

22:57

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

07-Oct-2013

22:56

smsvchost.exe

3.0.4506.6415

129,680

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

06-Jul-2012

20:23

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:45

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

19:42

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:44

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

28-Sep-2012

21:41

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

19:47

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

19:48

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

06-Jul-2012

19:46

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

07-Oct-2013

22:57

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

06-Jul-2012

20:23

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

19:45

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

19:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

19:42

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

19:44

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

19:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

28-Sep-2012

21:41

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

19:47

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

06-Jul-2012

19:48

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

06-Jul-2012

19:46

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

07-Oct-2013

22:57

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

07-Oct-2013

22:56

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.6415

32,768

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.6415

18,088

10-Jul-2014

04:58

system.identitymodel.dll

3.0.4506.6415

446,464

10-Jul-2014

04:58

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.6415

970,752

10-Jul-2014

04:58

system.servicemodel.dll

3.0.4506.6415

5,992,448

10-Jul-2014

04:58

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

servicemodel.mof

88,383

22-Jul-2013

22:15

servicemodel.mof.uninstall

896

22-Jul-2013

22:15

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

20,136

10-Jul-2014

04:55

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

94,208

10-Jul-2014

04:55

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

117,400

10-Jul-2014

04:55

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

405,504

10-Jul-2014

04:55

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

10-Jul-2014

04:55

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

10-Jul-2014

04:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:20

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

20:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

08-Jan-2014

21:50

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

10-Jul-2014

04:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

22-Jul-2013

22:16

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

22-Jul-2013

22:20

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

22-Jul-2013

22:17

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

22-Jul-2013

22:17

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

22-Jul-2013

22:16

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,792

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

08-Jan-2014

21:50

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:20

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

20:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

08-Jan-2014

21:50

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

17:44

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

22-Jul-2013

22:16

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

22-Jul-2013

22:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

20:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

22-Jul-2013

22:17

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

22-Jul-2013

22:17

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

22-Jul-2013

22:16

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

08-Jan-2014

21:50

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

servicemodel.mof

88,383

22-Jul-2013

22:15

servicemodel.mof.uninstall

896

22-Jul-2013

22:15

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

20,136

10-Jul-2014

04:55

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

94,208

10-Jul-2014

04:55

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

117,400

10-Jul-2014

04:55

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

405,504

10-Jul-2014

04:55

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

10-Jul-2014

04:55

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

847,872

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:55

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,332,992

10-Jul-2014

04:55

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:20

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.632

06-Jul-2012

20:03

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

13-Sep-2012

22:04

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

06-Jul-2012

20:07

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.4926

5.120

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

3.0.4506.6400

4,608

08-Jan-2014

21:50

smdiagnostics.dll

3.0.4506.8635

110,592

10-Jul-2014

04:54

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17,256

22-Jul-2013

22:16

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

22-Jul-2013

22:20

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,776

06-Jul-2012

20:03

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

22-Jul-2013

22:17

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

15,704

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

22-Jul-2013

22:17

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

17.240 người

06-Jul-2012

20:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

18,032

22-Jul-2013

22:16

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.520 người

13-Sep-2012

22:04

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

06-Jul-2012

20:07

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

17.008 người

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,728

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

18,792

04-Oct-2012

20:58

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,232

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.4926

16,216

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

08-Jan-2014

21:49

smsvchost.resources.dll

3.0.4506.6400

16,496

08-Jan-2014

21:50

smsvchost.exe

3.0.4506.8635

129,680

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

69,632

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:20

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

81,920

06-Jul-2012

20:03

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

69,632

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

65,536

13-Sep-2012

22:04

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

06-Jul-2012

20:07

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

65,536

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

77,824

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.4926

61,440

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

3.0.4506.6400

57,344

08-Jan-2014

21:50

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

135,168

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

110,592

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

102,400

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

98,304

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

126,976

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

90,112

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.4926

94,208

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.resources.dll

3.0.4506.6400

86,016

23-Jul-2014

18:02

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

528,384

22-Jul-2013

22:16

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

450,560

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

491,520

22-Jul-2013

22:20

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

700,416

06-Jul-2012

20:03

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

471,040

22-Jul-2013

22:17

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

503,808

22-Jul-2013

22:17

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

520,192

06-Jul-2012

20:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

548,864

22-Jul-2013

22:16

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

487,424

13-Sep-2012

22:04

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

438,272

06-Jul-2012

20:07

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

479,232

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

466,944

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

630,784

04-Oct-2012

20:58

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

446,464

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.4926

454,656

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

08-Jan-2014

21:49

system.servicemodel.resources.dll

3.0.4506.6400

405,504

08-Jan-2014

21:50

system.servicemodel.washosting.dll

3.0.4506.8635

32,768

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54

servicemonikersupport.dll

3.0.4506.8635

18,088

10-Jul-2014

04:54

system.identitymodel.dll

3.0.4506.8635

446,464

10-Jul-2014

04:54

system.runtime.serialization.dll

3.0.4506.8635

970,752

10-Jul-2014

04:54

system.servicemodel.dll

3.0.4506.8635

5,992,448

10-Jul-2014

04:54Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×