Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép nâng cao đặc quyền.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-072. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:

 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và người dùng thuộc các tổ chức, hãy sử dụng tính năng tự động cập nhật Windows để cài đặt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để thực hiện việc này, xem có bản Cập Nhật bảo mật tự động trên trang web của Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.

 • Dành cho các chuyên gia, xem Microsoft Security Bulletin MS14-072 trên trang web của Trung tâm kỹ thuật bảo mật.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ dành cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Giúp bảo vệ máy tính chạy trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Chống vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin

Thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết này chứa thông tin cụ thể cho từng bản Cập Nhật, tải xuống URL, điều kiện tiên quyết và khoá chuyển dòng lệnh.

Microsoft .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2

 • 2978126 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.1 và 4.5.2 Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

 • 2978127 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 trên Windows 8, Windows RT và Windows Server 2012: ngày 11 tháng 4 năm 2014

 • 2978128 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5, 4.5.1 và 4.5.2 Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1, Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 4

 • 2978125 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4 trên Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 và Windows Server 2008 R2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5.1

 • 2978120 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 Service Pack 1 và Windows Server 2008 R2 gói dịch vụ 1: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 3.5

 • 2978122 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

 • 2978121 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 2.0

 • 2978116 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Vista gói dịch vụ 2 và Windows Server 2008 gói dịch vụ 2: ngày 11 tháng 4 năm 2014

 • 2978124 MS14-072: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 2.0 Service Pack 2 trên Windows Server 2003: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Microsoft .NET Framework 1.1

 • 2978114 MS14-072: mô tả bảo mật Cập Nhật cho .NET Framework 1.1 Service Pack 1 trên Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2 Phiên bản 32-bit: ngày 11 tháng 4 năm 2014

Thông tin thay thế bản cập nhật

Thông tin thay thế bản Cập Nhật cho mỗi bản Cập Nhật cụ thể có trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft tương ứng với bản cập nhật này.


Windows Server 2003 (Tất cả các phiên bản)Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 1.1 SP1 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

Hỗ trợ .NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB2978124-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

NDP40-KB2978125-x86.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB2978124-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP20SP2-KB2978124-IA64.exe

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 934307

Cập nhật tệp nhật ký

NET Framework phiên bản

Tên tệp

.NET framework 1.1 SP1 trên Windows Server 2003 SP2

KB2978114.log

.NET framework 2.0 SP2

Microsoft .NET Framework 2.0-KB2978124_ *-msi0.txt
Microsoft .NET Framework 2.0-KB2978124_*.html

.NET framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 1.1 SP1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2978114
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 2.0 SP2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB2978124
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Vista

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Vista

NDP40-KB2978125-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Vista

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista

Windows6.0-KB2978116-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

NDP40-KB2978125-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista

NDP45-KB2978128-x64.exe


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

NET Framework phiên bản

Tên tệp

.NET framework 2.0 SP2

Không áp dụng

.NET framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

KB [nnnnnnn] _ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 2.0 SP2

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Vista

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (Tất cả các phiên bản)Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

Hỗ trợ .NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

NDP40-KB2978125-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows Server 2008 SP2

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

Windows6.0-KB2978116-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

NDP40-KB2978125-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 SP2

NDP45-KB2978128-x64.exe

.NET framework 2.0 SP2 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

.NET framework 4 trên Windows Server 2008 cho hệ thống dựa trên Itanium SP2

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

NET Framework phiên bản

Tên tệp

.NET framework 2.0 SP2

Không áp dụng

.NET framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

KB [nnnnnnn] _ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiểnvà sau đó nhấp vào bảo mật. Trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 2.0 SP2

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (Tất cả các phiên bản)Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai
Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Hỗ trợ .NET framework 3.5.1 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows 7 SP 1

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows 7 SP1

NDP40-KB2978125-x86.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên tất cả các phiên bản 32-bit của Windows 7 SP1

