Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản Cập Nhật bảo mật khắc phục lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền bằng cách cải thiện cách Microsoft .NET Framework giao tiếp với quá trình cài đặt ClickOnce.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14 057. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

  • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-057 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:20

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

05-Aug-2014

23:20

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

405,504

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

05-Aug-2014

23:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

05-Aug-2014

23:21

system.deployment.dll

2.0.50727.8012

974,848

07-Sep-2014

22:07

dfdll.dll

2.0.50727.8012

65,680

07-Sep-2014

22:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

17:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:27

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:25

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:32

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

15-Nov-2013

17:24

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:36

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

15-Nov-2013

17:25

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:28

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

15-Nov-2013

17:21

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

19:41

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:07

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

405,504

15-Nov-2013

17:59

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

19:42

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

15-Nov-2013

17:47

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:57

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:27

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:31

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:32

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

17:36

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:30

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:29

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

17:31

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

17:30

system.deployment.dll

2.0.50727.8641

974,848

04-Sep-2014

22:14

dfdll.dll

2.0.50727.8641

65,680

04-Sep-2014

22:14

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

dfdll.dll

2.0.50727.8012

131,720

07-Sep-2014

22:08

system.deployment.dll

2.0.50727.8012

974,848

07-Sep-2014

22:08

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

05-Aug-2014

23:16

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

05-Aug-2014

23:20

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:26

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:31

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

405,504

05-Aug-2014

23:31

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

05-Aug-2014

23:20

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

05-Aug-2014

23:18

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

05-Aug-2014

23:19

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:27

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

05-Aug-2014

23:22

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

05-Aug-2014

23:23

system.deployment.dll

2.0.50727.8012

974,848

07-Sep-2014

22:07

dfdll.dll

2.0.50727.8012

65,680

07-Sep-2014

22:07

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

dfdll.dll

2.0.50727.8641

131,720

04-Sep-2014

22:14

system.deployment.dll

2.0.50727.8641

974,848

04-Sep-2014

22:14

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

417,792

15-Nov-2013

17:35

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:35

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:47

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:57

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

421,888

15-Nov-2013

17:47

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:41

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

15-Nov-2013

17:42

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

18:35

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

413,696

15-Nov-2013

18:32

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:46

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:52

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

405,504

15-Nov-2013

17:59

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

397,312

15-Nov-2013

17:53

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

389,120

15-Nov-2013

17:47

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

17:43

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:34

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:42

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:35

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

409,600

15-Nov-2013

18:40

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:53

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

393,216

15-Nov-2013

18:48

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

18:58

system.deployment.resources.dll

2.0.50727.7905

385,024

15-Nov-2013

18:57

system.deployment.dll

2.0.50727.8641

974,848

04-Sep-2014

22:14

dfdll.dll

2.0.50727.8641

65,680

04-Sep-2014

22:14Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows 8.1

    • Windows Server 2012 R2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×