Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép từ chối dịch vụ nếu kẻ gửi một số yêu cầu đặc biệt crafted vào một bị ảnh hưởng. Trang web hỗ trợ mạng. Theo mặc định, ASP.NET không được cài đặt khi .NET Framework được cài đặt trên bất kỳ phiên bản Windows được hỗ trợ. Bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật, khách hàng phải tự cài đặt và cho phép ASP.NET đăng ký nó với dịch vụ thông tin Internet (IIS).

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-053. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-053 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

06-Dec-2013

23:27

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

06-Dec-2013

23:28

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.dll

4.0.30319.34230

73,344

24-Jul-2014

03:33

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

172,272

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,336

06-Jun-2014

04:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,328

06-Jun-2014

04:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

161,016

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

217,840

06-Jun-2014

04:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

156,920

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

151,280

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,456

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

168,176

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

167,160

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,424

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

174,328

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,936

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

148,720

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,968

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

162,040

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

154,864

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,384

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

206,064

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

150,264

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,840

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

137,976

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

138,480

06-Jun-2014

04:25

system.activities.dll

4.0.30319.34230

1,582,736

24-Jul-2014

03:33

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,880

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

06-Jun-2014

04:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,272

06-Jun-2014

04:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

56,560

06-Jun-2014

04:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,368

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,832

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

49,392

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,320

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

52,976

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

42,224

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

41,712

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.34230

752,280

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

144,952

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

132,664

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,032

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

134,200

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

186,936

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,032

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

136,760

06-Dec-2013

23:27

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

139,832

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

136,760

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

146,488

06-Dec-2013

23:28

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

135,224

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,936

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,592

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

137,272

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,080

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

177,208

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,936

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

125,496

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,256

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,256

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

43,104

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.34230

199,904

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.dll

4.0.30319.34230

1,093,792

24-Jul-2014

03:33

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

134,432

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,952

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

114,464

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

122,144

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

166,176

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

118,560

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,952

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

121,624

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

133,408

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,168

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,536

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

133,920

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,672

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

110,880

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,992

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,680

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,488

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

118,552

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

154,912

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

111,904

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,488

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

107,296

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

106,784

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.34230

1,059,536

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

37,464

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

43,608

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

33,880

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

36,952

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

37,976

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

33,880

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

41,560

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

32,344

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

32,344

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.34230

158,952

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43.616

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

50,272

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43,104

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

42,080

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43.616

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

39,520

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

42,592

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

49,760

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

38,496

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

37,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.34230

312,552

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,520

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

34,592

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,992

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,008

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,528

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,496

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,472

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30.000

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30.000

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

34,080

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,488

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

28,456

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

28,960

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.34230

254,680

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

643,320

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

555,768

06-Jun-2014

04:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

548,600

06-Jun-2014

04:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

591,096

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

843,512

06-Jun-2014

04:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,032

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

540,408

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

590,584

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

629,496

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

590,584

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

663,800

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

532,216

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

565,496

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

566,008

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

768,760

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

541,432

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

552,696

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

490,232

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

489,720

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.34230

39,640

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.dll

4.0.30319.34230

6,380,192

24-Jul-2014

03:33

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

316,112

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,488

06-Jun-2014

04:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,952

06-Jun-2014

04:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

297,168

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

362,192

06-Jun-2014

04:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

293,072

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

286,936

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

297,680

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

308,944

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

302,288

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

293,072

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

314,576

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

301,776

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

284,368

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

292,560

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

300,752

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

291,024

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,096

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

347,344

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,440

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,952

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

276,688

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

276,688

06-Jun-2014

04:25

system.xml.dll

4.0.30319.34230

2,702,952

24-Jul-2014

03:33

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

servicemodel.mof

88,383

30-May-2014

22:45

servicemodel.mof.uninstall

896

30-May-2014

22:45

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.34230

28,344

24-Jul-2014

03:33

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

31-Aug-2012