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

Windows6.1-KB2978120-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

NDP40-KB2978125-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 SP1

NDP45-KB2978128-x64.exe


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

NET Framework phiên bản

Tên tệp

.NET framework 3.5.1

Không áp dụng

.NET framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

KB [nnnnnnn] _ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5.1

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả phiên bản 32-bit của Windows 7

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows 7

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (Tất cả các phiên bản)Bản Cập Nhật bao gồm trong tương lai
Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5.1 trên tất cả các hỗ trợ x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

Windows6.1-KB2978120-x64.msu

Hỗ trợ .NET framework 4 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

NDP40-KB2978125-x64.exe

Hỗ trợ .NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 tất cả x64 dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2 SP1

NDP45-KB2978128-x64.exe

.NET framework 3.5.1 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium SP1

Windows6.1-KB2978120-ia64.msu

.NET framework 4 trên Windows Server 2008 R2 cho hệ thống dựa trên Itanium SP1

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Cập nhật tệp nhật ký

NET Framework phiên bản

Tên tệp

.NET framework 3.5.1

Không áp dụng

.NET framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4 Client Profile-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

KB [nnnnnnn] _ * _ *-Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào xem cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5.1

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

.NET framework 4

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4 Client Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [.NET đích Phiên bản] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 và Windows 8.1 (Tất cả các phiên bản)Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai
Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5 trên Windows 8 dành cho hệ thống 32-bit

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows 8 dành cho hệ thống 32-bit

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8 dành cho hệ thống dựa trên x64

Windows8-RT-KB2978121-x64.msu

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows 8 dành cho hệ thống dựa trên x64

Windows8-RT-KB2978127-x64.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

.NET framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống 32-bit

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

.NET framework 3.5 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

Windows8.1-KB2978122-x64.msu

.NET framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows 8.1 cho hệ thống dựa trên x64

Windows8.1-KB2978126-x64.msu


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký

Phiên bản .NET framework

Đăng ký thông tin quan trọng

.NET framework 3.5

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2

Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 (Tất cả các phiên bản)Gói dịch vụ bao gồm trong tương lai
Bản Cập Nhật cho vấn đề này sẽ được bao gồm trong gói dịch vụ trong tương lai hoặc bản Cập Nhật.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Phiên bản .NET framework

Tên tệp

.NET framework 3.5 trên Windows Server 2012

Windows8-RT-KB2978121-x64.msu

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows Server 2012

Windows8-RT-KB2978127-x64.msu

.NET framework 3.5 trên Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB2978122-x64.msu

.NET framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB2978126-x64.msu


Khoá cài đặt
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 2844699

Yêu cầu khởi động lại
Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại. Trình cài đặt dừng dịch vụ bắt buộc, áp dụng bản Cập Nhật, và sau đó khởi động lại dịch vụ. Tuy nhiên, nếu dịch vụ bắt buộc không thể dừng vì lý do nào, hoặc nếu bắt buộc tệp đang được sử dụng, bản cập nhật này sẽ yêu cầu khởi động lại. Nếu hiện tượng này xảy ra, bạn nhận được một thông báo cho bạn khởi động lại.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, sau đó trong Windows Update, nhấp vào chế độ xem lịch sử Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Xác minh khóa đăng ký
Lưu ý Khoá đăng ký không tồn tại để xác nhận sự hiện diện của bản cập nhật này. Sử dụng WMI để phát hiện sự hiện diện của bản cập nhật này.

Windows RT và Windows RT 8.1 (Tất cả các phiên bản)Triển khai

Phiên bản .NET framework

Bản cập nhật sẵn có

.NET framework 4.5/4.5.1/4.5.2 trên Windows RT

2978127 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.

.NET framework 4.5.1/4.5.2 trên Windows RT 8.1

2978126 Cập Nhật có sẵn thông qua Windows Update.


Restart requirement
Bạn phải khởi động lại hệ thống của bạn sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này.

