Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ gửi một yêu cầu đặc biệt crafted URL có chứa các ký tự quốc tế với ứng dụng web Microsoft .NET.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-057. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-057 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính đang chạy Windows khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Thông tin tải xuống

Để cài đặt bản cập nhật này, cài đặt từ Microsoft Windows Update.

Ngoài ra, bạn có thể cài đặt bản cập nhật này từ Trung Tâm tải xuống của Microsoft.

Chuyển dòng lệnh dành cho bản cập nhật này

Tìm hiểu về các khoá chuyển đổi dòng lệnh được hỗ trợ bởi Microsoft .NET Framework này Cập Nhật.

Thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được Cập Nhật được khoá được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.34209

289,472

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

250,048

06-Jun-2014

04:24

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,928

06-Jun-2014

04:24

system.resources.dll

4.0.30319.34209

256,704

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

350,400

06-Jun-2014

04:24

system.resources.dll

4.0.30319.34209

253,632

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

259,264

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

270,528

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

262,336

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

283,840

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

261,824

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

238,272

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

254,656

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

252,096

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

252,608

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

320,704

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

243,392

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,416

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

223,936

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

226,496

06-Jun-2014

04:25

system.dll

4.0.30319.34239

3,480,144

13-Aug-2014

22:35

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.36213

289,472

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

250,048

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

256,704

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

350,400

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

253,632

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

259,264

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

270,528

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

262,336

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

283,840

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

261,824

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

238,272

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

254,656

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,096

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,608

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

320,704

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

243,392

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,416

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

223,936

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

226,496

05-Jun-2014

01:10

system.dll

4.0.30319.36251

3,481,168

13-Aug-2014

22:35

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thốngChi nhánh dịch vụ GDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.dll

4.0.30319.34239

3,480,144

13-Aug-2014

22:35

system.resources.dll

4.0.30319.34209

289,472

06-Jun-2014

06:23

system.resources.dll

4.0.30319.34209

250,048

06-Jun-2014

04:38

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,928

06-Jun-2014

04:38

system.resources.dll

4.0.30319.34209

256,704

06-Jun-2014

06:23

system.resources.dll

4.0.30319.34209

350,400

06-Jun-2014

04:38

system.resources.dll

4.0.30319.34209

253,632

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

259,264

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.34209

270,528

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

262,336

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

251,584

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

283,840

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.34209

261,824

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

238,272

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

254,656

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

252,096

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

252,608

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

320,704

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

243,392

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

244,416

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

223,936

06-Jun-2014

05:28

system.resources.dll

4.0.30319.34209

226,496

06-Jun-2014

05:28

system.dll

4.0.30319.34239

3,480,144

13-Aug-2014

22:35

Chi nhánh dịch vụ LDR

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.dll

4.0.30319.36251

3,481,168

13-Aug-2014

22:36

system.resources.dll

4.0.30319.36213

289,472

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.36213

250,048

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

256,704

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.36213

350,400

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

253,632

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,928

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

259,264

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.36213

270,528

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

262,336

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

283,840

05-Jun-2014

01:12

system.resources.dll

4.0.30319.36213

261,824

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

238,272

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

251,584

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

254,656

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,096

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

252,608

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.36213

320,704

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.36213

243,392

05-Jun-2014

01:30

system.resources.dll

4.0.30319.36213

244,416

05-Jun-2014

01:30

system.resources.dll

4.0.30319.36213

223,936

05-Jun-2014

01:30

system.resources.dll

4.0.30319.36213

226,496

05-Jun-2014

01:30

system.dll

4.0.30319.36251

3,481,168

13-Aug-2014

22:35

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ARM của hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

4.0.30319.34209

291,344

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

251,928

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

246,800

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

258,584

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

352,272

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

255,512

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

246,800

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

261,144

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

272,400

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

264,216

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

253,456

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

285,720

05-Jun-2014

01:11

system.resources.dll

4.0.30319.34209

263,696

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

240,144

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

253,464

12-Jun-2014

00:23

system.resources.dll

4.0.30319.34209

256,536

12-Jun-2014

00:24

system.resources.dll

4.0.30319.34209

253,976

12-Jun-2014

00:23

system.resources.dll

4.0.30319.34209

254,480

12-Jun-2014

00:24

system.resources.dll

4.0.30319.34209

322,584

12-Jun-2014

00:22

system.resources.dll

4.0.30319.34209

245,264

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

246,296

05-Jun-2014

01:10

system.resources.dll

4.0.30319.34209

225.816 người

06-Jun-2014

04:25

system.resources.dll

4.0.30319.34209

228,368

06-Jun-2014

04:25

system.dll

4.0.30319.34239

3,480,144

13-Aug-2014

22:35Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×