00:53

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:53

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:53

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:53

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36241

73,344

11-Jul-2014

23:18

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

172,272

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,336

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,328

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

161,016

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

217,840

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

156,920

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

151,280

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,456

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

168,176

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

167,160

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,424

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

174,328

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,936

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

148,720

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,968

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

162,040

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

154,864

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

155,384

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

206,064

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

150,264

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,840

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

137,976

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

138,480

05-Jun-2014

01:10

system.activities.dll

4.0.30319.36241

1,582,744

11-Jul-2014

23:18

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,880

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

56,560

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,368

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,832

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

49,392

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,320

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

52,976

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

42,224

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

41,712

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36241

752,280

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

144,952

31-Aug-2012

00:53

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

132,664

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

127,032

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

134,200

31-Aug-2012

00:53

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

186,936

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

31-Aug-2012

00:53

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

127,032

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

136,760

31-Aug-2012

00:53

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

139,832

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

136,760

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

146,488

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

135,224

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

122,936

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

129,592

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

137,272

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

129,080

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

177,208

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

122,936

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

125,496

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

115,256

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

115,256

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

43,104

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36241

199,904

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36241

1,093,792

11-Jul-2014

23:18

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

134,432

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,952

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

114,464

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

122,144

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

166,176

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,952

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

121,632

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,400

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,168

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

117,536

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,912

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

110,880

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

116,000

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

154,912

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

111,904

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

107,296

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

106,784

25-Jul-2014

17:24

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36241

1,059,544

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

37,464

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

43,608

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

33,880

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

36,952

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

37,976

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

33,880

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

41,560

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

32,344

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

32,344

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36241

158,952

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43.616

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

50,272

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43,104

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

42,080

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43.616

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

39,520

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

42,592

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

49,760

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

38,496

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

37,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36241

312,552

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,520

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,992

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,008

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,528

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,496

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,472

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:24

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,080

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,488

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,456

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,960

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36241

254,688

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

643,320

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

555,768

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

548,600

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

591,096

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

843,512

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

567,032

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

540,408

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,584

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

629,496

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,584

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

663,800

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

532,216

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

565,496

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

566,008

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

768,760

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

541,432

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

552,696

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

490,232

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

489,720

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36241

39,648

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36241

6,380,192

11-Jul-2014

23:18

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

316,112

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

289,488

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,168

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

362,192

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

286,936

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,680

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

308,944

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

302,288

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

314,576

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

301,776

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

284,368

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

292,560

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

300,752

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

291,024

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

294,096

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

347,344

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,440

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

05-Jun-2014

01:10

system.xml.dll

4.0.30319.36241

2,702,952

11-Jul-2014

23:18

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:03

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:03

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36241

28,344

11-Jul-2014

23:18

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

869,544

24-Jul-2014

03:33

servicemodel.mof

88,383

06-Jul-2012

20:22

servicemodel.mof.uninstall

896

06-Jul-2012

20:22

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.34230

28,856

24-Jul-2014

03:33

smdiagnostics.dll

4.0.30319.34230

73,344

24-Jul-2014

03:33

system.activities.dll

4.0.30319.34230

1,582,736

24-Jul-2014

03:33

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.34230

752,280

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.34230

199,904

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.dll

4.0.30319.34230

1,093,792

24-Jul-2014

03:33

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.34230

1,059,536

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.34230

158,952

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.34230

312,552

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.34230

254,680

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.34230

39,640

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.dll

4.0.30319.34230

6,380,192

24-Jul-2014

03:33

system.xml.dll

4.0.30319.34230

2,702,952

24-Jul-2014

03:33

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

20,504

07-Oct-2013

22:56

smdiagnostics.dll

4.0.30319.34230

73,344

24-Jul-2014

03:33

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

172,272

06-Jun-2014

06:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,336

06-Jun-2014

04:38

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,328

06-Jun-2014

04:38

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

161,016

06-Jun-2014

06:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

217,848

06-Jun-2014

04:38

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

156,912

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

151,280

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,456

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

168,176

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

167,160

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,424

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

174,328

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,936

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

148,728

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,968

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

162,032

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

154,872

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,376

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

206,072

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

150,256

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,848

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

137,976

06-Jun-2014

05:28

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

138,480

06-Jun-2014

05:28

system.activities.dll

4.0.30319.34230

1,582,736

24-Jul-2014

03:33

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,880

06-Jun-2014

06:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

06-Jun-2014

04:38

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,272

06-Jun-2014

04:38

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

06-Jun-2014

06:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

56,560

06-Jun-2014

04:38

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,368

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,832

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

49,392

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,320

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,248

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,808

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

52,976

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,760

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

42,224

06-Jun-2014

05:28

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

41,712

06-Jun-2014

05:28

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.34230

752,280

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

144,952

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

132,664

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,032

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

134,200

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

186,936

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,032

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

136,760

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

139,832

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

136,760

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

146,488

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

135,224

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,936

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,592

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

137,272

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,080

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

177,208

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,936

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

125,496

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,256

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,256

07-Oct-2013

22:56

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

43,104

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.34230

199,904

24-Jul-2014

03:33

system.identitymodel.dll

4.0.30319.34230

1,093,792

24-Jul-2014

03:33

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

134,432

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,952

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

114,464

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

122,144

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

166,176

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

118,560

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,952

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

121,632

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

133,408

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,168

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,536

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

133,920

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,680

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

110,880

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

116,000

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,680

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,480

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

118,560

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

154,912

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

111,904

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,488

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

107,296

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

106,784

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.34230

1,059,536

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

37,464

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

43,608

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

33,880

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

36,952

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

37,976

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

33,880

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

41,560

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

32,344

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.18010

32,344

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.34230

158,952

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43.616

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

50,272

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43,104

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

42,080

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

43.616

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

39,520

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

42,592

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

49,760

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

38,496

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.18010

37,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.34230

312,552

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,520

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

34,592

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,992

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,008

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,528

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,496

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,472

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

34,096

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

29,472

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

28,456

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

28,960

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.34230

254,680

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

643,320

06-Jun-2014

06:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

555,768

06-Jun-2014

04:38

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

548,600

06-Jun-2014

04:38

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

591,096

06-Jun-2014

06:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

843,512

06-Jun-2014

04:38

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,032

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

540,408

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

590,584

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

629,496

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

590,592

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

561,912

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

663,800

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

588,024

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

532,216

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

565,496

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

566,008

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

768,760

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

541,432

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

552,696

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

490,232

06-Jun-2014

05:28

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

489,720

06-Jun-2014

05:28

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.34230

39,640

24-Jul-2014

03:33

system.servicemodel.dll

4.0.30319.34230

6,380,192

24-Jul-2014

03:33

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

316,112

06-Jun-2014

06:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,488

06-Jun-2014

04:38

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,952

06-Jun-2014

04:38

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

297,168

06-Jun-2014

06:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

362,192

06-Jun-2014

04:38

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

293,072

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

286,928

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

297,680

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

308,944

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

302,288

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

293,072

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

314,576

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

301,776

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

284,368

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

292,560

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

300,752

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

291,024

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,096

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

347,344

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,440

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

287,952

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

276,688

06-Jun-2014

05:28

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

276,688

06-Jun-2014

05:28

system.xml.dll

4.0.30319.34230

2,702,952

24-Jul-2014

03:33

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

875,688

24-Jul-2014

03:33

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.34230

28,344

24-Jul-2014

03:33

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

869,544

11-Jul-2014

23:18

servicemodel.mof

88,383

22-Jul-2013

22:15

servicemodel.mof.uninstall

896

22-Jul-2013

22:15

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36241

28,864

11-Jul-2014

23:18

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36241

73,344

11-Jul-2014

23:18

system.activities.dll

4.0.30319.36241

1,582,744

11-Jul-2014

23:18

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36241

752,280

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36241

199,904

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36241

1,093,792

11-Jul-2014

23:18

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36241

1,059,544