Thông tin về việc loại bỏ
Nhấp vào Bảng điều khiển, bấm vào hệ thống và bảo mật, bấm Windows Update, sau đó trong xem, bấm cài đặt bản Cập Nhật và chọn từ danh sách các bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp
Hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3005210

Tên gói

Gói băm SHA1

Gói băm SHA2

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP20SP2-KB2978124-IA64.exe

46DB9A18CE9F865104ACF4DFC57C15A48C6F74D8

637FFB006A5578B21AB1D67F54CBF489610C0F46C4CD727EAE6EAFE2B7A483E6

NDP20SP2-KB2978124-x86.exe

C05113EFA6B0F612C72D7EAE532778B3A880D584

1C02E64F53FDAF00CF8AAC3F2E6E8828CF7AAC92054C622B87C2E673501B536B

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP40-KB2978125-IA64.exe

57F48DDBD660533F6967081302A2637909564C9E

26103AF66605AFA80EEC65413169902A72E00834AA3A74EA7CE65671C23C2EF7

NDP40-KB2978125-x86.exe

5466D5C780F62E9F2B0B360FC4944988EBA11A2E

7CA3A230BD0F10726D49B44AC88571688CB52BEC88FC928CE43DEF553BEAEE76

NDP45-KB2978128-x86.exe

83563136390CF80C714DC0733906555ADB2BACE4

983AD7D1CBE87E815A5E1F152723A6078223492E5FC29C5580A6C4B35F8C0E3D

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHS.exe

7D6118E27B4CC6CC27CCBA304C20882C53B510E2

3B181D524B1ABF571838AE7352DC362EF01E5D310C01C42ADD2B9AF66C2844BA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHT.exe

CD20D25BD1C115B93CC4B220B41CA06316ED1E55

0071DB997A59FC50A3195101DD274D5B65EE5E15D1E2273F9DFFDDF2A3523737

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CSY.exe

A2DD6650C426E26173DB5BF7B4452BEC8E7F49DC

6FD31555AEFF3B9F5790F52EEEFF864FAAAF246212E70D103C99B91B7D1C771E

WindowsServer2003-KB2978114-x86-DEU.exe

79FC516C22370FB4FAE9D54131EDAD102350A4D7

8B51B99491591921169E912BB55E8DAF3067A74904D7A6A70343A411F663859A

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

204E95C0DF1F2BE32ECF44738A29804DB655C976

1F3FBF255CE2E3AC5CD6C6035E43A53B97787E0E48E029A82A594AC58FAE88F5

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ESN.exe

829DF5A6B94D6977B57A121B1E7F11857365B6BB

20C7A5EDBE85434F5FEE087A78139F47D33972F93278F313539082C79DDCDF06

WindowsServer2003-KB2978114-x86-FRA.exe

8BA044D9E126B7B48750FB6118405467A361ED1E

753B237E684556BE85373E0F4B3054CC62CF127909A700DD1B46666A4F239481

WindowsServer2003-KB2978114-x86-HUN.exe

A32D261832694379D8DDDB474C0A556AD60D06F3

F4E994ACD40532C55B778A8D3925E402288974734095AC0E2B87DF7B1C028075

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ITA.exe

E2CCCD91F7FC4327E549A55031AA888EFB00AC9C

57E0891BD04E15040C7FC6C056CB183AAD4FFF28279B5D439DC4DEF41295754C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-JPN.exe

2444BD0D9E6A9E16DE395DBB880456B0264C95AE

37CBAB2C42733646573DF95463636F43F138EFE517450A66EB987AAC775E1D25

WindowsServer2003-KB2978114-x86-KOR.exe

3724603211D58FB716CEB9407A98CC6DFAD35E39

A87A8DD3CB4A0EAF3874AD84B4D6FB5A13A574A54E3D1D1A45D2BEE128B53BDE

WindowsServer2003-KB2978114-x86-NLD.exe

E772CF2A838518176EE2FBC5CB06F27859B180CC

CD98BE00366E066E4B15FF630E6F467CF2D198B72920C7367DECED94AC49EF5C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PLK.exe