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36241

158,952

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36241

312,552

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36241

254,688

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36241

39,648

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36241

6,380,192

11-Jul-2014

23:18

system.xml.dll

4.0.30319.36241

2,702,952

11-Jul-2014

23:18

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

22-Jul-2013

22:20

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

22-Jul-2013

22:17

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

22-Jul-2013

22:16

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

21,016

04-Oct-2012

20:58

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

08-Jan-2014

21:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.19010

20,504

08-Jan-2014

21:50

smdiagnostics.dll

4.0.30319.36241

73,344

11-Jul-2014

23:18

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

172,272

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,336

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,328

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

161,016

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

217,848

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

156,912

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

151,280

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,456

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

168,176

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

167,160

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,424

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

174,328

05-Jun-2014

01:12

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

157,928

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

148,728

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

158,968

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

162,032

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

154,872

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

155,376

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

206,072

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

150,256

05-Jun-2014

01:30

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

153,848

05-Jun-2014

01:30

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

137,976

05-Jun-2014

01:30

system.activities.resources.dll

4.0.30319.36213

138,480

05-Jun-2014

01:30

system.activities.dll

4.0.30319.36241

1,582,744

11-Jul-2014

23:18

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,880

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

56,560

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

48,368

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,832

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

49,392

05-Jun-2014

01:12

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

46,320

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,248

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,272

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

45,808

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

44,784

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

52,976

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

05-Jun-2014

01:30

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

43,760

05-Jun-2014

01:30

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

42,224

05-Jun-2014

01:30

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.36213

41,712

05-Jun-2014

01:30

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.36241

752,280

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

144,952

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

132,664

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

127,032

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

134,200

22-Jul-2013

22:20

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

186,936

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

127,032

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

136,760

22-Jul-2013

22:17

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

139,832

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

136,760

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

146,488

22-Jul-2013

22:16

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

135,224

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

122,936

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

129,592

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

137,272

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

129,080

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

130,104

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

177,208

04-Oct-2012

20:58

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

122,936

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

125,496

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

115,256

08-Jan-2014

21:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.19010

115,256

08-Jan-2014

21:50

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

43,104

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.identitymodel.services.dll

4.0.30319.36241

199,904

11-Jul-2014

23:18

system.identitymodel.dll

4.0.30319.36241

1,093,792

11-Jul-2014

23:18

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

134,432

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,952

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

114,464

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

122,144

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

166,176

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

113,944

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

121,632

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,408

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,168

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

117,536

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

133,920

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

110,880

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

116,000

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

123,680

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

118,560

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

154,912

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

111,896

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

115,488

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

107,296

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.36213

106,784

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.36241

1,059,544

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

37,464

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

43,608

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

33,880

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

36,952

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

37,976

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

33,880

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

35,416

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

41,560

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

34,904

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

32,344

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.resources.dll

4.0.30319.19010

32,344

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.channels.dll

4.0.30319.36241

158,952

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43.616

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

50,272

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43,104

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

42,080

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

43.616

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

39,520

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

42,592

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41,568

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

41.056

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

49,760

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,032

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

40,544

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

38,496

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.resources.dll

4.0.30319.19010

37,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.discovery.dll

4.0.30319.36241

312,552

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,520

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,592

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,992

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,008

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

31,528

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,496

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,472

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30,504

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,984

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,992

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

34,096

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

29,472

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

30.000

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,456

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.36213

28,960

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.36241

254,688

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

643,320

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

555,768

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

548,600

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

591,096

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

843,512

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

567,032

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

540,408

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,584

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

629,496

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

590,592

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

663,800

05-Jun-2014

01:12

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

532,216

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

561,912

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

588,024

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

565,496

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

566,008

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

768,760

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

541,432

05-Jun-2014

01:30

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

552,696

05-Jun-2014

01:30

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

490,232

05-Jun-2014

01:30

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.36213

489,720

05-Jun-2014

01:30

system.servicemodel.washosting.dll

4.0.30319.36241

39,648

11-Jul-2014

23:18

system.servicemodel.dll

4.0.30319.36241

6,380,192

11-Jul-2014

23:18

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

316,112

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

289,488

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,168

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

362,192

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

286,928

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

297,680

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

308,944

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

302,288

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

293,072

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

314,576

05-Jun-2014

01:12

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

301,776

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

284,368

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

292,560

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

300,752

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

291,024

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

294,096

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

347,344

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,440

05-Jun-2014

01:30

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

287,952

05-Jun-2014

01:30

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

05-Jun-2014

01:30

system.xml.resources.dll

4.0.30319.36213

276,688

05-Jun-2014

01:30

system.xml.dll

4.0.30319.36241

2,702,952

11-Jul-2014

23:18

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52241.36241

875,688

11-Jul-2014

23:18

servicemonikersupport.dll

4.0.30319.36241

28,344

11-Jul-2014

23:18

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

634,336

24-Jul-2014

03:32

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:50

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:23

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:24

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:23

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:24

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

12-Jun-2014

00:22

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.dll

4.0.30319.34230

73,344

24-Jul-2014

03:32

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

174,136

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,200

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,200

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

162,880

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

219,712

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,776

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,152

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

160,320

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

170,056

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

169,032

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

159,304

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

176,184

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

159,816

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

150,600

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

160,840

12-Jun-2014

00:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

163,912

12-Jun-2014

00:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

156,744

12-Jun-2014

00:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,240

12-Jun-2014

00:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

207,944

12-Jun-2014

00:22

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

152,136

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,720

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

139,840

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

140,352

06-Jun-2014

04:25

system.activities.dll

4.0.30319.34230

1,582,736

24-Jul-2014

03:32

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

50,752

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,128

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,144

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,688

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

58,432

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,120

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,688

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

50,240

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,712

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

51,264

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,200

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,128

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,144

12-Jun-2014

00:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,680

12-Jun-2014

00:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

12-Jun-2014

00:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,656

12-Jun-2014

00:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

54,856

12-Jun-2014

00:22

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,632

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,640

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44104

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,584

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.34230

752,280

24-Jul-2014

03:32

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

137,600

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

125,312

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

119,680

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

126,848

16-Oct-2013

22:50

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

179,584

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

119,680

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,408

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

132,480

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,408

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

139,136

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,872

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,584

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,240

12-Jun-2014

00:23

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,920

12-Jun-2014

00:24

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

121,728

12-Jun-2014

00:23

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

12-Jun-2014

00:24

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

169,856

12-Jun-2014

00:22

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,584

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

118,144

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

107,904

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

107,904

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.dll

4.0.30319.34230

1,093,792

24-Jul-2014

03:32

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

136,296

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,824

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

116,336

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

124,008

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

168,048

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

120,424

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,824

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,496

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

135,280

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,032

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

119,408

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

135,784

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,552

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

112,760

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,864

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,544

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,368

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

120,424

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

156,784

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,768

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,360

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

109,168

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

108,648

25-Jul-2014

17:25

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.34230

1,059,536

24-Jul-2014

03:32

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

33,384

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

36,464

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,368

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,888

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

33,392

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,352

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,856

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

35,960

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,352

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,328

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,840

25-Jul-2014

17:25

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.34230

254,680

24-Jul-2014

03:32

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

645,184

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

557,640

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

550,464

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,968

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

845,384

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

568,896

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

542,280

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,448

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

631,368

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,448

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

563,784

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

665,664

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

589,896

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

534,096

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

563,776

12-Jun-2014

00:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

589,888

12-Jun-2014

00:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,376

12-Jun-2014

00:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,872

12-Jun-2014

00:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

770,640

12-Jun-2014

00:22

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

543,296

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

554,576

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

492,104

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

491,584

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.dll

4.0.30319.34230

6,380,192

24-Jul-2014

03:32

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

317,984

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

291,368

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,824

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

299,048

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

364,064

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,952

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

288,800

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

299,560

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

310,816

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

304,168

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,944

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

316,456

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

303,648

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

286,240

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,432

12-Jun-2014

00:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

302,632

12-Jun-2014

00:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

292,896

12-Jun-2014

00:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

295,976

12-Jun-2014

00:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

349,216

12-Jun-2014

00:22

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,320

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,824

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

278,568

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