5EA3099EEFFA9AF4CC37696C8539913278BDDFDB

B2696DDF18C3FBAA5A843C3A16A9207CDF0844A6323AC583AB25E09D4D5A52D8

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTB.exe

B66879E843D6D2AC574159ADD51F3AF9BAA355B0

8C84F1961AD1646664D866F603FAC210F6F923E704F48809600E54DDECC80A85

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTG.exe

1688CA4C5FFFE6758395E58AAC06F66DFE4B9D58

B3415C12812BC52D385CD8E0CA693BD406529D8D11D8DC2D3D153C3D7E965644

WindowsServer2003-KB2978114-x86-RUS.exe

A277605CD6DE47C299596C0091BDDFBECFCF32E1

E4BD84D857BD46E8924647DBE4BC9E036B4C2A9193CF2D22A6AB25C07F9B065B

WindowsServer2003-KB2978114-x86-SVE.exe

3BE6D7B87FD2186DE6A012601DFD4AE5F1D6616F

3363F5A99FD5ADF0A8360313B624125EA56A611A3A11D363D0EEB5DB46D4A5FA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-TRK.exe

AE86C33F14D74DCBFB1467AD852831789B85815D

47E54BC67FBE486D90FB5170C246249D64C691D350CBDF1BE30FCE83EA0C68FD

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

744127D7EA4019309B863C6781CFF128AA9B963F

D14B83B6C2ED55967320B4EBB26CFE7A3F04881CA0822B9B717247A00656924F

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

744127D7EA4019309B863C6781CFF128AA9B963F

D14B83B6C2ED55967320B4EBB26CFE7A3F04881CA0822B9B717247A00656924F

Windows6.1-KB2978120-ia64.msu

7B7DEC72205D6BCC7315B4DF330AC37A77F2B678

6DC86538A1A43346512EAD82405BF2EE960511B7CFE6B29ED04290A8F4FE0D32

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

E86D6B2ADC3CDB552915D1A4AA32A131844D46ED

A53A83E14978FC3E68D4C8A730B5301FD79D7D571C114190A275F32009D42758

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

56F7348CB458BC4E1B4A94CB6A9C4C4A26C14F2E

50F8146DDDF8C2366FB9EB9A80907B737DAEF04666603FF3FB6D4F51B5A22467

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

E86D6B2ADC3CDB552915D1A4AA32A131844D46ED

A53A83E14978FC3E68D4C8A730B5301FD79D7D571C114190A275F32009D42758

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

56F7348CB458BC4E1B4A94CB6A9C4C4A26C14F2E

50F8146DDDF8C2366FB9EB9A80907B737DAEF04666603FF3FB6D4F51B5A22467

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

5F781E10F48717AD45E94B4B7E8578716ED56FF4

CBC8C181FDF67E30DAD2D5B9521EEE84B69843B1306F7D9EBCBBBA30D7BA6DC1

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

7781FAC873BFAF65E7BDB7D4327E5C96D8143D83

819481652514D102264CE86FF88CA31AE4AE4237191D15A0E43168ECBF9D2BCB

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

5F781E10F48717AD45E94B4B7E8578716ED56FF4

CBC8C181FDF67E30DAD2D5B9521EEE84B69843B1306F7D9EBCBBBA30D7BA6DC1

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

7781FAC873BFAF65E7BDB7D4327E5C96D8143D83

819481652514D102264CE86FF88CA31AE4AE4237191D15A0E43168ECBF9D2BCB

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

C59B3624938D91081C00CF32A4528347BA4DE109

647CDE12E6EA9F4B837412F79F225D9A25E2C5986DA23B88485F34D0E3E4912B

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

C59B3624938D91081C00CF32A4528347BA4DE109

647CDE12E6EA9F4B837412F79F225D9A25E2C5986DA23B88485F34D0E3E4912B

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHS.exe

7D6118E27B4CC6CC27CCBA304C20882C53B510E2

3B181D524B1ABF571838AE7352DC362EF01E5D310C01C42ADD2B9AF66C2844BA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHT.exe