278,560

06-Jun-2014

04:25

system.xml.dll

4.0.30319.34230

2,702,952

24-Jul-2014

03:32

msvcr120_clr0400.dll

12.0.51670.34230

634,336

24-Jul-2014

03:32

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:50

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

16-Oct-2013

22:49

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:52

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:23

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:24

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:23

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

12-Jun-2014

00:24

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13,680

12-Jun-2014

00:22

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.resources.dll

4.0.30319.18010

13.168 người

31-Aug-2012

00:51

smdiagnostics.dll

4.0.30319.34230

73,344

24-Jul-2014

03:32

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

174,136

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,200

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,200

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

162,880

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

219,712

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

158,776

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

153,152

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

160,320

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

170,056

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

169,032

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

159,304

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

176,184

05-Jun-2014

01:11

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

159,816

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

150,600

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

160,840

12-Jun-2014

00:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

163,912

12-Jun-2014

00:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

156,744

12-Jun-2014

00:23

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

157,240

12-Jun-2014

00:24

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

207,944

12-Jun-2014

00:22

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

152,136

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

155,720

05-Jun-2014

01:10

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

139,840

06-Jun-2014

04:25

system.activities.resources.dll

4.0.30319.34209

140,352

06-Jun-2014

04:25

system.activities.dll

4.0.30319.34230

1,582,736

24-Jul-2014

03:32

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

50,752

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,128

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,144

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,688

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

58,432

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,120

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,688

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

50,240

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,712

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

51,264

05-Jun-2014

01:11

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

48,200

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,128

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,144

12-Jun-2014

00:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

47,680

12-Jun-2014

00:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,664

12-Jun-2014

00:23

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

46,656

12-Jun-2014

00:24

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

54,856

12-Jun-2014

00:22

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,632

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

45,640

05-Jun-2014

01:10

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

44104

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.resources.dll

4.0.30319.34209

43,584

06-Jun-2014

04:25

system.data.sqlxml.dll

4.0.30319.34230

752,280

24-Jul-2014

03:32

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

137,600

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

125,312

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

119,680

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

126,848

16-Oct-2013

22:50

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

179,584

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

119,680

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,408

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

132,480

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,408

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

139,136

16-Oct-2013

22:49

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

127,872

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,584

31-Aug-2012

00:52

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,240

12-Jun-2014

00:23

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

129,920

12-Jun-2014

00:24

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

121,728

12-Jun-2014

00:23

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

122,752

12-Jun-2014

00:24

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

169,856

12-Jun-2014

00:22

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

115,584

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

118,144

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

107,904

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.resources.dll

4.0.30319.18010

107,904

31-Aug-2012

00:51

system.identitymodel.dll

4.0.30319.34230

1,093,792

24-Jul-2014

03:32

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

136,296

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,824

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

116,336

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

124,008

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

168,048

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

120,424

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

115,824

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

123,496

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

135,280

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,032

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

119,408

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

135,784

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,552

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

112,760

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,864

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

125,544

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,368

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

120,424

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

156,784

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

113,768

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

117,360

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

109,168

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.resources.dll

4.0.30319.34209

108,648

25-Jul-2014

17:22

system.runtime.serialization.dll

4.0.30319.34230

1,059,536

24-Jul-2014

03:32

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

33,384

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

36,464

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,368

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,888

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

33,392

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,352

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

32,376

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,856

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

35,960

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,352

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

31,864

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,328

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.resources.dll

4.0.30319.34209

30,840

25-Jul-2014

17:22

system.servicemodel.internals.dll

4.0.30319.34230

254,680

24-Jul-2014

03:32

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

645,184

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

557,640

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

550,464

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,968

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

845,384

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

568,896

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

542,280

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,448

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

631,368

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

592,448

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

563,784

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

665,664

05-Jun-2014

01:11

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

589,896

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

534,096

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

563,776

12-Jun-2014

00:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

589,888

12-Jun-2014

00:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,376

12-Jun-2014

00:23

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

567,872

12-Jun-2014

00:24

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

770,640

12-Jun-2014

00:22

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

543,296

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

554,576

05-Jun-2014

01:10

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

492,104

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.resources.dll

4.0.30319.34209

491,584

06-Jun-2014

04:25

system.servicemodel.dll

4.0.30319.34230

6,380,192

24-Jul-2014

03:32

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

317,984

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

291,368

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,824

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

299,048

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

364,064

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,952

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

288,800

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

299,560

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

310,816

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

304,168

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,944

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

316,456

05-Jun-2014

01:11

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

303,648

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

286,240

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

294,432

12-Jun-2014

00:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

302,632

12-Jun-2014

00:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

292,896

12-Jun-2014

00:23

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

295,976

12-Jun-2014

00:24

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

349,216

12-Jun-2014

00:22

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,320

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

289,824

05-Jun-2014

01:10

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

278,568

06-Jun-2014

04:25

system.xml.resources.dll

4.0.30319.34209

278,560

06-Jun-2014

04:25

system.xml.dll

4.0.30319.34230

2,702,952

24-Jul-2014

03:32Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×