CD20D25BD1C115B93CC4B220B41CA06316ED1E55

0071DB997A59FC50A3195101DD274D5B65EE5E15D1E2273F9DFFDDF2A3523737

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CSY.exe

A2DD6650C426E26173DB5BF7B4452BEC8E7F49DC

6FD31555AEFF3B9F5790F52EEEFF864FAAAF246212E70D103C99B91B7D1C771E

WindowsServer2003-KB2978114-x86-DEU.exe

79FC516C22370FB4FAE9D54131EDAD102350A4D7

8B51B99491591921169E912BB55E8DAF3067A74904D7A6A70343A411F663859A

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

204E95C0DF1F2BE32ECF44738A29804DB655C976

1F3FBF255CE2E3AC5CD6C6035E43A53B97787E0E48E029A82A594AC58FAE88F5

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ESN.exe

829DF5A6B94D6977B57A121B1E7F11857365B6BB

20C7A5EDBE85434F5FEE087A78139F47D33972F93278F313539082C79DDCDF06

WindowsServer2003-KB2978114-x86-FRA.exe

8BA044D9E126B7B48750FB6118405467A361ED1E

753B237E684556BE85373E0F4B3054CC62CF127909A700DD1B46666A4F239481

WindowsServer2003-KB2978114-x86-HUN.exe

A32D261832694379D8DDDB474C0A556AD60D06F3

F4E994ACD40532C55B778A8D3925E402288974734095AC0E2B87DF7B1C028075

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ITA.exe

E2CCCD91F7FC4327E549A55031AA888EFB00AC9C

57E0891BD04E15040C7FC6C056CB183AAD4FFF28279B5D439DC4DEF41295754C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-JPN.exe

2444BD0D9E6A9E16DE395DBB880456B0264C95AE

37CBAB2C42733646573DF95463636F43F138EFE517450A66EB987AAC775E1D25

WindowsServer2003-KB2978114-x86-KOR.exe

3724603211D58FB716CEB9407A98CC6DFAD35E39

A87A8DD3CB4A0EAF3874AD84B4D6FB5A13A574A54E3D1D1A45D2BEE128B53BDE

WindowsServer2003-KB2978114-x86-NLD.exe

E772CF2A838518176EE2FBC5CB06F27859B180CC

CD98BE00366E066E4B15FF630E6F467CF2D198B72920C7367DECED94AC49EF5C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PLK.exe

5EA3099EEFFA9AF4CC37696C8539913278BDDFDB

B2696DDF18C3FBAA5A843C3A16A9207CDF0844A6323AC583AB25E09D4D5A52D8

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTB.exe

B66879E843D6D2AC574159ADD51F3AF9BAA355B0

8C84F1961AD1646664D866F603FAC210F6F923E704F48809600E54DDECC80A85

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTG.exe

1688CA4C5FFFE6758395E58AAC06F66DFE4B9D58

B3415C12812BC52D385CD8E0CA693BD406529D8D11D8DC2D3D153C3D7E965644

WindowsServer2003-KB2978114-x86-RUS.exe

A277605CD6DE47C299596C0091BDDFBECFCF32E1

E4BD84D857BD46E8924647DBE4BC9E036B4C2A9193CF2D22A6AB25C07F9B065B

WindowsServer2003-KB2978114-x86-SVE.exe

3BE6D7B87FD2186DE6A012601DFD4AE5F1D6616F

3363F5A99FD5ADF0A8360313B624125EA56A611A3A11D363D0EEB5DB46D4A5FA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-TRK.exe

AE86C33F14D74DCBFB1467AD852831789B85815D

47E54BC67FBE486D90FB5170C246249D64C691D350CBDF1BE30FCE83EA0C68FDÁp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 4 khi sử dụng:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

  • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

 • Microsoft .NET Framework 2.0 Gói Dịch vụ 2 khi được dùng với:

  • Windows Server 2008 Gói Dịch vụ 2

  • Windows Vista Gói Dịch vụ 2

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

 • Microsoft .NET Framework 1.1 gói dịch vụ 1 khi sử dụng:

  • Windows Server 2003 Gói Dịch vụ 2

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×